Tarkista varoitukset

Metsä- ja ruohikkopalovaroituksen (ilmatieteenlaitos.fi) aikana tulenteko on sallittu vain hormillisilla, katetuilla tulentekopaikoilla ja tupien tulisijoissa erityistä varovaisuutta noudattaen. Sytyttäjä vastaa aina tulenteon turvallisuudesta. Huomaathan, että tulenteko voidaan kieltää paikkakohtaisesti.

Piirros tulisijasta. Piirrokseen on merkitty katto, hormi ja irti maasta.

Paahdealueita hoidetaan Komiolla

(Päivitetty 31.5.2022)

Komion luonnonsuojelualueen harjumetsää ja soita autetaan kohti luonnontilaa monilla hoitotoimenpiteillä. Harjurinteen hoitoa jatketaan tiistaina 31.5.2022 harventamalla puustoa noin 5 hehtaarin alueella Lopella. Toimenpiteen tarkoituksena on valmistella alue ensi vuoden paahdealuepolttoa varten.

Ennallistamistyöt toteutetaan osana HELMI-elinympäristöohjelmaa.
Ennallistaminen ja luonnonhoito Metsähallituksessa.

Poronpolku -tapahtumat järjestetään 24.-25.9.2022

(Päivitetty 31.5.2022)

Poronpolku tapahtumia ei ole pystytty kahtena edellisenä vuotena terveysturvallisesti järjestämään koronatilanteesta johtuen. Nyt tilanne näyttäisi olevan edellisiä vuosia parempi ja tapahtumat toteutetaan tulevana syksynä. Poronpolku -tapahtumien reitit ulottuvat myös Metsähallituksen hallinnoimille kohteille, Komion luonnonsuojelualue ja Melkuttimet, asti.

  • Poronpolun polkaisu, rento retkipyöräilytapahtuma, järjestetään La 24.9.
  • Poronpolku, Etelä-Suomen suurin kuntoliikuntatapahtuma, järjestetään Su 25.9. 

Tapahtumat järjestää Poronpolku ry. Lisätietoa Poronpolku ry:n sivuilta.

Esteetöntä reittiä parannetaan keväällä 2022

(Päivitetty 20.10.2021)
Uudella Samo esteettömällä reitillä retkeilevät huomio:
syyssateet ovat tehneet tehtävänsä uudelle esteettömälle reitille. Päällimmäinen kivituhkakerros on valunut reitiltä osittain reunoille ja pinnalle on noussut isompia kiviä. Kivet vaikeuttavat esimerkiksi pieni pyöräisillä rollaattoreilla ja pyörätuolilla liikkumista reitillä. Maa-aines saa painua talven yli ja keväällä päästään tekemään parannukset valmiiksi painuneelle maastolle.

Luutalammin esteetön taukopaikka ja reitti ovat valmistuneet

(Päivitetty 4.10.2021)
Lopen kunta on rakennuttanut Komion luonnonsuojelualueelle, Luutalammin rantaan, uuden esteettömän Samo -ulkoilureitin. Reitti on 1 km:n mittainen, murskepohjainen, vaativa esteetön reitti. Apuvälineen kanssa liikkuva voi tarvita reitillä avustajaa. Reitin varrella on 4 levähdyspaikkaa sekä yksi esteetön tulentekopaikka. Esteetön käymälä sijaitsee Samon pysäköintipaikalla. Kartat reitille ovat tulossa vuoden loppuun mennessä.

Komion uuden esteettömän reitin avajaisia vietetään Luutalammilla, yhtenä Vanhustenviikon Luonto antaa voimaa -teematapahtumana, perjantaina 8.10. klo 10-13. Avajaisten järjestelyistä vastaa Lopen kunta.

Uutisia Komiolta