Komiolla tehdään  latuja - pian pääsee hiihtämään!

(Päivitetty 8.12.2022)

Alkutalven lumitilanne on suotuisa talven hiihtokautta ajatellen. Latupohjien tekeminen on jo päästy aloittamaan Komiolla. Latuja tekevät ja ylläpitävät Lopen kunta ja Lopen Samoojat.

Huomioithan, että puomit ovat nyt kiinni talven ajan! Autolla ei siten pääse Luutalammin pysäköintialueelle asti. Yksi puomi sijaitsee Pilpalantieltä käännyttäessä, jo heti Luutasyrjän pysäköintialueen jälkeen, metsäautotiellä. Hiihtolatujen valmistuttua pääsee laduille Luutasyrjän pysäköintialueen lisäksi Komion luonnonsuojelualueen rajojen ulkopuolelta, Lopen Samoojien Kalamajan kämpältä, Kalaton järven rannalta. 

Luutalammin pysäköintialueelta lähtevillä Komion patikkareiteillä ei ole talvikunnossapitoa. Luutasyrjältä on noin 2,5 kilometrin patikkamatka metsäautotietä pitkin Luutalammin pysäköintialueelle. Ladut ajetaan kulkemaan metsäautotien vierustaa pitkin.

Komionlampien telttailualue jokamieskäytössä

(Päivitetty 4.7.2022)

Komion luonnonsuojelualueella sijaitseva Komionlampien varausleirialue on tänä vuonna muutettu jokamieskäyttöön tarkoitetuksi telttailualueeksi. Komionlampien rannalla sijaitsevan tulentekopaikan lisäksi telttailualueelle on tulistelua varten asennettu uusi kaskinuotio viime viikonloppuna. Kaskinuotio, eli hiilettävä tulentekopaikka, pitää yllä hiillosta ja liekkiä samaan aikaan. 

Kaskinuotion ajatuksena on hyödyntää maahan pudonneita risuja ja oksia, joita yleensä pidetään ylijäämämateriaalina. Retkeilijän kannalta parasta on se, että ruokaa tehdessä voi samalla tuottaa maanparannusainetta, biohiiltä. Biohiili on hiilinielu, joka parantaa ravinteiden ja kosteuden sitoutumista maahan, edistää kasvien kasvamista ja vähentää ravinteiden valumista vesistöihin ja pohjaveteen. 

Kaskinuotion käyttö vaatii hieman perehtymistä, jotta siitä saadaan kaikki hyödyt irti. Kaskinuotion lähettyviltä, Komipnlampien telttailualueella, löytyvät helppotajuiset käyttöohjeet.

Varattavana leirialueena Komiolla säilyy Palolammin leirialue.

Paahdealueita hoidetaan Komiolla

(Päivitetty 31.5.2022)

Komion luonnonsuojelualueen harjumetsää ja soita autetaan kohti luonnontilaa monilla hoitotoimenpiteillä. Harjurinteen hoitoa jatketaan tiistaina 31.5.2022 harventamalla puustoa noin 5 hehtaarin alueella Lopella. Toimenpiteen tarkoituksena on valmistella alue ensi vuoden paahdealuepolttoa varten.

Ennallistamistyöt toteutetaan osana HELMI-elinympäristöohjelmaa.
Ennallistaminen ja luonnonhoito Metsähallituksessa.

Uutisia Komiolta