Seuraavat yritykset tai muut yhteistyötahot tarjoavat palveluja Koitajoen luonnonsuojelualueella. Niillä on yhteistyösopimus Metsähallituksen kanssa, ja ne toteuttavat kestävän luontomatkailun periaatteita (metsa.fi) toimiessaan alueella.