Kierrätyspiste poistettu Lentuankosken pysäköintipaikalta 

(Päivitetty 3.9.2019)
Lentuan luonnonsuojelualueella Lentuankosken niskalta on poistettu kierrätyspiste ja alueella on siirrytty kokonaan roskattomaan retkeilyyn. Ekopisteet on tarkoitettu luonnonsuojelualueen kävijöiden retkillä syntyville jätteille. Nyt pisteeseen kertyi liian paljon mm. matkailijoiden roskapusseja. Huoltokäynnit syövät resursseja ja kuormittavat ympäristöä, ja siksi katsottiin järkevimmäksi ratkaisuksi poistaa kierrätyspiste Lentualta.

Lentuan ennallistamispolku purettu 

(Päivitetty 3.7.2019)
Lentuan luonnonsuojelualueeseen rajautuvalla rantojensuojeluohjelma-alueella ollut metsien ja soiden ennallistamisesta kertova luontopolku on purettu. Tämän ennallistamispolun tarkoitus oli esitellä alueella tehtyjä ennallistamistoimenpiteitä, mm. myrskytuhoja, metsäpaloa, erirakenteisuuden lisäystä ja suo-ojien tukkimista. Luonto hoitaa haavojaan ja ennallistamistöiden jäljet häviävät vähitellen.  

Luontopolku toteutettiin osana Vihreä vyöhyke Life luonto -projektia ”Luonnonmetsät ja -suot Kainuussa ja Koillismaalla 2004 - 2008”, ja jo alkuperäisenä ajatuksena oli, että polku on olemassa vain määräajan. Reitin rakenteet olivat jo huonossa kunnossa, joten reitin poisto tuli nyt ajankohtaiseksi. Seudulla kulkijoita jää palvelemaan Kallioniemen puolikota ja Lemetinlahden laavu. 

Lentuan luontopolun purkamisen yhteydessä poistettiin myös kierrätyspiste Lentuan vuokrakodan pysäköintialueen reunalta. Lentuan luonnonsuojelualueelle noudatetaan roskattoman retkeilyn periaatetta: vie pois mennessäsi, minkä toit tullessasi.

Lentuan kota vuokrattavissa yksityiskäyttöön

(Päivitetty 27.6.2019)

Lentuankosken niskalla sijaitseva kota on vuokrattavissa yksityiskäyttöön. Katso tarkemmat tiedot Lentuan vuokrakodasta täältä

Varaukset hoituvat Eräluvat.fi -sivujen verkkokaupasta tai valtakunnallisesta palvelunumerosta 020 69 2424 tai Kuhmon luontokeskus Petolasta, puh. 0206 39 6380.

Lentuan kodan vuokra on 35 €/päivä. Kodalla ei ole yöpymismahdollisuutta.

Metsä roihusi hallitusti Lentualla

(Päivitetty 27.6.2019) 
Metsähallituksen Luontopalvelut poltti metsää 7.6. Lentuan Natura 2000 -alueella, Häikänniemessä Lentuan pohjoisosassa. Noin 11 hehtaarin alalla tehty poltto liittyy valtakunnalliseen Paahde-LIFE -hankkeeseen, jossa aktiivisilla luonnonhoito- ja ennallistamistoimenpiteillä luodaan elinympäristöjä  metsäpaloihin sopeutuneille eliölajeille. 

Tuli on olennainen osa boreaalisten metsien luontaista kehityskulkua. Koska metsäpalot torjutaan nykyisin tehokkaasti, paahdeympäristöjä ei pääse syntymään luontaisesti. Valtakunnallisessa Paahde-LIFE-hankkeessa (2014–2020) tehdään luonnonhoidollisia ennallistamispolttoja, joilla pyritään jäljittelemään luontaisia metsäpaloja.  

Lue tarkemmin Paahde-LIFE -hankkeesta.

Lentuankosken möljän pitkokset edelleen huonossa kunnossa

(Päivitetty 27.5.2019)
Lentuankosken kivimöljän päällä olevat pitkokset ovat paikoin erittäin huonossa kunnossa. Möljän pitkoksista vastaa Liikennevirasto ja se onkin asentanut möljälle kulkukiellosta kertovia tauluja. 

Pitkosten korjausta on pyydetty jo pitkään. Aikataulua korjaukselle ei kuitenkaan ole ilmoitettu.

Lentuan luontotupa on purettu

(Päivitetty 31.1.2019)
Lentuan luontotuvalla paljastuneen vesivahingon myötä Metsähallituksen Luontopalvelut päätti myydä sen poissiirrettäväksi. Tupa on purettu ja jäljet siivottu syksyn 2018 aikana.

Lentuan luontotupa valmistui vuonna 2003. Tavoitteena oli, että se toimii koko Ystävyyden puiston infopisteenä ja tuvalla toimii yrittäjä, joka kehittää alueen luontomatkailua. Pysyvää yrittäjää ei kuitenkaan löytynyt. Vuosien mittaan tupaa pidettiin kesäaikaan avoinna erilaisin lyhytaikaisin järjestelyin. Parhaimmillaankin tuvalla oli toimintaa vain noin 1,5 kuukautta vuodessa.

Samassa pihapiirissä oleva Lentuan vuokrakota ja varasto jäävät käyttöön. Kota on vuokrattavissa yksityiskäyttöön Eräluvat -verkkokaupasta (www.eraluvat.fi).
Lisätietoja Kuhmon luontokeskus Petolasta.

Kaarneenkosken vesialueet rauhoitettu kalastukselta

(Päivitetty 12.7.2017)
Kaarneenkosken vesialueet on rauhoitettu toistaiseksi kaikelta kalastukselta luontaisen järvitaimenkannan elvyttämiseksi. Rauhoitusalue sisältää Iivantiiran osakaskunnan ja Metsähallituksen vesialueita.

Iivantiiran osakaskunnan yleinen kokous on päätöksellään rauhoittanut Kaarneenkoskella osakaskunnan vesialueet. Valtion vesialueella rauhoitus perustuu Metsähallituksen päätökseen.

Lehtosaaren autiotuvan savusauna muutettu jatkuvalämmitteiseksi

(Päivitetty 29.6.2017)
Lentuan luonnonsuojelualueella sijaitsevan Lehtosaaren autiotuvan saunaan on vaihdettu jatkuvalämmitteinen kiuas. Muutokseen päädyttiin mm. polttopuukulutuksen ja paloturvallisuuden vuoksi.

Muutostyöt tehtiin talkootyönä Kuhmon Melojien kanssa. Lue tarkemmin Lehtosaaren töistä Luontoon.fi -uutisesta.

Tapahtumat.luontoon.fi
Kuva: Metsähallitus/Petri Ryöppy.

Löydä luontoaiheisia tapahtumia läheltäsi ja kaukaa: Tapahtumat.luontoon.fi.