Asiakaspalvelu ja opastus

 • Kuhmon luontokeskus Petola neuvoo ja esittelee Ystävyyden puiston alueita sekä muita eteläisen Kainuun luonnonsuojelualueita.
 • Maasto-opastus koulu- ja päiväkotiryhmille, tutustu koululais- ja lapsiryhmien palveluihin Lauttavaaran luontokoulumetsässä tai kysy lisää Luontokeskus Petolasta ja tutustu opastusaineistoihin.
 • Teerisuon - Lososuon pysäköintialueella on suomenkielinen maasto-opastetaulu.

Yhteistyötahojen tarjoamia palveluja Teerisuon - Lososuon soidensuojelualueella

 • Teerisuon - Lososuon soidensuojelualueella palveluja tarjoavat yhteistyötahot.
  • Näillä tahoilla on yhteistyösopimus Metsähallituksen kanssa ja ne toteuttavat kestävän luontomatkailun periaatteita toimiessaan luonnonsuojelualueella.

Ruokailu, ruoanlaitto ja eväiden hankinta

Tulentekopaikat

 • Multisärkkä: tulentekopaikka
 • Teerisuo: laavu tulentekopaikkoineen
 • Kiurulampi: tulentekopaikka (poistuu lähivuosien aikana, ei enää ylläpitoa)

Metsäpalovaroituksen aikana avotulen teko on kielletty myös tulentekopaikoilla.
Tulenteosta merkityllä tulentekopaikalla kerrotaan tarkemmin Retkeilyn ABC:n tulenteko-ohjeissa.    

Juomavesi

 • Alueen vedet ovat luonnonvesiä, joita ei ole tutkittu. Käyttö omalla vastuulla.
 • Pintavettä, kuten järvien, jokien ja purojen vesiä, kannattaa keittää muutaman minuutin ajan ennen juontia, sillä veden laatu vaihtelee alueittain ja lämpötilan mukaan.
 • Juomavesi on hyvä tuoda mukana.
 • Retkeilyn ABC:sta retkeilyn juomavesivinkit.

Jätehuolto

 • Alueen maastokohteissa ei ole jätteiden keräysastioita, joten jätehuolto on omatoiminen. Maatuvat jätteet laitetaan käymälään tai kompostoriin ja pieniä määriä puhdasta paperia ja pahvia voi käyttää sytykkeenä. Kaikki muu jäte kannetaan omassa repussa luonnosta pois. Lue lisää roskattomasta retkeilystä.

Käymälät

 • Pysäköintipaikalla ja jokaisen tulentekopaikan ja laavun yhteydessä on kuivakäymälä.

Yöpyminen

Telttailu ja laavut

Tilapäinen leiriytyminen (1 - 3 vrk) on sallittua jokamiehenoikeuksin (ymparisto.fi) laavun ja tulentekopaikan läheisyydessä.

 • Teerisuo, rengaspolun puoliväli: laavu
 • Multisärkkä, rengaspolun varrella: tulentekopaikka
 • Kiurulampi, Hiidenportin kansallispuiston suuntaan vievän reitin varrella: tulentekopaikka (poistuu lähivuosien aikana, ei enää ylläpidetä)

Yöpyminen lähiseudulla

Esteettömät palvelut

 • Alueella ei ole esteettömiä palveluja.

Muut palvelut lähiseudulla

Tarkista varoitukset

Metsä- ja ruohikkopalovaroituksen (ilmatieteenlaitos.fi) aikana tulenteko on sallittu vain hormillisilla, katetuilla tulentekopaikoilla ja tupien tulisijoissa erityistä varovaisuutta noudattaen. Sytyttäjä vastaa aina tulenteon turvallisuudesta. Huomaathan, että tulenteko voidaan kieltää paikkakohtaisesti.

Tulentekopaikoilla joukolla tulistelu lisää koronaviruksen tartuntavaaraa. Katso koronavirusohjeet retkeilijälle.