Reittien lähtöpisteet

  • Vaaranpolun reitti 3,0 km
  • Hyöteikönsuon reitti, 3,5 km


Rengasreitit

Päiväreiteillä voi tutustua alueen monimuotoiseen luontoon ja Näränkävaaran entisöidyllä erämaatilalla luontaistalouteen perustuneeseen elämänmenoon.

Hyöteikönsuon reitin pitkokset on uusittu ja reitti on jälleen kuljettavissa.

Hyöteikönsuon reitti, 3,5 km / suunta

Pysäköintialue Patikointi Nähtävyyksien ja näköalojen katselu

Kuljettavissa sulan maan aikaan. Kulkuaika noin 1,5 h.
Vaativuusluokka: Helppo reitti Melko helppo, paljon pitkospuita, jotka voivat olla liukkaita.

Hyöteikönsuon pysäköintialueelta lähtevä reitti ylittää laajan Hyöteikönsuon. Polku päättyy Näränkävaaran länsireunalle, josta voi kääntyä takaisin lähtöpisteeseen tai jatkaa retkeä kiertämällä Vaaranpolun.

Retkeilijä katsoo kiikareilla suolle. Taustalla vaara.

Lähtöpiste
Hyöteiköntien pysäköintipaikka

Retkeilyrakenteet
Suo-osuuksilla kulkevia pitkoksia on yhteensä noin kaksi kilometriä. Näköalatasanne Hyöteikönsuolla.

Nähtävää
Hyöteikönsuon soidensuojelualue. Korkeimman kevättulvan aikaan suo muuttuu järveksi, jossa voi nähdä muuttolintuparvia

Reittimerkintä
Oranssit maalimerkit

Aukealla suolla on paljon vettä ja matalia kasveja. Taustalla vaara.

 

Vaaranpolku, 3 km / rengasreitti

Pysäköintialue Tulentekopaikka Vuokratupa Patikointi Nähtävyyksien ja näköalojen katselu

Kuljettavissa sulan maan aikaan. Kulkuaika noin 1 h.
Vaativuusluokka: Vaativa reitti Vaativa reitti maaston korkeuseroista johtuen

Reitti lähtee Suojärven pysäköintialueelta pitkosporrastusta pitkin ylös Närängän erämaatilalle, josta se jatkuu huipulla sijaitseville Kirkkokallion ja Yheksänsylenkallion näköalapaikoille.

Kaksi retkeilijää kulkee ylämäkeen puisia portaita. Ympärillä tiheää metsää.

Lähtöpiste
Suolammen pysäköintialue

Retkeilyrakenteet 
Närängän erämaatila

Nähtävyydet 
Närängän erämaatila, näköalapaikat Kirkkokallio ja Yheksänsylenkallio, joilta avautuvat upeat näkymät pohjoiseen yli rannattoman metsäerämaan ja etelään Hyöteikönsuon soidensuojelualueelle.

Reitin kaakkoisreunassa on karsikkopuu Niko. Puun kylkeen on veistetty vuosiluku 1876, jolloin näränkäläiset tekivät sopimuksen karhun kanssa. Karsikkopuu Nikolta reitti laskeutuu alas lähtöpaikalle.

Reittimerkintä
Oranssit maalimerkit

Kaksi retkeilijää katsovat avautuaa maisemaa vaaran päältä. Toinen retkeilijä käyttää kiikareita.
 

Moottorikelkkailureitit ja -urat

Hossa - Kuusamo -moottorikelkkailureitti kulkee Romevaaran alueen itärajaa ja Hyöteikön soidensuojelualueen länsireunaa.

Pysäköintialueet

  • Närängänvaarantie 28 (93700 Kuusamo)
  • Hyöteiköntie 104-112 (93700 Kuusamo)

Kädessä kännykkä, jossa näkyy Retkikartta.fi. Avaa Närängän kartan Retkikartta.fi:ssä.