Luontopolkua Komiolla. Kuva: JANIMAGE.COM / Janne KoivuniemiRetkeilyreitit ja polut

Reittien lähtöpisteet

Luonnonsuojelualueen harjujaksolla kiertelevät luontopolut lähtevät Luutalammin pääpysäköintialueelta ja päättyvät samaan paikkaan. Huolletuille laduille pääsee Luutasyrjän ja Luutalammin pysäköintialueilta tai luonnonsuojelualueen rajojen ulkopuolella sijaitsevalta Rajalan taukotuvalta.

Luontopolut

 • Luutaharjun Samo, noin 6,5 km, on Komion luonnonsuojelualueen pysäköintialueelta lähtevä rengasreitti, joka kertoo Komion luonnon erityispiirteistä ja monimuotoisuudesta. Luontopolun kiertämällä retkeilijä saa hyvän yleiskuvan koko Komion luonnonsuojelualueesta. Polun varrella on 16 suomenkielistä kohdeopastetta, joiden avulla voi halutessa tutustua tarkemmin niin alueen luonnon mosaiikkiin, lahoavaan ikimetsään, uppoavaan lampeen kuin kohoavaan vuoreenkin.

  Hyvin vaihtelevaan maastoon sijoittuvalla luontopolulla kuljetaan metsäistä harjunrinnettä pitkin, ohitetaan vähitellen soistuva Lukkolampi sekä noustaan, paikoin jyrkästikin, Samo-polun lakipistettä eli Komionvuorta kohti. Tämän jälkeen laskeudutaan pikkuhiljaa rämeisen Luutasuon laiteille ja sieltä kauniin erämaisen Luutalammin kautta takaisin pysäköintialueelle. Polun suo-osuudet on pitkostettu ja jyrkimmille harjurinteille on rakennettu portaat. Viitoituksen mukainen kiertosuunta on myötäpäivään. Ohjeellinen kulkuaika on noin 3 tuntia.
  • Palvelut: Luutalammin rannassa, luontopolun loppupäässä, on tulentekopaikka ja kuivakäymälä.
  • Nähtävyydet: Maiseman monipuolisuus; upeat harjujaksot, erämainen Luutalammi ja lähes luonnontilainen Luutasuo.
  • Yhteys: Luontopolulta on 2 km:n yhdysreitti Paaran Patikkaan.
 • Pikku-Samo, noin 3,5 km, on Komion luonnonsuojelualueen pysäköintialueelta lähtevä lyhyempi rengasreitti, jonka varrella on mm. alueen harjumetsien ja puustoisten soiden ennallistamismenetelmistä kertovia suomenkielisiä kohdeopasteita (yhteensä 9 kpl). Polku kiertelee helppokulkuisessa maastossa harjumetsässä ja osittain puustoisella suolla. Viitoituksen mukainen kiertosuunta on myötäpäivään. Ohjeellinen kulkuaika on noin 2 tuntia.

Muut reitit

 • Komion luonnonsuojelualueella kulkee osittain myös Paaran Patikka, joka on osa yli 200 km:n mittaista Hämeen Ilvesreittiä (www.hameenvirkistysalueyhdistys.fi). Reitti on merkitty Hämeen Ilvesreitin tavoin keltaisin Ilves-tunnuksin.
  • Palvelut: Reitin varrella on mahdollista yöpyä teltassa, laavulla, kodassa tai maksullisissa yöpymispaikoissa.
  • Yhteys: Paaran Patikka on yhdistetty noin 2 km:n yhdysreitillä Luutaharjun Samo-luontopolkuun.
 • Poronpolku-reitti yhdistelee paikallisia reittejä yhteensä 30 km:n matkalta. Se kulkee osin Paaran Patikka -reitistöä ja seurailee Komion luonnonsuojelualueella samaa reittiä kuin Luutaharjun Samo-luontopolku. Poronpolku on merkitty sini-vihrein Poronpolku-tunnuksin.

Hiihtoreitit

Komion luonnonsuojelualueella on huollettuja perinteisen hiihtotavan latuja, joita ei ole valaistu. Hiihtoladut muodostavat useita rengasreittejä, joiden pituus on yhteensä noin 20 km. Ladut lähtevät kolmesta eri lähtöpisteestä. Ensimmäinen lähtöpiste on Luutasyrjän pysäköintialueella (Loppi-Pilpalatien varrella), toinen Luutalammin pysäköintialueella ja kolmas luonnonsuojelualueen rajojen ulkopuolella, Lopen Samoojien Kalamajalla, Kalaton järven rannalla. Kalamajan seinään kiinnitetään hiihtokauden ajaksi latukartta. Hiihtoreitit on merkitty myös Luutasyrjän ja Luutalammin opastustaulujen karttoihin. Latuja huoltaa Lopen Samoojat ja Lopen kunta.

Retkikartta.fi: Komio

Retkikohteissa lemmikkieläimet pidettävä kytkettynä. Kuva: Seppo Leinonen.

Luonnonsuojelualueilla lemmikit on pidettävä kytkettyinä.