Asiakaspalvelu ja opastus

Yhteistyötahojen tarjoamia palveluja Olvassuon luonnonsuojelualueella

​Seuraavat yritykset tai muut yhteistyötahot tarjoavat palveluja Olvassuon luonnonsuojelualueella. Niillä on yhteistyösopimus Metsähallituksen kanssa, ja ne toteuttavat kestävän luontomatkailun periaatteita (metsa.fi) toimiessaan luonnonpuistossa.

Ruokailu, ruoanlaitto ja eväiden hankinta

Tulentekopaikat

Avotulen teko metsäpalovaroituksen aikana on kielletty.

Tulenteosta merkityllä tulentekopaikalla kerrotaan tarkemmin Retkeilyn ABC:n tulenteko-ohjeissa.

Juomavesi

  • Kirkaslammen laavun ja Sammakoisen päivätuvan yhteydessä ei ole juomavesipistettä, joten tarvittava vesi on kuljetettava mukana.
  • Pintavettä, kuten järvien, jokien ja purojen vesiä, kannattaa keittää muutaman minuutin ajan ennen juontia, sillä veden laatu vaihtelee alueittain ja lämpötilan mukaan.

Jätehuolto

  • Olvassuon alueen maastokohteissa ei ole jätteiden keräysastioita, joten jätehuolto on omatoiminen. Maatuvat jätteet laitetaan käymälään tai kompostoriin ja pieniä määriä puhdasta paperia ja pahvia voi käyttää sytykkeenä. Kaikki muu jäte kannetaan omassa repussa luonnosta pois. Lue lisää roskattomasta retkeilystä.

Käymälät

Yöpyminen

  • Olvassuon alueella yön yli kestävä leiriytyminen on sallittua Kirkaslammen laavulla, Sammakoisen päivätuvan läheisyydessä, Saunakankaan autiotuvassa, sekä teltassa jokaisenoikeudella.
  • Olvassuon luonnonpuiston alueella yöpyminen on kielletty.

Esteettömät palvelut

  • Alueella ei ole esteettömiä palveluja.

Muut palvelut lähiseudulla

  • Sammakkosuon luontokohdekokonaisuuden lähimmät kauppa- ja ravintolapalvelut löytyvät Pudasjärven keskustasta, noin 20 km:n etäisyydeltä reitin lähtöpisteestä.
  • Lähimmät kauppa- ja kuntakeskustason palvelut ovat Puolangalla ja Utajärvellä. Kumpaiseenkin on Kirkaslammelta noin 70 km matka.

Tarkista varoitukset

Maastopalovaroituksen (ilmatieteenlaitos.fi) aikana tulenteko on sallittu vain hormillisilla, katetuilla tulentekopaikoilla ja tupien tulisijoissa erityistä varovaisuutta noudattaen. Sytyttäjä vastaa aina tulenteon turvallisuudesta. Huomaathan, että tulenteko voidaan kieltää paikkakohtaisesti.

Piirros tulisijasta. Piirrokseen on merkitty katto, hormi ja irti maasta.