Komion aktiviteetit

Patikointi

Komion luonnonsuojelualueen luontopolut tarjoavat monenlaista nähtävää. Alueen vaihtelevassa maastossa kulkee kaksi, yhteensä noin 10 kilometriä pitkää luontopolkua. Polut ovat osittain pitkostettu ja harjujakson jyrkimmille rinteille on rakennettu portaat.

Komion luonnonsuojelualueen Luutalammin pääpysäköintialueelta lähtee noin 6,5 km:n mittainen Luutaharjun Samo -luontopolku sekä lyhyempi, noin 3,5 km:n mittainen, Pikku Samo-luontopolku. Komion harjujaksoa kiertelevien polkujen opasteet kertovat tarkemmin Komion luonnon erityispiirteistä sekä harjumetsien ja puustoisten soiden ennallistamismenetelmistä (metsa.fi).

Luutalammin alueella pääsee liikkumaan myös esteettömästi. Vaativa Esteetön Samo -reitti on pituudeltaan 1 km. Reitti myötäilee osittain Luutalammin rantaa ja kulkee osittain metsätien vartta pitkin. Apuvälineen kanssa liikkuva voi tarvita reitillä avustajaa. 

Reiteillä ei ole talvikunnossapitoa. Lue lisää reiteistä.

Polku kulkee metsässä. Opastustaulu polun varrella.
 

Erävaellus

Komion luonnonsuojelualueen Luutaharjun Samo -luontopolku on yhteydessä, noin 2 km:n yhdysreitin välityksellä, yli 200 km:n mittaiseen Hämeen Ilvesreittiin (hameenvirkistysalueyhdistys.fi) Ilvesreitin varrella on mahdollista yöpyä teltassa, laavulla, kodassa tai maksullisissa yöpymispaikoissa.

Tyyni lampi. Lammen pintaan kuvastuu takana oleva metsä.

Lintujen tarkkailu

Komio soveltuu hyvin myös linturetkikohteeksi. Alueen Luutasuota voidaan kutsua lintuparatiisiksi. Pieneksi suoksi sen linnusto on hyvin monipuolinen. Suolampien kätköissä voi nähdä mm. kaakkureita, kurkia ja monia kahlaajalajeja. Lehti- ja havumetsän kirjomassa sekä pikku jyrkänteinä aaltoilevassa maisemassa pesivät monet petolinnut, kuten hiirihaukka ja kalasääski.

Hiihtää huolletulla ladulla

Lopen Samoojat ja Lopen kunta ylläpitävät SAMO-hiihtolatuja Komiolla. Hiihtoladut muodostavat useita lyhyitä ympyräreittejä, joiden pituus on yhteensä noin 20 km. Ladut kulkevat eri reittejä kuin luontopolut, joten aluetta voi talvisaikaan tarkastella eri näkökulmasta. Ladut lähtevät Luutasyrjän pysäköintialueelta (Loppi-Pilpalatien, N:o 13609 varrella) sekä luonnonsuojelualueen rajojen ulkopuolella, Lopen Samoojien Kalamajan mökiltä, Kalaton järven rannalta. Hiihtoreitit on merkitty myös Luutasyrjän ja Luutalammin pysäköintialueiden opastustauluihin.

  • Ajetuilla latu-urilla saa hiihtää vain perinteisillä suksilla (ei metsäsuksilla). Myös ahkion ja pulkan perässä vetäminen on latu-uralla kielletty.
  • Talvisin ja kelirikkoaikana puomit (3kpl) ovat kiinni.

Pyöräily

Pyöräily- ja maastopyöräily on sallittua olemassa olevalla pyörämerkein merkityllä polku- ja tieverkostolla siten, että huomioidaan reittien muut käyttäjät. Komiolla on pyöräilyyn erinomaisesti sopiva maasto ja maisemaltaan vaihteleva harju-, järvi- ja suoympäristö. Komion pyöräreittiä ylläpitää Lopen kunta ja Lopen Samoojat ry.

Marjastus ja sienestys

Komion luonnonsuojelualueella marjastus ja sienestys on sallittua. Alueen soilta löytyy karpaloita ja lakkoja sekä metsistä mustikoita ja puolukoita. Sienestäjä voi saada sienikoriinsa ainakin yleisimpiä lajeja tateista, rouskuista ja haperoista.

Kalastus

Alueen lammissa voi onkia ja pilkkiä jokaisenoikeudella (ymparisto.fi) sekä viehekalastaa kalastonhoitomaksulla (eräluvat.fi). Kalastonhoitomaksun voi ostaa Metsähallituksen erälupien verkkokaupasta (eräluvat.fi). Kalastajan on tarkistettava kalastusrajoitukset osoitteesta kalastusrajoitus.fi!