Siikavaaran reitit

18.10.2021
HUOM! Kesän 2021 myrskyt kaatoivat Siikavaaran alueella runsaasti puita. Sienipolulla on yksittäisiä kaatuneita puita, mutta polku on kuljettavissa ja sen polkusillat on kunnostettu. Kometon kierroksen alaosa on kaatuneiden puiden peitossa eikä se siksi ole kuljettavissa lainkaan.

Retkeilyreitit ja polut

Siikavaaran kautta kulkee valtakunnallinen UKK-retkeilyreitti. Alueella kulkevan Siikavaaran sienipolun voi kulkea lyhyinä osuuksina tai kokonaisena 22 kilometrin vaelluksena. 

HUOM! Kesän 2021 myrskyt kaatoivat Siikavaaran alueella runsaasti puita.

Siikajärven pysäköintialueelta sienipolulle ja Pöksäkorven laavulle vievällä polulla on yksittäisiä kaatuneita puita, mutta polku on kuljettavissa. Polkusillat on kunnostettu.

Kometon kierroksen alaosa on kaatuneiden puiden peitossa eikä se siksi ole kuljettavissa lainkaan.

Reittien lähtöpisteet

  • Sekä UKK-reitille että Siikavaaran sienipolulle pääsee Siikajärven, Siikavaaran ja Nuottivaaran pysäköintialueilta.
  • Kometon kierroksen lähtöpiste on Siikajärven pysäköintialue.

Luontopolku

Siikavaaran sienipolun, alueella 14 km, voi kulkea osittain tai kokonaisena vaelluksena, sen koko pituus on 22 km. Reitti on merkitty sinisin maalimerkein.

  • Palvelut: Poussuojan, Lakilammen, Myllypuron, Aapronlammen ja Pöksänkorven laavut, joilla kaikilla on tulentekopaikka ja kuivakäymälä.
  • Reitti on helppokulkuinen, mutta korkeuserot ovat melkoiset.
  • Nähtävyys: Kometon kalliojyrkänne.

Rengasreitti

Kometon kierros, 7,5 km, on rengasreittinä sopiva päiväkäyntikohde. Reitti on merkitty punaisin maalimerkein. Reitillä on melkoisia nousuja, mutta muuten se ei ole kovin vaativa.

HUOM! Kesän 2021 myrskyissä kaatui paljon puita poluille. Siksi Kometon kierros ei ole kuljettavissa.

Muut reitit

UKK-retkeilyreitti, kulkee alueella 18 km. Reitti on osa 60 km pituista UKK-reittiä, jonka Puolangan osuudesta käytetään nimitystä "Tonkohuikonen". UKK-reitti on merkitty sinisin maalimerkein.

  • Reitille voi lähteä Siikajärven, Siikavaaran ja Nuottivaaran opastus- pysäköintipaikoilta, ja se jatkuu niin pohjoiseen kuin eteläänkin. Lisää reitistä voi lukea Hepokönkään aluekuvauksesta.
  • Palvelut reitin varrella: Poussuojan, Lakilammen, Myllypuron, Aapronlammen, ja Pöksänkorven laavut, joilla kaikilla on tulentekopaikka ja kuivakäymälä.