Retkeilyreitit ja polut

Talaskankaan polut ovat helppokulkuisia, joten ne soveltuvat myös lasten kanssa retkeilyyn. Jos koko retkeilyreitin kiertäminen tuntuu liian pitkältä, voi patikkaretken aloittaa esimerkiksi Talaskankaan pysäköintialueelta, jolloin Pikku-Talasjärven rannalla olevat laavu ja puolikota tulentekopaikkoineen ovat helposti tavoitettavissa. Talaskankaan luonnonsuojelualue sopii hyvin myös ryhmille. Alue palvelee hyvin opetusta sekä luonnon- ja ympäristöntutkimusta.

Reittien lähtöpisteet

Reittien lähtöpisteet ovat Jyleikönkankaan jaTalaskankaan pysäköintialueilla.

Merkityt reitit

  • Talaskankaan alueelle on rakennettu 12 kilometriä merkittyjä, helppokulkuisia retkeilyreittejä. Niitä seuraten voi tutustua alueen metsä- ja suoluontoon, keskellä olevan Pikku-Talasjärven näkymiin ja suojeluaktivistien kohteeseen Heinosenahoon.
    • Reitin varrella on kolme tulentekopaikkaa: laavut Patalammella ja Pikku-Talaksen länsirannan niemessä sekä puolikota Pikku-Talaksen koillisosassa.
    • Talaskankaan retkeilyreitiltä on yhteys Vieremän suunnasta tulevaan Aarnikotkan polkuun (www.vierema.fi).

Moottorikelkkareitit ja -urat

  • Alueen länsipuolella kulkee moottorikelkkaura, mutta Talaskankaan luonnonsuojelualueella moottorikelkkailu on kielletty.