Talaskankaan luonnonsuojelualue sijaitsee Kainuun ja Savon rajamailla Sonkajärven, Vieremän ja Vuolijoen kuntien alueella suhteellisen etäällä valtateistä.

Kulkuyhteydet

Autolla

  • Kantatie nro 28:n varrella sijaitsevan Vuolijoen Otanmäen keskustasta johtaa Talaskankaalle Ryynäsen metsäautotie. Sen varrella 12 km:n päässä Jyleikönkankaalla on pysäköintialue sekä retkeilyreitin lähtö- ja opastuspaikka.
  • Retkeilyreitin toinen lähtö- ja opastuspaikka sijaitsee Talaskankaalla Pikku-Talas -järven eteläpuolella. Sinne pääsee Vieremän ja Sukevan suunnilta seuraamalla viitoitettua Talaskankaantietä ja metsäautotietä. 
  • Ajo-ohje Kuhmon luontokeskus Petolaan.

Katso pysäköintialueiden tarkempi sijainti alempaa kohdasta Retken lähtöpisteet.

Julkisilla kulkuneuvoilla

  • Talaskankaan luonnonsuojelualueelle ei pääse julkisilla kulkuneuvoilla.

Retken lähtöpisteet

  • Pysäköintialueet sijaitsevat Jyleikönkankaalla ja Talaskankaalla, mistä myös retkeilyreitti alkaa. Molemmissa paikoissa on opastustaulut.

Kartat

 Talaskankaan kartta © Metsähallitus

Muut kartat

  • Maastokartat Q512 Sukeva ja Q521 Otanmäki, 1:50 000. Karttoja myyvät Karttakeskus, Maanmittaustoimistot sekä hyvin varustetut kirjakaupat.
  • Maastokartat 3342 03 Puolimäki ja 3431 01 Leppikylä, 1:20 000. Karttoja voi ostaa Maanmittaustoimistoista, Karttakeskukselta sekä hyvin varustetuista kirjakaupoista.
  • Maastokartat 3342 Sukeva, 3431 Kajaani, 1:50 000. Karttoja voi ostaa Maanmittauslaitokselta, Karttakeskukselta sekä hyvin varustetuista kirjakaupoista.
  • GT tiekartta Itä-Suomi, 2010, 1:250 000. Karttoja voi ostaa mm. Karttakeskuksesta ja hyvin varustetuista kirjakaupoista.

Karttojen myyntipaikat