Talaskankaan palvelut

30.8.2023
Talaskankaan uudet pitkospuut ovat valmistuneet. Vanhoja pitkospuita on kuitenkin edelleen maastossa ja ne ovat voivat olla sadesäällä erittäin liukkaat.

Havumetsässä on laavu jonka edessä on tulentekopaikka.

Asiakaspalvelu ja opastus alueella:

Punatakkinen retkeilijä osoittaa vasemmalla kädellä opastetaulua. Ympärillä kasvaa eri-ikäisiä ja eri paksuisia puita. Kuva: Eeva Pulkkinen

Yhteistyötahojen tarjoamia palveluja Talaskankaan luonnonsuojelualueella

  • Talaskankaan luonnonsuojelualueella palveluja tarjoavat yhteistyötahot.
    • Näillä tahoilla on yhteistyösopimus Metsähallituksen kanssa ja ne toteuttavat kestävän luontomatkailun periaatteita toimiessaan luonnonsuojelualueella Kainuun alueella.

Henkilö istuu puolikatetussa pyöreästä puusta tehdyssä kodassa. Ympärillä metsää ja taustalla suo.

Ruokailu, ruoanlaitto ja eväiden hankinta

Tulentekopaikat ja laavut

  • Retkeilyreitin varrella on kolme tulentekopaikkaa. Pikku-Talasjärven länsirannalla on laavu ja koillisrannalla puolikota. Patalammella on myös laavu tulentekopaikkoineen.

Maastopalovaroituksen aikana avotulta ei saa tehdä tulentekopaikoillakaan.

Juomavesi

  • Alueen vedet ovat luonnonvesiä, joita ei ole tutkittu. Käyttö omalla vastuulla.

Jätehuolto

  • Alueen maastokohteissa ei ole jätteiden keräysastioita, joten jätehuolto on omatoiminen. Maatuvat jätteet laitetaan käymälään tai kompostoriin ja pieniä määriä puhdasta paperia ja pahvia voi käyttää sytykkeenä. Kaikki muu jäte kannetaan omassa repussa luonnosta pois. Lue lisää roskattomasta retkeilystä.
  • Talaskankaan ja Jyleikönkankaan pysäköintialueilla on ekopisteet, jossa voi lajitella jätteet.

Käymälät

Jokaisen tulentekopaikan yhteydessä on kuivakäymälä.

Yöpyminen

Talaskankaalla ei ole tarjolla sisämajoitusta.

Telttailu ja laavut

Telttailu on sallittu laavujen ja puolikodan läheisyydessä.

Yöpyminen lähiseudulla

Lähiseudun yöpymismahdollisuuksista voi kysyä lähikuntien matkailuinfoista Kajaanista (kajaani.fi), Vieremältä (vierema.fi) ja Sonkajärveltä (sonkajarvi.fi) sekä niihin kuuluvista kuntataajamista.

Esteettömät palvelut

Alueella ei ole esteettömiä palveluja.

Muut palvelut lähiseudulla

Lähimmät kaupat, pankit, huoltoasemat sekä muut palvelut löytyvät Kajaanin kaupunkiin (kajaani.fi) Otanmäestä ja Sonkajärven kuntaan (sonkajarvi.fi) kuuluvasta Sukevan taajamasta sekä Vieremän (vierema.fi) kuntakeskuksesta.