Asiakaspalvelu ja opastus

Yhteistyötahojen tarjoamia palveluita Närängässä

 • Närängässä palveluja tarjoavia yhteistyötahoja.
  • Näillä tahoilla on yhteistyösopimus Metsähallituksen kanssa ja ne toteuttavat kestävän luontomatkailun periaatteita toimiessaan suojelualueella.

Ruokailu, ruoanlaitto ja eväiden hankinta

Kahvilat ja ravintolat

 • Teerirannalla, Murtovaara - Hossa -tien varrella on kesäravintola.
 • Hossan kylässä, noin 15 - 20 km:n päässä suojelualueen eteläpuolella on ravintolapalveluita.

Tulentekopaikat

 • Tulentekopaikka, Närängän erämaatila
 • Tulentekopaikka, Suojärven pysäköintialue
 • Peurojärven laavu, Peurojärvi

Avotulen teko metsäpalovaroituksen aikana on kielletty.

Tulenteosta merkityllä tulentekopaikalla kerrotaan tarkemmin Retkeilyn ABC:n tulenteko-ohjeissa.

Juomavesi

 • Närängän kaivo (kaivoveden laatua ei tutkita vuosittain)
 • Alueen luonnonvesien käyttö juomavedeksi on omalla vastuulla. Suosittelemme pintaveden puhdistamista ennen käyttöä.

Jätehuolto

Närängän luonnonmetsät on roskattoman retkeilyn alue. Alueen maastokohteissa ei ole jätteiden keräysastioita, joten jätehuolto on omatoiminen. Maatuvat jätteet laitetaan käymälään tai kompostoriin ja pieniä määriä puhdasta paperia ja pahvia voi käyttää sytykkeenä. Kaikki muu jäte kannetaan omassa repussa luonnosta pois. Lue lisää roskattomasta retkeilystä.

Käymälät

Alueella olevat kuivakäymälät sijaitsevat:

Yöpyminen

Telttailu ja laavut

 • Peurojärven laavu, Peurojärvi

Liikkuminen ja leiriytyminen on sallittu jokaisenoikeudella, mutta suosittelemme yöpymistä ja telttailua merkittyjen laavujen ja tulentekopaikkojen läheisyydessä.

Varaustupa

Närängän erämaatilan päärakennus toimii vuokratupana. Myös sauna on vuokrattavissa. Erämaatilan voi vuokrata Palvelupiste Karhuntassusta. Tilan muita rakennuksia voidaan käyttää vapaasti. Tilalla on mm. tulentekopaikka ja kaivo.

Yöpyminen lähiseudulla

Närängän lähistöllä on useita leirintäalueita sekä mökkimajoitusta tarjoavia yrityksiä. Lisätietoja majoituksesta saa Palvelupiste Karhuntassusta ja Suomussalmen kunnan matkailupalveluista (visitsuomussalmi.fi).

Matkailuautot ja -vaunut

Hyöteikön ja Suojärven pysäköintialueille saa pysäköidä matkailuperävaunun yöpymistarkoituksessa, mutta mitään erityisiä palveluja ei pysäköintialueilla ole. Huomaa, että pysäköintialueille vievät tiet ovat umpikujia, joten huolehdithan, että muut pääsevät kulkemaan teillä vapaasti ja kääntämään autonsa.

Varusteiden vuokraus

Lisätietoja varustevuokraamoista alueella saa Palvelupiste Karhuntassusta ja Suomussalmen matkailun sivuilta (visitsuomussalmi.fi).

Esteettömät palvelut

Närängässä ei ole esteettömiä palveluja.

Muut palvelut lähiseudulla