Lammasjärvellä lähellä Kuhmon taajamaa sijaitseva Harakkasaari tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet monenlaiseen virkistäytymiseen luonnossa kaikkina vuodenaikoina.

Harakkasaari on Metsähallituksen luontolahja 100-vuotiaalle Suomelle. Se liitettiin osaksi Ystävyyden puistoon kuuluvaa Lentuan luonnonsuojelualuetta vuonna 2020, jolloin Ystävyyden puisto vietti 30-vuotisjuhlavuotta.

Kulkuyhteydet Harakkasaareen

 • Noin viiden kilometrin päässä Kuhmon keskustasta sijaitseva Harakkasaari on sikäli mielenkiintoinen saari, että korkean veden aikaan se todellakin on saari, mutta matalan veden aikaan saaren ja mantereen välinen kannas on veden pinnan yläpuolella. 
 • Sula-aikaan saareen pääsee veneellä tai kahlaamalla, kuivana kesänä jopa kävellen kuivin jaloin. Talvella saareen pääsee helposti jäätä pitkin.
 • Autolla ei pääse perille asti, mutta auton voi jättää Kuhmon luontokeskus Petolan pihaan tai jollekin Kalevalan alueen pysäköintipaikoista. Kalevalan alueella risteilee viitoittamattomia polkuja, joita pitkin pääsee lähelle Harakkasaaren rantaa.
 • Veneellä pääsee rantautumaan Harakkasaareen useassa kohdassa. Suosituin rantautumispaikka on saaren ison hiekkarannan länsipuolella. Saaressa ei ole laitureita.

Harakkasaaren ja lähialueen kartta ja palvelut.

Luonto ja historia

Harakkasaari on paitsi luonnonsuojelualue ja virkistyskohde, myös omaleimainen nähtävyys Kuhmon luonnossa. Kautta aikain saaren harjut ovat houkutelleet kävelyretkille ja hiekkarannat kutsuneet kesäpäivän viettoon.

Harakkasaari on suhteellisen pieni, vain 2,5 hehtaaria. Saari on saanut nimensä lentävän, pitkäpyrstöisen linnun muodosta. Se on osa itä-länsi-suuntaista pitkää hiekkaharjuketjua.

Harakkasaaren luonto on karua mäntykangasta ja siksi herkkä kulumiselle. Saari on säästynyt hakkuilta ja siellä tapaakin vanhoja kilpikaarnaisia petäjiä. Karu harju on alttiina sään vaikutuksille ja vedenkorkeuden vaihtelulle. Eroosio syö vähitellen harjun kuvetta. Paikoin hiekkaharjun sisästä onkin paljastunut vanhojen mäntyjen kiemuraisia juurakoita.

Hiekkainen rantatörmä jolla olevat männyt ovat juurien varassa ilmassa. Taustalla kolme lasta nojaa mäntyihin.

Kun vesireitit olivat merkittävimpiä kulkuväyliä, Harakkasaari oli tärkeä matkaetappi ja levähdyspaikka. Myöhemmin se on nähnyt ohi lipuvat tervaveneet ja uittolautatkin. Harakkasaaressa ei koskaan ole ollut pysyvää asutusta, mutta sieltä on löytynyt merkkejä hyvinkin varhaisista liikkumisista, mm. kvartsi-iskoksia ja peuranpyyntikuoppien jäänteitä. Ystävyyden puiston tunnuseläimen, metsäpeuran (metsa.fi), saattaa vielä nykyisinkin tavata Harakkasaaressa.

Vanha mustavalkoinen kuva jossa on metsäpeuroja jäällä.

Reitit ja palvelut

Pienestä koostaan huolimatta Harakkasaari tarjoaa mahdollisuudet monenlaiseen virkistäytymiseen. Saaressa on selkeästi näkyvä harjun päällä kulkeva polku. Vaikka polkua ei olekaan merkitty maalimerkein, ei pienellä saarella ole eksymisen vaaraa.

Mäntyisen harjun päällä kulkeva polku. Taustalla siintää järvi.

Harakkasaarta kiertää talvisin sekä perinteisen että vapaan hiihtotyylin ladut. Latujen ylläpidosta vastaa Kuhmon kaupunki, ja ajantasaiset latujen kunnossapitotiedot löytyvät täältä (ladulle.fi).

Harakkasaaren pääsee kiertämään kävellen myös talvella. Hiihtolatujen kunnossapidon yhteydessä Kuhmon kaupunki pohjustaa ladun vierelle kävelyreitin. Paras lähtöpaikka talviselle kävelylle on Hotelli Kalevalan vieressä tai Kuhmon luontokeskus Petolan pihassa.

Saaren rannalla olevat suuret puut ovat lumisia. Saaren ympärillä oleva järvi on jäässä ja luminen.

Saaren ympäristö harjuineen tarjoaa haastetta myös lumikenkäilyyn. Moottoriajoneuvoilla liikkuminen saaressa on kielletty, mutta Kuhmon moottorikelkkaura kulkee Harakkasaaren hiekan kautta.

Kaikkien saaressa kävijöiden käytettävissä on tulentekopaikka sekä liiteri ja käymälä suurimman hiekkarannan läheisyydessä. Muistathan noudattaa Retkietikettiä!

Rannalla on tulentekopaikka ja pöytäkalusto. Taustalla hiekkarantaa, järvi ja metsää.

Melonta ja soutu

Lammasjärvi tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet lyhyempään ja pitempään retkeilyyn vesillä. Lammasjärvellä Honkisensaaressa on vesiretkeilijöille tarkoitettu kota.

Kuhmon kaupungin keskustassa on vesillelaskupaikka. Rannat ovat luonnonrantoja, mutta vähänkin veden aikana taukopaikoille rantautuminen onnistuu pienemmällä veneellä. Veneellä liikkujien on syytä muistaa, että pinnan alla lymyilee kivikoita yllättävissäkin paikoissa.

Kanootin keula tyynellä järvellä. Taustalla hiekkarantainen saari.

Ohjeet ja säännöt

Kunnioita luontoa
Lemmikit
Liikkuminen
Leiriytyminen
Tulenteko
Roskaton retkeily
Kalastus
Marjastus, sienestys ja kasvien keräily
Muut säännöt ja ohjeet
Muu kielletty toiminta
Ystävyyden puiston järjestyssääntö
Turvallisuus

Kunnioita luontoa

Harakkasaaressa retkeilyä ohjataan järjestyssäännöllä. Toimitaan ja liikutaan siis luonnossa sitä kunnioittaen. Tutustu Retkietikettiin.
Lemmikkieläinten vapaana pitäminen on kielletty. Lemmikit ovat tervetulleita Harakkasaareen, mutta ainoastaan kytkettyinä.

Liikkuminen

Harakkasaaressa saa liikkua vapaasti jalan, hiihtäen ja lumikenkäillen.

Leiriytyminen 

Leiriytyminen on sallittu tulentekopaikan läheisyydessä.

Tulenteko

Avotulen teko on sallittu vain sitä varten osoitetulla paikalla.
Tulenteko maastopalovaroituksen aikana on ehdottomasti kielletty. Tarkista voimassa olevat varoitukset (ilmatieteenlaitos.fi).

Roskaton retkeily

Harakkasaaressa ei ole jäteastioita maastossa. Vie mennessäsi se, minkä toit tullessasi. Ruoantähteet ja muut biojätteet voi jättää tulentekopaikan kuivakäymälään.

Pieniä määriä puhdasta paperia ja pahvia voi käyttää sytykkeenä tulentekopaikalla. Muita jätteitä, kuten alumiinifoliota sisältäviä pakkauksia tai muovia, ei saa polttaa nuotiossa, koska niistä voi muodostua hajoamatonta jätettä ja myrkyllisiä kaasuja.
Lue lisää roskattomasta retkeilystä.

Kalastus

Onkiminen ja pilkkiminen Harakkasaarta ympäröivällä Lammasjärvellä on sallittua jokaisenoikeudella.  

Marjastus, sienestys ja kasvien kerääminen

Marjojen ja ruokasienten poimiminen on sallittu.
Muiden kuin ruokasienten sekä puiden, pensaiden tai muiden kasvien ja niiden osien ottaminen ja vahingoittaminen on kielletty. Villiyrttien kerääminen on siis kielletty.

Lapset ovat puolukanvarpujen seassa ja syövät puolukoita suullaan suoraan varvusta.

Muut säännöt ja ohjeet

Muuhun kuin jokaisenoikeuksiin kuuluvaan toimintaan tarvitaan pääsääntöisesti Metsähallituksen lupa. Tällaista voi olla esimerkiksi tutkimustoiminta, järjestetyt tapahtumat ja elokuvien tai mainosten kuvaaminen maastossa. Lisätietoa tarvittavista luvista: tutkimus- ja liikkumisluvat (metsa.fi) ja tapahtumien luvat ja ilmoitukset (metsa.fi).

Harakkasaaren reittien ja rakenteiden käyttö yritystoiminnassa on aina maksullista ja toistuvaan yrityskäyttöön tarvitaan sopimus Metsähallituksen kanssa (metsa.fi). Päiväkohtaiset käyttömaksut maksetaan Eräluvat-verkkokaupassa (eraluvat.fi).

Muu kielletty toiminta Harakkasaaressa

 • Maa- tai kallioperän vahingoittaminen ja maa-ainesten tai kaivoskivennäisten ottaminen.
 • Luonnonvaraisten selkärankaisten eläinten pyydystäminen, tappaminen tai hätyyttäminen tai niiden pesien hävittäminen.
 • Selkärangattomien eläinten pyydystäminen tai kerääminen.
 • Moottoriajoneuvolla ajo siihen osoitettuja teitä lukuun ottamatta.
 • Roskaaminen tai rakenteiden vahingoittaminen.
 • Kiinteiden muinaisjäännösten kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen, poistaminen ja muu niihin kajoaminen.
 • Muita ihmisiä häiritsevä toiminta.

Ystävyyden puiston järjestyssääntö

Ystävyydenpuiston järjestyssääntö (Pdf, 828 Kt, julkaisut.metsa.fi)., vahvistettu 28.6.2010.

Turvallisuus

Tutustu retkikohteeseen ennakkoon. Reitillä pysyttely sekä sääennusteiden ja varoitusten (ilmatieteenlaitos.fi) seuraaminen auttaa retken onnistumisessa. 

Katso myös retkikohteesi ajankohtaista-sivu.

Harakkasaaren esite


Pdf 2,2 Mt (julkaisut.metsa.fi)

Kalevalan kankaan kartta

Pdf-tiedosto 1,1 Mt (julkaisut.metsa.fi)

Luonnossa Kuhmossa -esite


Pdf 6,7 Mt (julkaisut.metsa.fi)

Tarkista varoitukset

Maastopalovaroituksen (ilmatieteenlaitos.fi) aikana tulenteko on sallittu vain hormillisilla, katetuilla tulentekopaikoilla ja tupien tulisijoissa erityistä varovaisuutta noudattaen. Sytyttäjä vastaa aina tulenteon turvallisuudesta. Huomaathan, että tulenteko voidaan kieltää paikkakohtaisesti.

Piirros tulisijasta. Piirrokseen on merkitty katto, hormi ja irti maasta.