Siikavaaran aktiviteetit

18.10.2021
HUOM! Kesän 2021 myrskyt kaatoivat Siikavaaran alueella runsaasti puita. Sienipolulla on yksittäisiä kaatuneita puita, mutta polku on kuljettavissa ja sen polkusillat on kunnostettu. Kometon kierroksen alaosa on kaatuneiden puiden peitossa eikä se siksi ole kuljettavissa lainkaan.

Patikointi

Siikavaaran alueella on kauniita harju- ja vaaramaita. Lähes kaikki polkujen kosteikkokohdat ovat pitkostetut. Siikavaaran alueen reitit, UKK-reitti, Kometon kierros ja Siikavaaran sienipolku, sopivat päiväretkeilyynkin.

Luontopolkuun tutustuminen

Siikavaaran sienipolun, 22 km, voi kulkea myös vaelluksena. Sienipolkuun liittyvä opasvihkonen kertoo runsaasta sienilajistosta ja neuvoo parhaita sienipaikkoja polun tuntumassa.

Nähtävyyksien ja näköalojen katselu

Siikavaaran huipuilta, etenkin Kometon kalliojyrkänteiden päältä ja Ränninvaarasta avautuu monta upeaa maisemaa eri suuntiin. Idässä siintää Suolijärvi selkineen ja lännessä, Pudasjärven puolella paistavat jo Pohjanmaan tasaisemmat maat.

Melko lähellä Siikavaaran aluetta sijaitseva Kempasvaara näköalatorneineen avaa myös uusia näkymiä Kainuun vaaramaihin.

Kalastus

Onkiminen ja pilkkiminen alueen lammissa on sallittua jokamiehenoikeudella (ymparisto.fi).

Virtaavissa vesissä tarvitaan valtion kalastonhoitomaksun (eraluvat.fi) lisäksi Metsähallituksen Pohjois-Pohjanmaa-Kainuu vapalupa 5411, eräluvat.fi). Luvat voi ostaa Metsähallituksen erälupien verkkokaupasta (eraluvat.fi).

Kalastajan on tarkistettava kalastusrajoitukset osoitteesta kalastusrajoitus.fi.

Muut aktiviteetit

  • Erävaellukset kävellen: Siikavaaran selänteen suuntaisesti kulkeva UKK-reitti soveltuu pitkiinkin vaelluksiin, samoin kuin Siikavaaran sienipolku (22 km).
  • Hiihto: Alueella ei ole merkittyjä hiihtolatuja. Hangilla voi hiihtää vapaasti.
  • Metsästys: Siikavaara kuuluu pienriistan metsästysalueeseen Puolanka 5608. Luvat voi ostaa Metsähallituksen erälupien verkkokaupasta (eraluvat.fi).
    • Paikallisilla asukkailla on ns. vapaa metsästysoikeus.
  • Marjastus ja sienestys: Alueella on marjastus ja sienestys sallittua. Luonnonmarjoista alueella esiintyy mustikkaa ja puolukkaa, soilla kasvaa hillaa ja karpaloa. Sienilajisto on runsas ja sato parhaina vuosina suuri.