Reittien lähtöpisteet

Suojärven pysäköintialue (googlemaps.com), Närängänvaarantie 28 (93700 Kuusamo)

  • Vaaranpolun reitti 3,0 km

Hyöteiköntien pysäköintialue (googlemaps.com), Hyöteiköntie 104-112 (93700 Kuusamo)

  • Hyöteikönsuon reitti, 3,5 km

""
Ympyräreitit

Päiväreiteillä voi tutustua alueen monimuotoiseen luontoon ja Närängänvaaran entisöidyllä erämaatilalla luontaistalouteen perustuneeseen elämänmenoon.

Vaaranpolku, 3 km / ympyräreitti

Kuljettavissa sulan maan aikaan.
Kulkuaika noin 1 tunti.
Vaativuusluokka: Vaativa reitti Vaativa reitti maaston korkeuseroista johtuen

Reitti lähtee Suojärven pysäköintialueelta kestävöity reitti ylös Närängän erämaatilalle, josta se jatkuu huipulla sijaitseville Kirkkokallion ja Yhdeksänsylenkallion näköalapaikoille.

Lähtöpiste
Suojärven pysäköintialue, osoite Närängänvaarantie 28 (93700 Kuusamo).

Retkeilyrakenteet 
Närängän erämaatila

Nähtävyydet 
Närängän erämaatila, näköalapaikat Kirkkokallio ja Yheksänsylenkallio, joilta avautuvat upeat näkymät pohjoiseen yli rannattoman metsäerämaan ja etelään Hyöteikönsuon soidensuojelualueelle.

Reitin kaakkoisreunassa on suojeltu karsikkopuu Niko. Puun kylkeen on veistetty vuosiluku 1876, jolloin näränkäläiset tekivät sopimuksen karhun kanssa. Karsikkopuu Nikolta reitti laskeutuu alas lähtöpaikalle.

Reittimerkintä
Oranssit maalimerkit

Kaksi retkeilijää katsovat avautuaa maisemaa vaaran päältä. Toinen retkeilijä käyttää kiikareita.

""

Hyöteikönsuon reitti, 3,5 km / suunta

Kuljettavissa sulan maan aikaan.
Kulkuaika noin 1,5 tuntia.
Vaativuusluokka: Vaativa reitti Vaativa reitti runsaasta pitkosten määrästä johtuen.

Hyöteikönsuon pysäköintialueelta lähtevä reitti ylittää laajan Hyöteikönsuon. Polku päättyy Närängänvaaran länsireunalle, josta voi kääntyä takaisin lähtöpisteeseen tai jatkaa retkeä kiertämällä Vaaranpolun.

Retkeilijä katsoo kiikareilla suolle. Taustalla vaara.

Lähtöpiste
Hyöteiköntien pysäköintipaikka, Hyöteiköntie 104-112 (93700 Kuusamo).

Retkeilyrakenteet
Suo-osuuksilla kulkevia pitkoksia on yhteensä noin kaksi kilometriä. Näköalatasanne Hyöteikönsuolla.

Nähtävää
Hyöteikönsuon soidensuojelualue. Korkeimman kevättulvan aikaan suo muuttuu järveksi, jossa voi nähdä muuttolintuparvia

Reittimerkintä
Oranssit maalimerkit

Aukealla suolla on paljon vettä ja matalia kasveja. Taustalla vaara.

""

Moottorikelkkailureitit ja -urat

Hossa - Kuusamo -moottorikelkkailureitti kulkee Romevaaran alueen itärajaa ja Hyöteikön soidensuojelualueen länsireunaa.