Retkeilyreitit ja polut

Siikavaaran kautta kulkee valtakunnallinen UKK-retkeilyreitti. Alueella kulkevan Siikavaaran sienipolun voi kulkea lyhyinä osuuksina tai kokonaisena 22 kilometrin vaelluksena. 

Siikavaaran sienipolku on raivattu tykkylumen kaatamista puista ja pudonneista latvuksista syyskuussa 2019. Raivaustyöt tehtiin Hallakulmantien ja Siikajärventien välillä sekä Kometon kierroksella.

Reittien lähtöpisteet

  • Sekä UKK-reitille että Siikavaaran sienipolulle pääsee Siikajärven, Siikavaaran ja Nuottivaaran pysäköintialueilta.
  • Kometon kierroksen lähtöpiste on Siikajärven pysäköintialue.

Luontopolku

Siikavaaran sienipolun, alueella 14 km, voi kulkea osittain tai kokonaisena vaelluksena, sen koko pituus on 22 km. Reitti on merkitty sinisin maalimerkein.

  • Palvelut: Poussuojan, Lakilammen, Myllypuron, Aapronlammen ja Pöksänkorven laavut, joilla kaikilla on tulentekopaikka ja kuivakäymälä.
  • Reitti on helppokulkuinen, mutta korkeuserot ovat melkoiset.
  • Nähtävyys: Kometon kalliojyrkänne.

Rengasreitti

Kometon kierros, 7,5 km, on rengasreittinä sopiva päiväkäyntikohde. Reitti on merkitty punaisin maalimerkein. Reitillä on melkoisia nousuja, mutta muuten se ei ole kovin vaativa.

Muut reitit

UKK-retkeilyreitti, kulkee alueella 18 km. Reitti on osa 60 km pituista UKK-reittiä, jonka Puolangan osuudesta käytetään nimitystä "Tonkohuikonen". UKK-reitti on merkitty sinisin maalimerkein.

  • Reitille voi lähteä Siikajärven, Siikavaaran ja Nuottivaaran opastus- pysäköintipaikoilta, ja se jatkuu niin pohjoiseen kuin eteläänkin. Lisää reitistä voi lukea Hepokönkään aluekuvauksesta.
  • Palvelut reitin varrella: Poussuojan, Lakilammen, Myllypuron, Aapronlammen, ja Pöksänkorven laavut, joilla kaikilla on tulentekopaikka ja kuivakäymälä.