Asiakaspalvelu ja opastus

Yhteistyötahojen tarjoamia palveluja Koitajoella

Ruokailu, ruoanlaitto ja eväiden hankinta

Tulentekopaikat

 Koitajoella tulentekopaikat sijaitsevat

 • Koidanvaaran laavulla, Koivusuon luonnonpuiston itäpuolella,
 • Verkkoputaan autiotuvalla,
 • Asumajoen laavulla, Koitajoen ja Asumajoen yhtymäkohdassa,
 • Leimuukämpällä,
 • Polvikoskella, 150 m päässä Polvikosken pysäköintialueesta,
 • Kivikkosuolla, 3,3 km päässä Polvikosken pysäköintialueesta,
 • Sammalpurolla (Sammalpuron kaksipuoleinen laavu on purettu talvella 2017),
 • Niemipuron autiotuvalla,  
 • Hanhikosken autiotuvalla,  
 • Lakonkankaan laavulla, alle kilometrin päässä Lakonkankaan pysäköintialueesta.

Maastopalovaroituksen tai ruohikkopalovaaran aikana tulenteko on sallittu ainoastaan autiotupien kamiinoihin. Tarkista voimassa olevat varoitukset (ilmatieteenlaitos.fi)

Tulenteosta merkityllä tulentekopaikalla kerrotaan tarkemmin Retkeilyn ABC:n tulenteko-ohjeissa.  

Juomavesi

 • Maastossa ei ole vesipisteitä.
 • Pintavesi, kuten järvien, jokien ja purojen vedet, kannattaa keittää ennen juontia, sillä veden laatu vaihtelee alueittain.
 • Lue retkeilyn juomavesivinkit retkeilyn ABC:sta.

Jätehuolto

 • Alueen maastokohteissa ei ole jätteiden keräysastioita, joten jätehuolto on omatoiminen. Tämä tarkoittaa sitä, että retkeilijä ottaa vastuun omista jätteistään tuomalla ne pois maastosta lajitteluun. Maastossa voidaan kuitenkin yleensä kompostoida biojätteet ja polttaa palavat jätteet. Lue lisää roskattomasta retkeilystä.  

Käymälät

 • Kaikilla laavuilla, autiotuvilla ja tulentekopaikoilla on kuivakäymälä ja lisäksi Polvikosken tulentekopaikalla on esteetön kuivakäymälä.
 • Mukaan kannattaa ottaa myös WC-paperia.

Yöpyminen

Telttailu

 • Alueella saa yöpyä teltassa tilapäisesti. Leiriytyminen on suositeltavaa laavujen luona sekä Kivikkosuon tulentekopaikalla.

Laavut

Koitajoella on kolme laavua:

 • Koidanvaarassa, Koivusuon luonnonpuiston itäpuolella,
 • Asumajoen rannalla, Koitajoen ja Asumajoen yhtymäkohdassa ja
 • Lakonkankaalla, alle kilometrin päässä Lakonkankaan pysäköintialueesta.

Autiotuvat

Metsässä hirsimökki, jonka ympärillä on mäntyjä.

Koitajoella on neljä autiotupaa:

 • Verkkopudas Koitajoen itärannalla, Koivusuon luonnonpuiston kaakkoispuolella,
 • Leimuukämppä (entinen Asumajoki) rajavyöhykkeen vieressä Asumajoen etelärannalla, Koivusuon luonnonpuiston kaakkoispuolella,
 • Niemipuro Koitajoen länsirannalla, Niemipuron ja Koitajoen yhtymäkohdassa sekä
 • Hanhikoski Koitajoen länsirannalla, Lakonkankaalta noin 2 km pohjoiseen.
 • huonokuntoinen Sammalpuron umpilaavu on purettu talvella 2017. 

Tupien makuulavereille mahtuu yöpymään 4 - 6 henkilöä, Leimuukämpässä 8 henkilöä. Lämmitys tapahtuu kamiinan avulla. Autiotuvat on tarkoitettu yhden yön yöpymistä varten.

Yöpyminen lähiseudulla

Esteettömät palvelut

 • Polvikosken pysäköintialueelta on pyörätuolilla kuljettava tie (100 m) Polvikosken tulentekopaikalle, jossa on myös esteetön kuivakäymälä.

Muut palvelut lähiseudulla

Tarkista varoitukset

Maastopalovaroituksen (ilmatieteenlaitos.fi) aikana tulenteko on sallittu vain hormillisilla, katetuilla tulentekopaikoilla ja tupien tulisijoissa erityistä varovaisuutta noudattaen. Sytyttäjä vastaa aina tulenteon turvallisuudesta. Huomaathan, että tulenteko voidaan kieltää paikkakohtaisesti.

Piirros tulisijasta. Piirrokseen on merkitty katto, hormi ja irti maasta.