Teerisuo - Lososuon aktiviteetit

21.7.2023
Teeri-Lososuolla pitkokset ja kävelysillat ovat erittäin huonossa kunnossa. Varaudu retkelle pitkävartisilla kengillä. Reitin kunnostustöiden suunnittelu aloitetaan syksyllä 2023.

Patikointi

Kuvassa suo jolla on pieni lampi. Pitkokset menevät lammen taakse. Taustalla metsää.

Alueella on tasaisessa maastossa etenevää helppokulkuista polkua 11,5 km. Retkeilyreitin varrella vuorottelevat suot ja luonnonmetsät. Merkityn reitin lisäksi soidensuojelualueella voi liikkua muuallakin, mutta varsinkin keväällä ja alkukesällä poluilta poistumista tulisi välttää lintujen pesimisrauhan turvaamiseksi.

Vaikka reitti onkin pitkostettu, on retkelle syytä varautua vettäpitävin jalkinein.

Huom! Reitin pitkokset ovat paikoin erittäin huonossa kunnossa. Ota tämä huomioon retkelle valmistautuessa.

Kalastus

Teerisuon - Lososuon soidensuojelualueella on vain pieniä vesistöjä, joten alueella ei ole suurta merkitystä kalastuksen kannalta. Alueella voi kuitenkin kalastaa kalastussäädösten mukaisesti.

Kalastuslupia voi ostaa valtion vesialueille erälupien verkkokaupasta (eräluvat.fi). Onkiminen ja pilkkiminen on sallittu jokaisenoikeudella.

Metsästys

Teerisuon - Lososuon alueella metsästys on sallittu voimassa olevien metsästyssäädösten mukaisesti. Alue kuuluu pienriistan metsästysalueeseen Etelä-Kuhmo 5619. Luvat voi ostaa Metsähallituksen erälupien verkkokaupasta (eräluvat.fi).

Mahdolliset metsästysrajoitukset, katso lisätietoja (riista.fi).

Muut aktiviteetit

  • Erävaellukset: Teerisuo - Lososuo soveltuu hyvin myös erävaelluksiin, sillä reitin ulkopuollakin on luvallista liikkua.
  • Hiihto: Alueella voi liikkua myös hiihtäen, mutta valmiita latuja ei ajeta. Moottorikelkkahuoltouria voi käyttää latupohjana.
  • Lumikenkäily: Kuhmo - Valtimo -tieltä on helppo lähteä lumikenkäilemään Teerisuolle.
  • Lintujen tarkkailu: Teerisuon - Lososuon alue tarjoaa hyvät mahdollisuudet tarkkailla soiden ja vanhojen metsien lintuja. Lintutornia tai muuta varustusta lintujen tarkkailuun ei ole.
  • Luontokeskukseen tutustuminen: Kuhmon luontokeskus Petola lähellä Kuhmon taajamaa toimii kaikkien eteläisen Kainuun luonnonsuojelu- ja retkeilyalueiden luontokeskuksena.
  • Ryhmäopastukseen osallistuminen maastossa: Teerisuo - Lososuolle järjestetään tilausten mukaan erilaisia ryhmäopastuksia pääasiassa koululaisryhmillä. Näillä retkillä perehdytään kainuulaisiin soihin ja vanhoihin metsiin. Lisätietoja erilaisista retki- ja luonto-opastusmahdollisuuksista saa Kuhmon luontokeskus Petolasta. Säännöllisiä opastettuja retkiä ei järjestetä.

Marjastus ja sienestys

Marjastaminen ja sienestäminen on sallittua. Alueella kasvaa puolukkaa, mustikkaa, juolukkaa ja variksenmarjaa. Soilta löytyy lakkaa ja karpaloa.