• Lentuan luonnonsuojelualue sopii erinomaisesti vesiretkeilyyn tai hiihtovaelluskohteeksi. Vesiretkeilijöille on tarjolla sekä laajoja selkävesiä että suojaisia saarien sokkeloita.
 • Rannat ovat luonnonrantoja, joten veneellä rantautujan on syytä muistaa varoa matalokot ja kivikot. Taukopaikoille pääsee pienemmällä veneellä myös matalan veden aikaan loppukesällä. Ainoastaan Vitikkosaaren Vetotaivalta lähestyttäessä ranta on malata sekä saaren etelä- että pohjoispuolella.
 • Alueella on useita laavuja ja tulentekopaikkoja, jotka ovat käytettävissä niin kesällä kuin talvellakin.
 • Luonnonsuojelualueen välittömässä läheisyydessä on Lentuankosken polku sekä ennallistamisesta kertova Lentuan luontopolku.

Reittien lähtöpisteet

 • Viitoitettu polku Lentuankoskelle sekä yhdyspolku Lentuan luontopolulle lähtee Lentuan vuokrakodan pysäköintialueelta.

Lentuankosken polku, 1 km

 • Lentuankosken polku sijaitsee Lentuan luonnonsuojelualueeseen rajautuvalla rantojensuojeluohjelma-alueella. Isolle Lentuankoskelle johtaa noin 300 m pitkä lankkupolku, jota pitkin koskelle pääsee myös pyörätuolilla ja lastenrattailla.
 • Palvelut: Ison ja Pienen Lentuankosken välisen suvannon rannalla sijaitsee laavu, jolle pääsee joko kosken rantaa myötäilevää polkua tai lankkupolulta vähän aiemmin eroavaa metsäpolkua pitkin. Laavulle asti ei pyörätuolilla pääse. Laavulla on tulentekopaikka ja kuivakäymälä.
 • Nähtävää: vapaana kuohuva Lentuankoski, jossa talvella pääsee seurailemaan koskikaran touhuja.

Lentuan luontopolku, 6,5 km

 • Metsien ja soiden ennallistamista esittelevä luontopolku on kahdeksikon muotoinen lenkki Lentuan luonnonsuojelualueeseen rajautuvalla rantojensuojeluohjelma-alueella. Itse luontopolku on pituudeltaan 3,7 km, joka jakautuu 1,7 km Kallioniemen kierrokseen ja 2 km Lemetinlahden kierrokseen. Lentuan vuokrakodan pysäköintialueelta johtaa luontopolulle 1,4 km pitkä yhdyspolku.

  Polku johdattelee kulkijan halki 1960-luvulla hakattujen metsien ja ojitettujen soiden, joilla on tehty ennallistamistöitä vuosien 2005 - 2006 aikana. Ennallistaminen on kertaluonteista luonnonhoitotyötä, jolla pyritään lisäämään metsiin ja soille sieltä puuttuvia luonnontilaisuuden piirteitä: metsiä poltetaan hiiltyneen puuaineksen saamiseksi, lehtipuustolle tehdään tilaa monilajisuuden lisäämiseksi, puita vahingoitetaan lahopuun lisäämiseksi ja ojia tukitaan soiden luonnontilan palauttamiseksi.

  Osan matkaa viitoituksin ja oranssein maalimerkein merkitty polku kulkee lähes luonnontilaisella Lentuanjärven rantakaistaleella, josta avautuu hienot maisemat järvelle. Polun ohjeellinen kulkuaika on 2 -3 h.
 • Palvelut:
  • Kallioniemen puolikota. © Leena HärkönenKallioniemen puolikota ja Lemetinlahden laavu tulentekopaikkoineen. Molemmissa paikoissa on myös kuivakäymälät.
  • Ennallistamisesta kertovat suomen- ja englanninkieliset maasto-opasteet sijaitsevat Lentuan luontotuvan pysäköintialueella sekä Kalliolahdessa luontopolkulenkkien yhtymäkohdassa. Ennallistamiskohteilla on 17 suomenkielistä luontopolkutaulua, joissa on tiivistelmät englanniksi.
 • Nähtävää: Ennallistamistoimenpiteet metsissä ja soilla sekä kaunis Lentuanjärvi.

Vesi- ja melontareitit

Lentuan järvi on syvyyskartoitettu. Järvikartoista saa tietoja Liikennevirastolta (www.liikennevirasto.fi). Veneilijän kannattaa muistaa, että matalikoita ja kiviä saattaa olla yllättävissäkin paikoissa.

Meloen Lehtosaaren autiotuvalle. Kuva: Ari Meriruoko

 • Lentuan järvi on osa Tervareitin pääreittiä välillä Änättijärvi - Kajaani.
 • Idästä tuleva Kalliojoen reitti päättyy Lentuaan, mistä vesireittiyhteys jatkuu edelleen joko ns. Sotkamon reittinä tai Tervareittinä.
 • Iivantiiran ja Nivan suunnalta tultaessa Lentuaan laskee Kaarneenkoski, joka on hankala uittopadon, matalan ylikulkusillan ja kivien vuoksi. Se kannattaa kiertää käyttäen suoraan Niskajärven eteläisimmästä lahdesta lähtevää Kaarneen vetotaivalta.
 • Pohjoisesta voi tulla Lentualle myös Juttuajärven kautta. Sen ja Lentuan välisen kannaksen ylitystä varten on Huuhkajanlahdella kiskotie.
 • Lentuankosket jakaantuvat Isoksi ja Pieneksi Lentuankoskeksi, joiden välillä on lyhyt suvanto. Iso Lentuankoski on pituudeltaan noin 300 metriä, putousta on noin 3,3 metriä. Pieni Lentuankoski on pituudeltaan noin 400 metriä, putousta noin 1,8 metriä. Koskiparin kokonaispituus välisuvantoineen on noin 1200 m ja kokonaisputous on noin 5,3 metriä.
 • Varsinkin ylemmän kosken laskeminen on kohtalaisen vaativaa (vaikeusaste II). Ison Lentuankosken voi ohittaa noin 350 metrin mittaista vetotaivalta pitkin.
Lentuankoski kuohuu talvellakin vapaana. © Tuula Heikkinen

Moottorikelkkaura

Lentualla ei kulje moottorikelkkareittiä, mutta moottorikelkkailijoille osoitetaan ja viitoitetaan joka talvi turvallisten jääolosuhteiden aikana moottorikelkkaura järven yli itä-länsisuunnassa. Muilla alueilla kelkkailua tulisi välttää, jotta ei häirittäisi alueella liikkuvia metsäpeuroja. Uralla kelkkailuun tarvitaan Metsähallituksen uralupa, jonka voi lunastaa Kuhmon luontokeskus Petolasta tai Erälupien verkkokaupasta (www.eräluvat.fi).

Retkikartta.fi: Lentua

Retkikohteen esite

Pdf-tiedosto 5,4 Mt (julkaisut.metsa.fi)

Retkikohteissa lemmikkieläimet pidettävä kytkettynä. Kuva: Seppo Leinonen.

Luonnonsuojelualueilla lemmikit on pidettävä kytkettyinä.