Retkeilyreitit ja polut

Talaskankaan polut ovat ns. saapasreittejä. Huonokuntoiset pitkokset on purettu, mikä kannattaa huomioida retkeilyvarustuksessa. Myös reitin varrella olevat Sopenjoen ja Talasjoen polkusillat ovat melko huonokuntoisia, mutta varovaisuutta noudattaen joet pääsee ylittämään niitä pitkin. Varsinkin sateiden jälkeen veden pinta nevasoilla saattaa nousta hyvinkin korkealle, jolloin reitillä kulkeminen voi olla hankalaa.

Muuten Talaskankaan polut ovat helppokulkuisia, joten ne soveltuvat myös lasten kanssa retkeilyyn. Jos koko retkeilyreitin kiertäminen tuntuu liian pitkältä, voi patikkaretken aloittaa esimerkiksi Talaskankaan pysäköintialueelta, jolloin Pikku-Talasjärven rannalla olevat laavu ja puolikota tulentekopaikkoineen ovat helposti tavoitettavissa. Talaskankaan luonnonsuojelualue sopii hyvin myös ryhmille. 

Reittien lähtöpisteet

Reittien lähtöpisteet ovat Jyleikönkankaan jaTalaskankaan pysäköintialueilla.

Suo, jonka poikki kulkevat puusta tehdyt pitkospuut. Taustalla metsää.

Merkityt reitit

  • Talaskankaan alueelle on rakennettu 12 kilometriä merkittyjä, helppokulkuisia retkeilyreittejä. Niitä seuraten voi tutustua alueen metsä- ja suoluontoon, keskellä olevan Pikku-Talasjärven näkymiin ja suojeluaktivistien kohteeseen Heinosenahoon.
    • Reitin varrella on kolme tulentekopaikkaa: laavut Patalammella ja Pikku-Talaksen länsirannan niemessä sekä puolikota Pikku-Talaksen koillisosassa.
    • Talaskankaan retkeilyreitiltä on yhteys Vieremän suunnasta tulevaan Aarnikotkan polkuun (vierema.fi).

Moottorikelkkareitit ja -urat

  • Alueen länsipuolella kulkee moottorikelkkaura, mutta Talaskankaan luonnonsuojelualueella moottorikelkkailu on kielletty.