Retkeilyreitit ja polut

Alueen läpi kulkeva polku on vanha kylien välinen kulkureitti. Myöhemmin alueelle on rakennettu myös muuta polkuverkostoa, mm. Särkkäjärven kiertävä ympyräreitti.

Reittien lähtöpisteet

 • Sinisen polun reitistön itäinen lähtöpiste on Liminsärkän pysäköintialueella.
 • Retken voi aloittaa myös reitistön keskipaikkeilta Kapustavaaran pysäköintialueelta.
 • Sinisen polun vanha lähtöpiste Ahvenjärvellä alueen länsilaidalla ei ole enää käytössä.

Sinisen polun kartta (retkikartta.fi, avautuu uuteen ikkunaan).

Merkityt reitit

Sinisen polun alueella on rakennettuja, suhteellisen helppoja retkeilyreittejä yhteensä noin 12 km. Reitit on merkitty sinisin maalimerkein. Retken voi suunnitella oman halunsa ja kuntonsa mukaisesti. Seuraavassa muutamia reittiehdotuksia:

Ympyräreitit

 • Särkkäjärven ympyräreitti Liminsärkältä, 16 km. Liminsärkän pysäköintialueelta aloitettava Särkkäjärven ympyräreitti kattaa käytännössä koko alueen. Heti alkuun noustaan korkealle Liminsärkän harjulle, jonka alapuolella on harjun suuntainen Vääränlampi. Sen rannalla, jo reilun puolen kilometrin päässä lähtöpaikasta on reitin ensimmäinen laavu ja tulentekopaikka.
 • Reitti etenee harjulla, jonka leveää polkua kulkiessa vesi välkkyy molemmilla puolilla. Kapustalammen lähistöllä on huomattavan runsaasti keloja ja palokoroja. Välillä on mahdollista laskeutua harjulta Särkkäjärven itäpäässä sijaitsevalle keittokatokselle, tai jatkaa matkaa edelleen kohti länttä, jolloin jo reilun kilometrin kävelyn jälkeen tullaan pienen pistopolun päässä sijaitsevalle Pitkäniemen laavulle. Lähtöpaikalta Pitkäniemen laavulle on matkaa noin 5,5 km.
 • Pitkäniemen jälkeen metsä muuttuu kuusikkoiseksi sekametsäksi, missä välillä kohtaa valtavan suuria haapoja. Noin 2,5 km kävelyn jälkeen tullaan Särkkäjärven länsipäähän, missä Särkkäpuron varrella on tulentekopaikka. Tämän jälkeen polku kääntyy takaisin kohti itää, mutta kulkee nyt järven pohjoispuolella. Noin 3,5 km jälkeen tullaan Kapustavaaran pysäköintialueelle ja sen lähellä sijaitsevalle Särkkäjärven keittokatokselle. Tästä noustaan takaisin harjulle ja palataan samaa runkoreittiä kohti itää Liminsärkän pysäköintialueelle.
  • Palvelut: Vääränlammen laavu ja tulentekopaikka, Särkkäjärven tulentekopaikka ja keittokatos, Pitkäniemen laavu ja tulentekopaikka, Särkkäpuron tulentekopaikka.

Kaksi retkeilijää kävelemässä mäntymetsässä kulkevalla polulla.

 • Särkkäjärven kierros Kapustavaaralta, 7 km. Lyhyemmän ympyräreitin voi tehdä aloittamalla retken Kapustavaaran pysäköintialueelta ja kiertämällä Särkkäjärven. Kulkusuunta on vapaa. Myötäpäivään kulkiessa heti pysäköintialueen jälkeen tullaan keittokatokselle. Pian sen jälkeen noustaan portaita pitkin harjulle ja käännytään oikealle länteen päin. Pitkäniemen laavu tulentekopaikkoineen on noin 2 km pysäköintialueelta nimensä mukaisesti pitkän niemen päässä. Reitti jatkuu edelleen kohti länttä. Särkkäjärveen laskevan Särkkäpuron varrella on tulentekopaikka, jonka jälkeen polku kaartaa kohti itääja etenee takaisin Kapustavaaran pysäköintialueelle.
 • Palvelut: Särkkäjärven tulentekopaikka ja keittokatos, Pitkäniemen laavu ja tulentekopaikka, Särkkäpuron tulentekopaikka, Kapustalammen tulentekopaikka.

Havumetsässa oleva tulentekopaikka jonka taustalla on halkokatos.

Yhdyspolut

 • Liminsärkkä - Kapustavaara, 5 km. Liminsärkän ja Kapustavaaran pysäköintialueiden välinen matka on yhteen suuntaan 5 kilometriä. Liminsärkältä lähdettäessä reitti etenee kuten Särkkäjärven ympyräreitillä. Kapustalammen jälkeen, Iso-Talaslammen pohjoispuolella käännytään polkuristeyksessä pohjoiseen.  Ennen Kapustavaaran pysäköintialuetta voi vielä pistäytyä Särkkäjärven itäpäässä sijaitsevalla keittokatoksella.
  • Palvelut: Vääränlammen laavu ja tulentekopaikka, Särkkäjärven tulentekopaikka ja keittokatos, Kapustalammen tulentekopaikka.

Harjulla menevä polku joka laskee kohti järveä. Ympärillä mäntyjä..