Ajankohtaista Komiolla

21.8.2020
Koronaviruksen takia luonnossakin on syytä pitää turvavälit ja noudattaa erityistä käsihygieniaa mm. tuvilla, tulentekopaikoilla ja huussikäyntien jälkeen. Metsähallituksen linjauksia ja ohjeita päivitetään, kun yleiset koronaohjeet tarkentuvat. Ks. tilanne sivultamme www.luontoon.fi/koronavirusohjeet..

Poronpolku- ja Poronpolun Polkaisu -tapahtumat peruttu

(Päivitetty 9.9.2020)

Järjestyksessään 54. Poronpolku Lopella on tältä vuodelta peruttu koronavirusepidemiasta johtuvan epävarman tilanteen takia. Perinteisesti tämä kävelytapahtuma on järjestetty aina syyskuun viimeisenä sunnuntaina Lopen upeissa maisemissa. Pyöräilytapahtuma Poronpolun Polkaisu on myös peruttu tältä vuodelta.

Seuraava Poronpolku ja Poronpolun Polkaisu järjestetään 25.-26.9.2021. Tarkemmat tiedot löytyvät Poronpolku -yhdistyksen ylläpitämiltä sivuilta poronpolku.fi.

Komiolla poltetaan harjumetsää maanantaina 15.6.2020

(Päivitetty 12.6.2020)

Poltto toteutetaan, kun sääolosuhteet polttokohteella ovat polton onnistumisen kannalta otolliset. Tarkempi ajankohta varmistuu lähempänä H-hetkeä. Poltto aloitetaan iltapäivällä noin klo 12:00-18:00 välisenä aikana kun tuuliolosuhteet ovat vakiintuneet. Polttotapahtuma kestää arviolta 5-6 tuntia, jonka jälkeen paloaluetta vartioidaan siihen saakka, kunnes se on sammunut. Poltettavan alueen koko on yhteensä 9 hehtaaria. 

Polton tarkoituksena Komiolla on paahdeympäristöjen ja harjumetsän tilan parantaminen. Ennen polttoa aluetta on valmisteltu harventamalla paikalla kasvavaa talousmännikköä aukkoiseksi sekä rajaamalla alue niin kutsutulla palokujalla, josta on kuorittu palava aines pois. Palokuja helpottaa polton toteuttamista ja muodostaa itsessään kivennäismaapaljastuman, joka antaa paahdelajeille mahdollisuuden levittäytyä alueelle. Poltosta tiedotetaan luonnonsuojelualueella myös maastokyltein. 

Luonnonhoitoa polttamalla

(Päivitetty 4.10.2017)

Katso, miten metsä palaa! Jos astut sisään videoon mobiililaite kädessä, voit pyöriä ympäri ja pääset mukaan ennallistamaan luontoa tulen avulla.

 • 360-video (youtube.com) 
 • Tavallinen video (youtube.com)
  • 360-videon katseleminen mobiililaitteella (älypuhelimella tai tablet-laitteella) edellyttää, että mobiililaitteessa on asennettuna YouTube-sovelluksen uusin versio.
  • 360-video ei valitettavasti todennäköisesti näy oikein Microsoft-käyttöjärjestelmän mobiililaitteilla (mm. Lumia).
  • 360-videon katseleminen tietokoneella edellyttää, että tietokoneessa on uusin Chrome-, Firefox-, Internet Explorer- tai Opera-selain.
  • Huomaa, että 360-videossa on myös tekstitys. Jos tekstitys ei näy, laita YouTuben asetuksista tekstitys päälle.
  • Jos 360-video ei näy niin että voit mobiililaitetta kääntelemällä katsella eri suuntiin, kannattaa katsoa tavallinen video.

Metsää ennallistetaan ja paahdealueita hoidetaan Komiolla

(Päivitetty 10.5.2016)

Komion aluetta tullaan hoitamaan vuosien 2015-2020 välisenä aikana metsän ja harjurinteen poltoilla, pienialaisilla harvennuksilla ja kunttakerroksen laikutuksella.

Hoitotoimien tarkoituksena on luoda avoimempia paisteisia ja paahteisia elinympäristöjä paahdelajistolle, kuten kangasajuruoholle. Paahteiset elinympäristöt ovat Suomessa vähentyneet voimakkaasti umpeenkasvun ja tehokkaan palontorjunnan vuoksi.

Umpeenkasvun ja kunttaantumisen myötä monet avoimista ja paahteisista elinympäristöistä hyötyvät ja riippuvaiset lajit ovat uhanalaistuneet. Komiolla pyritään ylläpitämään avoimia paahteisia alueita hoitamalla aluetta säännöllisin väliajoin. Toimenpiteet ovat osa EU:n osittain rahoittamaa PaahdeLIFE-hanketta.

Lisätietoja: Paahde-LIFE (metsa.fi)