Retkeilyreitit ja polut

Reittien lähtöpisteet

Luonnonsuojelualueen harjujaksolla kiertelevät luontopolut lähtevät Luutalammin pääpysäköintialueelta ja päättyvät samaan paikkaan. Huolletuille laduille pääsee Luutasyrjän ja Luutalammin pysäköintialueilta tai luonnonsuojelualueen rajojen ulkopuolella sijaitsevalta Rajalan taukotuvalta.

Luontopolut

 • Samon esteetön reitti, noin 1 km, on murskepohjainen vaativa esteetön reitti. Reitti myötäilee osittain Luutalammin rantaa sekä kulkee osittain metsätien vartta pitkin. Reitin varrella on ylä- ja alamäkeä. Apuvälineen kanssa liikkuva voi tarvita reitillä avustajaa. Reitin varrella on 4 levähdyspaikkaa sekä yksi esteetön tulentekopaikka. Esteetön käymälä sijaitsee Samon pysäköintipaikalla. Reitti on valmistunut Lopen kunnan rakennuttamana syksyllä 2021. Huom! Kartat reitille ovat tulossa vuoden loppuun mennessä.

Etualalla on puinen silta, joka vie ojan yli. Sillan jälkeen reitti jatkuu tasaisena kivituhkapolkuna männikössä.Kolme ihmistä tulentekopaikalla järven rannassa. Rannassa on pöytiä, penkkejä ja nuotiokehä.

 • Pikku-Samo, noin 3,5 km, on Komion luonnonsuojelualueen pysäköintialueelta lähtevä lyhyempi ympyräreitti, jonka varrella on mm. alueen harjumetsien ja puustoisten soiden ennallistamismenetelmistä kertovia suomenkielisiä kohdeopasteita (yhteensä 9 kpl). Polku kiertelee helppokulkuisessa maastossa harjumetsässä ja osittain puustoisella suolla. Viitoituksen mukainen kiertosuunta on myötäpäivään. Ohjeellinen kulkuaika on noin 2 tuntia.
  Pikku-Samon kartta (retkikartta.fi, avautuu uuteen ikkunaan)
 • Luutaharjun Samo, noin 6,5 km, on Komion luonnonsuojelualueen pysäköintialueelta lähtevä ympyräreitti, joka kertoo Komion luonnon erityispiirteistä ja monimuotoisuudesta. Luontopolun kiertämällä retkeilijä saa hyvän yleiskuvan koko Komion luonnonsuojelualueesta. Polun varrella on 16 suomenkielistä kohdeopastetta, joiden avulla voi halutessa tutustua tarkemmin niin alueen luonnon mosaiikkiin, lahoavaan ikimetsään, uppoavaan lampeen kuin kohoavaan vuoreenkin.

Männikössä on polku, jonka vieressä on luontopolkutaulu.

Hyvin vaihtelevaan maastoon sijoittuvalla luontopolulla kuljetaan metsäistä harjunrinnettä pitkin, ohitetaan vähitellen soistuva Lukkolampi sekä noustaan, paikoin jyrkästikin, Samo-polun lakipistettä eli Komionvuorta kohti. Tämän jälkeen laskeudutaan pikkuhiljaa rämeisen Luutasuon laiteille ja sieltä kauniin erämaisen Luutalammin kautta takaisin pysäköintialueelle. Polun suo-osuudet on pitkostettu ja jyrkimmille harjurinteille on rakennettu portaat. Viitoituksen mukainen kiertosuunta on myötäpäivään. Ohjeellinen kulkuaika on noin 3 tuntia.

 • Palvelut: Luutalammin rannassa, luontopolun loppupäässä, on tulentekopaikka ja kuivakäymälä.
 • Nähtävyydet: Maiseman monipuolisuus; upeat harjujaksot, erämainen Luutalammi ja lähes luonnontilainen Luutasuo.
 • Yhteys: Luontopolulta on 2 km:n yhdysreitti Ilvesreitille.

  Luutaharjun Samon kartta (retkikartta.fi, avautuu uuteen ikkunaan)

Suolla kulkee pitkokset. Suolla kasvaa mäntyjä.

Muut reitit

 • Komion luonnonsuojelualueelta pääsee yli 200 km:n mittaiselle Hämeen Ilvesreitille (hameenvirkistysalueyhdistys.fi). Reitti on merkitty keltaisin Ilves-tunnuksin.
  • Palvelut: Ilvesreitin varrella on mahdollista yöpyä teltassa, laavulla, kodassa tai maksullisissa yöpymispaikoissa.
  • Yhteys: Ilvesreitiltä lähtee noin 2 km:n yhdysreitti Luutaharjun Samo-luontopolulle.
 • Poronpolku-reitti yhdistelee paikallisia reittejä yhteensä 30 km:n matkalta. Se kulkee osin Ilvesreitistöä pitkin ja seurailee Komion luonnonsuojelualueella samaa reittiä kuin Luutaharjun Samo-luontopolku. Poronpolku on merkitty sini-vihrein Poronpolku-tunnuksin.

Hiihtoreitit

Komion luonnonsuojelualueella on huollettuja perinteisen hiihtotavan latuja, joita ei ole valaistu. Hiihtoladut muodostavat useita ympyräreittejä, joiden pituus on yhteensä noin 20 km. Ladut lähtevät kahdesta eri lähtöpisteestä. Ensimmäinen lähtöpiste on Luutasyrjän pysäköintialueella (Loppi-Pilpalatien varrella) ja toinen luonnonsuojelualueen rajojen ulkopuolella, Lopen Samoojien Kalamajan kämpällä, Kalaton järven rannalla. Kalamajan seinään kiinnitetään hiihtokauden ajaksi latukartta. Hiihtoreitit on merkitty myös Luutasyrjän ja Luutalammin opastustaulujen karttoihin. Latuja huoltaa Lopen Samoojat ja Lopen kunta.

 • Huomioithan seuraavat asiat hiihtoretkeä suunnitellessasi:
  • Ajetuilla latu-urilla saa hiihtää vain perinteisillä suksilla (ei metsäsuksilla). Myös ahkion ja pulkan perässä vetäminen on latu-uralla kielletty.
  • Kelirikkoaikana puomit (3kpl) ovat kiinni.