Tarkista varoitukset

Metsä- ja ruohikkopalovaroituksen (ilmatieteenlaitos.fi) aikana tulenteko on sallittu vain hormillisilla, katetuilla tulentekopaikoilla ja tupien tulisijoissa erityistä varovaisuutta noudattaen. Sytyttäjä vastaa aina tulenteon turvallisuudesta. Huomaathan, että tulenteko voidaan kieltää paikkakohtaisesti.

Piirros tulisijasta. Piirrokseen on merkitty katto, hormi ja irti maasta.

Komionlampien telttailualue jokamieskäytössä

(Päivitetty 4.7.2022)

Komion luonnonsuojelualueella sijaitseva Komionlampien varausleirialue on tänä vuonna muutettu jokamieskäyttöön tarkoitetuksi telttailualueeksi. Komionlampien rannalla sijaitsevan tulentekopaikan lisäksi telttailualueelle on tulistelua varten asennettu uusi kaskinuotio viime viikonloppuna. Kaskinuotio, eli hiilettävä tulentekopaikka, pitää yllä hiillosta ja liekkiä samaan aikaan. 

Kaskinuotion ajatuksena on hyödyntää maahan pudonneita risuja ja oksia, joita yleensä pidetään ylijäämämateriaalina. Retkeilijän kannalta parasta on se, että ruokaa tehdessä voi samalla tuottaa maanparannusainetta, biohiiltä. Biohiili on hiilinielu, joka parantaa ravinteiden ja kosteuden sitoutumista maahan, edistää kasvien kasvamista ja vähentää ravinteiden valumista vesistöihin ja pohjaveteen. 

Kaskinuotion käyttö vaatii hieman perehtymistä, jotta siitä saadaan kaikki hyödyt irti. Kaskinuotion lähettyviltä, Komipnlampien telttailualueella, löytyvät helppotajuiset käyttöohjeet.

Varattavana leirialueena Komiolla säilyy Palolammin leirialue.

Paahdealueita hoidetaan Komiolla

(Päivitetty 31.5.2022)

Komion luonnonsuojelualueen harjumetsää ja soita autetaan kohti luonnontilaa monilla hoitotoimenpiteillä. Harjurinteen hoitoa jatketaan tiistaina 31.5.2022 harventamalla puustoa noin 5 hehtaarin alueella Lopella. Toimenpiteen tarkoituksena on valmistella alue ensi vuoden paahdealuepolttoa varten.

Ennallistamistyöt toteutetaan osana HELMI-elinympäristöohjelmaa.
Ennallistaminen ja luonnonhoito Metsähallituksessa.

Esteetöntä reittiä parannetaan keväällä 2022

(Päivitetty 20.10.2021)
Uudella Samo esteettömällä reitillä retkeilevät huomio:
syyssateet ovat tehneet tehtävänsä uudelle esteettömälle reitille. Päällimmäinen kivituhkakerros on valunut reitiltä osittain reunoille ja pinnalle on noussut isompia kiviä. Kivet vaikeuttavat esimerkiksi pieni pyöräisillä rollaattoreilla ja pyörätuolilla liikkumista reitillä. Maa-aines saa painua talven yli ja keväällä päästään tekemään parannukset valmiiksi painuneelle maastolle.

Luutalammin esteetön taukopaikka ja reitti ovat valmistuneet

(Päivitetty 4.10.2021)
Lopen kunta on rakennuttanut Komion luonnonsuojelualueelle, Luutalammin rantaan, uuden esteettömän Samo -ulkoilureitin. Reitti on 1 km:n mittainen, murskepohjainen, vaativa esteetön reitti. Apuvälineen kanssa liikkuva voi tarvita reitillä avustajaa. Reitin varrella on 4 levähdyspaikkaa sekä yksi esteetön tulentekopaikka. Esteetön käymälä sijaitsee Samon pysäköintipaikalla. Kartat reitille ovat tulossa vuoden loppuun mennessä.

Uutisia Komiolta