Asiakaspalvelu ja opastus

Yhteistyötahojen tarjoamia palveluja Kainuun alueella

 • Kainuun alueen palveluja tarjoavat yhteistyötahot
  • Näillä tahoilla on yhteistyösopimus Metsähallituksen kanssa ja ne toteuttavat kestävän luontomatkailun periaatteita.

Ruokailu, ruoanlaitto ja eväiden hankinta

Tulentekopaikat

 • Poussuojan, Lakilammen, Myllypuron, Aapronlammen ja Pöksänkorven laavuilla on tulentekopaikat.
 • Luonnonsuojelualueella tulenteko on sallittu vain merkityillä tulentekopaikoilla.
 • Avotulen teko metsäpalovaroituksen aikana on kielletty myös tulentekopaikoilla.
 • Tulenteosta merkityllä tulentekopaikalla kerrotaan tarkemmin Retkeilyn ABC:n tulenteko-ohjeissa.

Juomavesi

 • Pintavettä, kuten järvien, jokien ja purojen vesiä, kannattaa keittää muutaman minuutin ajan ennen juontia, sillä veden laatu vaihtelee alueittain ja lämpötilan mukaan.

Jätehuolto

 • Alueen maastokohteissa ei ole jätteiden keräysastioita, joten jätehuolto on omatoiminen. Maatuvat jätteet laitetaan käymälään tai kompostoriin ja pieniä määriä puhdasta paperia ja pahvia voi käyttää sytykkeenä. Kaikki muu jäte kannetaan omassa repussa luonnosta pois. Lue lisää roskattomasta retkeilystä.

Käymälät

 • Laavujen yhteydessä on kuivakäymälä.

Yöpyminen

Telttailu ja laavut

 • Poussuojan laavu, UKK-reitin varrella.
 • Lakilammen laavu, Lakilammen pohjoisrannalla.
 • Myllypuron laavu, UKK-reitin varrella, lähellä Siikavaaran pysäköintialuetta.
 • Aapronlammen laavu, Aapronlammen etelärannalla, UKK-reitin varrella.
 • Pöksänkorven laavu, UKK-reitin varrella.

Telttailu on sallittua koko alueella.

Yöpyminen lähiseudulla

 • Suolijärvellä on majoitustarjontaa mm. mökkejä.
 • Paljakan matkailukeskuksessa on mm. mökkimajoitusta.

Varusteiden vuokraus

Esteettömät palvelut

 • Alueella ei ole esteettömiä palveluita.

Muut palvelut lähiseudulla

 • Lähin kauppa on Joukokylän kyläkauppa, jonne on matkaa Siikajärven pysäköintialueelta 19 km.
 • Paljakan matkailukeskuksessa on kaksi hotellia ja tunturimaja, joissa voi ruokailla.
 • Puolangan (puolanka.fi) keskustassa, 51 kilometrin päässä, sijaitsee lähin pankki, posti, terveyskeskus, apteekki ja yleisöpuhelin.
 • Suolijärven kylässä on mm. lähin taksi, sekä matkailu- ja majoituspalveluita.
 • Paljakan matkailukeskus runsaine palveluineen.

Lähiseudun nähtävyyksiä

 • Pirunkirkko lähellä Paljakan matkailukeskusta. Pirunkirkon suojelualue sijaitsee Paljakan luonnonpuiston lounaispuolella. Pirunkirkko on kallioinen ja osin jyrkänteinen rotko, jonka pohjalla virtaa Louhenjoki.
 • Hepoköngäs 15 km Puolangalta itään. Suomen korkein luonnontilainen putous (korkeutta 24 m), liikuntaesteistenkin saavutettavissa.
 • Kempasvaara sijaitsee Joukokylältä Suomussalmelle päin tien 895 varressa lähellä Joukokylää. Kempasvaaralta avautuvaa, viiden kunnan alueelle leviävää näkymää voi ihailla vaaran laella sijaitsevasta näköalatornista. Kempasvaara on arvokas maisema-alue, joka edustaa kainuulaisesta vaara-asutusmaisemaa.
 • Muita Puolangan nähtävyyksiä (puolanka.fi).

Tarkista varoitukset

Metsä- ja ruohikkopalovaroituksen (ilmatieteenlaitos.fi) aikana tulenteko on sallittu vain hormillisilla, katetuilla tulentekopaikoilla ja tupien tulisijoissa erityistä varovaisuutta noudattaen. Sytyttäjä vastaa aina tulenteon turvallisuudesta. Huomaathan, että tulenteko voidaan kieltää paikkakohtaisesti.

Piirros tulisijasta. Piirrokseen on merkitty katto, hormi ja irti maasta.

Tulentekopaikoilla joukolla tulistelu lisää koronaviruksen tartuntavaaraa. Katso koronavirusohjeet retkeilijälle.