Luonto

Riuttaskorpi sijaitsee Pohjois-Kurussa, joka on Pirkanmaan korkeinta aluetta. Riuttaskorven luonto on yleisilmeeltään karua, ja metsät ovat pääosin mäntyvaltaisia. Pieniä soita on maaston painanteissa ja vesistöjen rannoilla.

Joki virtaa kuusimetsän keskellä. Joki on matala ja kiviä on paljon.

Alueen näkyvin piirre on Pitkänkankaan pohjois-eteläsuuntainen moreeniharju. Myös vesiluonto on Riuttaskorvessa monipuolista. Alueen halki kulkee Keihäsjoen reittiin (phpoint.fi) kuuluva vesistöreitti, jonka varrella voi tutustua kauniiseen koski- ja järviluontoon.

Historia

Riuttaskorpi on kautta aikojen ollut harvaanasuttua syrjäseutua, mutta se ei ole kuitenkaan ollut ihmistoiminnan saavuttamattomissa. Alueen läpi kulkeva vesireitti on tarjonnut hyvät mahdollisuudet puun uittoon, ja savotoilta on kantautunut kirveen kalke kauas. Koskikohdissa myllyt jauhoivat yötä päivää kevät- ja syystulvien aikaan.

Vanhoja uittorakenteita on säilynyt nykypäivään saakka. Kauan elävät myös tarinat, joita seudulla kerrotaan vieläkin. Tunnetuimpia niistä on kertomus Matkamiehen näystä, jonka Runeberg talletti Vänrikki Stoolin tarinoihin.