Olvassuo sijaitsee pohjoisilta osiltaan Pudasjärven kunnassa. Lounaisosa on Utajärven kuntaa ja kaakkoiskulma Puolankaa. Olvassuo on valtatien nro 20 (Oulu - Kuusamo) eteläpuolella. Alueelle on Pudasjärveltä matkaa noin 20 km.

Olvassuon kulkuyhteyskartta © Metsähallitus 2005.

Kulkuyhteydet

Autolla

 • Kirkaslammen luontopolulle pääset helpoimmin Utajärvi - Puolanka -tieltä (nro 837) kääntymällä Juorkunan risteyksestä pohjoiseen. Juorkunaan on Oulusta matkaa n. 95 km ja Puolangalta n. 35 km. Risteyksessä on Olvassuosta kertova opastustaulu, josta löytyy tarkempaa tietoa ja ajo-ohjeet Kirkaslammelle. Juorkunan risteyksestä Kirkaslammen pysäköintialueelle on matkaa vielä 24 km. Kirkaslammen P-alue, Kälväsvaarantie, 91630 Utajärvi.
 • Sammakkosuon luontokohteelle ajetaan Oulu - Kuusamo -tieltä (valtatie 20) haarautuvaa Ruottisenharjuntietä pitkin. Ruottisenharjun risteys on neljän kilometrin etäisyydellä Pudasjärveltä Oulun suuntaan. Ruottisenharjuntietä ajetaan 14 km, kunnes saavutaan Sammakkosuon pysäköintialueelle, joka on tien oikealla puolella. Sammakoisen P-alue, Ruottisenharjuntie 1234, 93100 Pudasjärvi.

Talvella kaikkia Olvassuolle johtavia teitä ei ole aurattu, mutta esimerkiksi Sammakkosuon luontokohteelle tie on aurattu. Kirkaslammelle vievää tietä ei ole aurattu perille asti. Talvella Olvassuolle pääsee seuraavia aurattuja autoteitä pitkin:

 • Hetekylästä Keinäsperään johtava tietä.
 • Juorkunasta Marttiskylään johtavaa tietä Ison Olvasjärven rannalle.
 • Housuvaarasta (Puolanka-Pudasjärventien varresta) Luppoperään johtavaa tietä.

Lisäksi osa metsäteistä voi olla aurattu metsätalous/turvetyökoneita varten.

Julkisilla kulkuneuvoilla

 • Olvassuon luontokohteille ei pääse julkisilla kulkuneuvoilla.

Retken lähtöpisteet

 • Kirkaslammen luontokohteella retkeileville on Kirkaslammen laavun yhteydessä pysäköintialue, jossa myös linja-auto mahtuu kääntymään. Luontopolku alkaa pysäköintialueelta.
 • Sammakkosuon luontopolku alkaa Ruottisenharjuntien varressa olevalta pysäköintialueelta.
 • Reittien lähtöpisteet

Kartat

Olvassuon kartta.

Muut kartat

 • Maastokartta R521 Puolanka, R522 Jaurakkajärvi, 1:50 000. Karttoja voi ostaa Karttakeskukselta, Maanmittauslaitokselta sekä hyvin varustetuista kirjakaupoista.
 • Maastokartat numerot 3423 10, 3432 02, 3432 03, 3414 11, 3414 12, 3442 03, 3442 06, 3531 01, 3531 02, 3531 04, 1:20 000. Karttoja myyvät Karttakeskus, Maanmittauslaitos sekä hyvin varustetut kirjakaupat.
 • Maastokartta 3442 Puolanka, 3531 Jonku, 1:50 000. Karttoja voi ostaa Karttakeskukselta, Maanmittauslaitokselta sekä hyvin varustetuista kirjakaupoista.
 • Pyöräily GT6 Lappi, 1:400 000. Karttakeskus 2005. Karttoja voi ostaa Karttakeskukselta ja hyvin varustetuista kirjakaupoista.
 • Pyöräily GT5 Oulu - Suomussalmi, 1:200 000. Karttakeskus 2006. Karttoja voi ostaa Karttakeskukselta ja hyvin varustetuista kirjakaupoista.
 • GT tiekartta Itä-Suomi, 2010, 1:250 000. Karttoja voi ostaa mm. Karttakeskuksesta ja hyvin varustetuista kirjakaupoista.

Karttojen myyntipaikat

Kädessä kännykkä, jossa näkyy Retkikartta.fi. Avaa Olvassuon kartan Retkikartta.fi:ssä.