Ajankohtaista Riuttaskorvessa

Tarkista varoitukset

Metsä- ja ruohikkopalovaroituksen (ilmatieteenlaitos.fi) aikana tulenteko on sallittu vain hormillisilla, katetuilla tulentekopaikoilla ja tupien tulisijoissa erityistä varovaisuutta noudattaen. Sytyttäjä vastaa aina tulenteon turvallisuudesta. Huomaathan, että tulenteko voidaan kieltää paikkakohtaisesti.

Piirros tulisijasta. Piirrokseen on merkitty katto, hormi ja irti maasta.

Ennallistamishakkuita maastossa

(Julkaistu 20.2.2023)

Riuttaskorven koillisreunalla Pitkäkankaan alueella tehdään suon ennallistamiseen liittyvää haihduttavien puiden poistoa. Ennen suo-ojien tukkimista puuston poistaminen on usein tarpeen, sillä puut haihduttavat runsaasti vettä. Ojituksen seurauksena syntynyt puusto poistetaan niiltä suon osilta, jotka ovat aiemmin olleet avoimia ja harvapuustoisia. Tällöin suolle palautuu puustoisten ja avoimien osien vaihtelu.

Työ jatkuu arviolta pari viikkoa. Työmaan lähellä kulkee Ylöjärven kaupungin ylläpitämä hiihtolatu ja metsäkoneiden äänet saattavat kuulua ladulle.

Kaivojen vedet

(Päivitetty 20.5.2022)

Riuttaskorven virkistysmetsän kaivovedet on tutkittu. Sekä Kuttulammen että Haukijärven kaivojen vedet ovat mikrobiologiselta laadultaan hyvää talousvettä.

Varovasti lemmikin kanssa

(Päivitetty 4.5.2022)

Haukijärven keittokatoksella kannattaa olla lemmikin kanssa tarkkana särkyneistä ikkunoista jääneiden lasinsirujen takia. Maaperää on siivottu, mutta siitä huolimatta varsinkin etupihalla seinän lähellä saattaa vielä olla pieniä siruja.

Ajankohtaista reitistöstä

(Päivitetty 2.7.2021)

Riuttaskorven reitistöä kehitetään tulevaisuudessa. Entisiä ympyräreittejä (Haukijärven kierros, Myllylammen kierros) ei tällä hetkellä huolleta, reittimerkinnät ja rakenteet ovat puutteellisia.

Alueella voi retkeillä maastokartan ja kompassin kanssa.

Uutisia Riuttaskorvesta