Patikointi Erävaellus Lintujen tarkkailu Tutustua luontokeskukseen Hiihto maastossa Kalastus Osallistuminen ryhmäopastukseen Marjastus ja sienestys Metsästys Lumikenkäily

Patikointi

Alueella on tasaisessa maastossa etenevää helppokulkuista polkua 11,5 km. Retkeilyreitin varrella vuorottelevat suot ja luonnonmetsät. Merkityn reitin lisäksi soidensuojelualueella voi liikkua muuallakin, mutta varsinkin keväällä ja alkukesällä poluilta poistumista tulisi välttää lintujen pesimisrauhan turvaamiseksi.

Vaikka reitti onkin pitkostettu, on retkelle syytä varautua vettäpitävin jalkinein.

Huom! Reitin pitkokset ovat paikoin erittäin huonossa kunnossa. Ota tämä huomioon retkelle valmistautuessa.

Erävaellukset

Teerisuo - Lososuo soveltuu hyvin myös erävaelluksiin, sillä reitin ulkopuollakin on luvallista liikkua. 

Hiihto

Alueella voi liikkua myös hiihtäen, mutta valmiita latuja ei ajeta. Moottorikelkkahuoltouria voi käyttää latupohjana.

Lumikenkäily

Kuhmo - Valtimo -tieltä on helppo lähteä lumikenkäilemään Teerisuolle.

Lintujen tarkkailu

Teerisuon - Lososuon alue tarjoaa hyvät mahdollisuudet tarkkailla soiden ja vanhojen metsien lintuja. Lintutornia tai muuta varustusta lintujen tarkkailuun ei ole.

Luontokeskukseen tutustuminen

Kuhmon luontokeskus Petola lähellä Kuhmon taajamaa toimii kaikkien eteläisen Kainuun luonnonsuojelu- ja retkeilyalueiden luontokeskuksena.

Ryhmäopastukseen osallistuminen maastossa

Teerisuo - Lososuolle järjestetään tilausten mukaan erilaisia ryhmäopastuksia pääasiassa koululaisryhmillä. Näillä retkillä perehdytään kainuulaisiin soihin ja vanhoihin metsiin. Lisätietoja erilaisista retki- ja luonto-opastusmahdollisuuksista saa Kuhmon luontokeskus Petolasta. Säännöllisiä opastettuja retkiä ei järjestetä.

Kalastus

Teerisuon - Lososuon soidensuojelualueella on vain pieniä vesistöjä, joten alueella ei ole suurta merkitystä kalastuksen kannalta. Alueella voi kuitenkin kalastaa kalastussäädösten mukaisesti.

Kalastuslupia voi ostaa Kuhmon luontokeskus Petolasta. Onkiminen ja pilkkiminen on sallittu jokamiehenoikeudella (www.ymparisto.fi).

  • Viehekalastusta, katiska- ja atrainpyyntiä sekä ravustusta varten tarvitaan valtion kalastonhoitomaksun (www.eräluvat.fi)
    Kalastonhoitomaksuun sisältyy uistelu yhdellä vavalla. Mikäli kalastuksessa käytetään useampia vapoja, tulee lunastaa Pohjois-Pohjanmaa - Kainuu vapalupa 5411 (www.eraluvat.fi).
  • Lupia myy Kuhmon luontokeskus Petola sekä Metsähallituksen erälupien verkkokauppa (www.eräluvat.fi.fi).
  • Kalastajan on tarkistettava kalastusrajoitukset osoitteesta kalastusrajoitus.fi.

Metsästys

Teerisuon - Lososuon alueella metsästys on sallittu voimassa olevien metsästyssäädösten mukaisesti. Alue kuuluu pienriistan metsästysalueeseen Etelä-Kuhmo 5619. Luvat voi ostaa Kuhmon luontokeskus Petolasta sekä Metsähallituksen erälupien verkkokaupasta (www.eräluvat.fi).

Mahdolliset metsästysrajoitukset, katso lisätietoja (www.riista.fi).

Marjastus ja sienestys

Marjastaminen ja sienestäminen on sallittua. Alueella kasvaa puolukkaa, mustikkaa, juolukkaa ja variksenmarjaa. Soilta löytyy lakkaa ja karpaloa.

Kalastonhoitomaksu

Kuva: Metsähallitus.

Kalastaja (18-64-vuotias) - maksa kalastonhoitomaksu (www.eraluvat.fi).