Tullien ja luotsien niemi

Tulliniemi on nimensä mukaisesti ollut tullimiesten työ- ja asuinpaikka. Tullimiehiä perheineen on asunut niemellä 1600-luvulta 1920-luvulle saakka. Luotsien tukikohtana Tulliniemi ja Uddskatan oli jo 1700-luvulla. Luotsitalo oli alkujaan hyvin vaatimaton kesäajan asumus. Alueelta yhä löytyvä jykevämpi luotsiasema on 1900-luvun puolivälistä. Tullimiehet ja luotsit perheineen edesauttoivat osaltaan monille kasveille ja eläimille tärkeiden avoimien rantaniittyjen muodostumista: heidän lehmänsä pitivät laiduntamalla niittyjä avoimina ympäri Uddskatania, muun muassa Gåsörsbuktenilla. Uddskatanin kallioiden painanteisiin raivattiin pieniä puutarhapalstoja ja perunamaita.

 

Rantakallio sekä aurinkoinen merimaisema.

Tärkeä satamapaikka

Tulliniemellä asuvat tullimiehet palvelivat alueen kasvavaa satamatoimintaa. Hangon vapaasatamayhtiö perustettiin vuonna 1919, ja ensimmäiset varastomakasiinit ja rautatie rakennettiin Tulliniemelle seuraavana vuonna. Satamaa alettiin kehittää voimakkaasti 1960-luvulla, jolloin alue myös aidattiin.

Uddskatan ja Tulliniemi toisessa maailmansodassa

Tulliniemen keskeinen asema Suomenlahdella on tehnyt siitä halutun tukikohdan paitsi kauppalaivoille myös sotilaallisesti. Syksyllä 1939 Neuvostoliitto vaati itselleen Hankoniemeltä laivastotukikohtaa Suomenlahden herruuden varmistamiseksi ja Leningradin turvallisuuden takaamiseksi. Suomi kieltäytyi aluevaihdoksista ja Neuvostoliitto sai yhden syyn lisää hyökätä maahamme. Talvisodan aikana Hanko oli yksi eniten pommitetuista kaupungeistamme.

Talvisodan päätyttyä Suomi joutui vuokraamaan Hankoniemen Neuvostoliitolle 30 vuodeksi. Venäläiset rakensivat tehokkaan puolustuslaitteiston nykyiselle Uddskatanin luonnonsuojelualueelle vuosina 1940 - 41. Jatkosodan aikana Uddskatanin lähisaaristossa taisteltiin verisesti. Hangon vuokra-alue siirtyi suomalaisten haltuun 4.12.1941.

Lue lisää Hankoniemen sotahistoriasta tai vierailee Hangon Rintamamuseo

Tulliniemen merilinnakkeet ovat arvokasta kulttuuriperintöämme

Kaksi pientä saarta vieri vieressä Tulliniemen edustalla jättävät väliinsä salmen, joka on kapea kuin kalan suoli. Hauensuoli, Gäddtarmen (rky.fi) on ollut jo keskiajalta lähtien tunnettu Hankoniemeä kiertävien tai Suomenlahden yli suuntaavien laivojen suojaisana satamana. Suotuisia purjehduskelejä odotellessaan merenkulkijat ovat kuluttaneet aikaa hakkaamalla rantakallioihin nimiä ja muita merkkejä. Hauensuoli on ainutlaatuinen merten vieraskirja. Se on paitsi valtakunnallisesti merkittävä muinaisjäännös myös ehdolla Unescon maailmanperintökohteeksi.

Gustavsvärn eli Kustaanvarustus on Hangon vanhan 1700-luvulta peräisin olevan neliosaisen linnoituksen suurin ja parhaiten säilynyt osa. Saari on yhä puolustusmuurin ympäröimä ja muurin sisä- ja ulkopuolella on vieläkin jäänteitä vanhoista puolustusrakenteista.