Retkeilyreitit ja polut

Järven rantaa myötäilee kaiteella varustettu puinen kävelysilta. Taustalla järvessä on laituri.

Reittien lähtöpisteet

 • Miekojärven länsipuolisen metsäautotien varrelta pääsee Pieskänjupukan näköalapolulle. Reitille pääsee myös Miekojärven rannasta, jonne voi rantautua veneellä.
 • Vietosen eteläpuoliselta metsäautotieltä pääsee Sompasen luontopolulle sekä vaikkapa Raakonvaaraan asti.
 • Eeron polun lähtöpiste sijaitsee Pello - Rovaniemi -tien (nro 83) varrella, Sirkkakoskesta pohjoiseen.
 • Miekojärven itäpuolelta pääsee Miekojärvi - Vietonen -patikkareitille, jota pitkin voi kulkea Raakonvaaraan ja Orhinselänniemeen tai Sompasen suuntaan. Opasteet patikkareitille ovat päässeet huonoon kuntoon. Patikkareitti lähtee Kaaranneskoskentien varresta. Tilaa autoille on vähän, eikä varsinaista pysäköintipaikkaa alueella ole.
 • Vaarasaaren retkeilyreitin kiertämisen voi aloittaa rantautumalla Mustalahteen tai Hietalahteen.
 • Jaipaljukan luontopolun lähtöpiste sijaitsee Salmilompoloon vievän tien varrella. Salmilompolon tie kääntyy etelään Pello - Rovaniemi -tieltä (nro 83) noin 9 km Pellosta Rovaniemen suuntaan.

Luontopolut

 • Eeron polku, 1,6 km, on Pello - Rovaniemi -tien varresta lähtevä Pallistajavaaralla kiertävä reitti. Polku on omistettu Eero Mäntyrannalle, menestyksekkäälle pellolaiselle hiihtäjälle. Polun näkötornissa esitellään myös alueet, joilla ranskalainen astemittausretkikunta kävi vuosina 1736-37. Polku on merkitty nuolimerkeillä.
  • Palvelut: Laavu, tulentekopaikka, näkötorni ja kuivakäymälä.
 • Sompasen luontopolku, 5 km esittelee Sompasen kalottivaaran luontoa, geologiaa ja historiaa. Reitti lähtee Vietosen eteläpuoliselta metsäautotieltä. Luontopolku kiertää rengaslenkin Sompasenvaaran laella kohoavan komean vanhan kuusikon kautta. Reitin varrella voi myös tutustua erilaisiin riistanpyyntimenetelmiin kuten karhunloukkuun. Polku on merkitty oranssein maalimerkein maastoon. Reitin korkeuserojen ja kivisen maaperän vuoksi reitti on melko haastava. Reitin opastustaulut ovat suomeksi ja englanniksi. Luontopolulta on Sompasen kodan luota reittiyhteys Miekojärvi - Vietonen -patikkareittiin.
  • Palvelut: kota, tulentekopaikka, kuivakäymälä, kodan luona on lähde
 • Jaipaljukan luontopolku, 4 km, on monipuolista metsäluontoa esittelevä ympyräreitti. Reitti lähtee Salmilompolon tien varren pysäköintialueelta. Reitin varrella pääsee kurkistamaan mm. rehevään lehtoon, Jaipaljukan laen kuiviin kangasmetsiin ja vieraita puulajeja kasvavaan koealaan. Maisemaan ovat jättäneet jälkensä niin jääkausi, metsäpalot kuin kirveskin. Reitin varrella näkeekin ajan jatkumon, tuhansia vuosia vanhoja jääkauden jälkiä, satoja vuosia säilyneitä aihkipetäjiä, sekä tuoreimpana metsänkäytön jälkiä ja uusien puulajien kokeiluistutuksia. Keskivaativa reitti on kosteimmilta kohdilta pitkostettu ja reitillä on helppo pysyä kun seuraa reittitolppia. Juomavettä kannattaa ottaa reitille mukaan, sillä kodan luona ei ole vedenottopaikkaa. Opastustaulut reitin varrella ovat suomeksi. Luontopolulta voi poiketa myös ihailemaan Jaipaljukan muinaista koskikivikkoa, jonka jääkauden sulamisvedet ovat muovanneet. Luontopolusta erkanee koskikivikolle johtava reitti (0,6 km), jota pitkin pääsee jatkamaan myös maantien nro 83 varteen saakka.
  • Palvelut: kota, kuivakäymälä

Alueen luontopolut soveltuvat aloitteleville retkeilijöille.

Ympyräreitit

 • Pieskänjupukan näköalapolku, 1,6 km, ei ole pitkä, mutta vaatii kuntoa, sillä se nousee jyrkkää rinnettä Pieskänjupukan päälle. Kiipeäminen kuitenkin kannattaa, sillä laelta on mahtavat maisemat Miekojärvelle. Polulle pääsee sekä Miekojärven länsipuoliselta tieltä että rantautumalla Miekojärven rantaan, josta polku lähtee. Polku on merkitty maastoon oransseilla maalimerkeillä.

Metsäisen vaaran laelta aukeaa kesäinen järvinäkymä. Etualalla on suuria mäntyjä ja taustalla vaaramaisema.

 • Vaarasaaren retkeilypolku, noin 6 km, on ympyräreitti, jota pitkin voi tutustua saaren luontoon. Polku on merkitty oransseilla maalimerkeillä maastoon. Reitin kiertämisen voi aloittaa rantautumalla Mustalahteen tai Hietalahteen, joissa on myös laavupaikat. Vaarasaaren luonto on vaihtelevasti metsää ja suota. Polun varrella on myös pieni Vaaralampi. Polun varren kosteat osuudet on pitkostettu. Kesäisin saaressa laiduntaa lampaita.
  • Palvelut: Hietalahdessa ja Mustalahdessa on laavu, tulentekopaikka, kuivakäymälä ja laituri. Molemmilla laavupaikoilla on hyvin uimiseen soveltuva hiekkaranta.

Muut reitit

 • Miekojärvi - Vietonen -patikkareitti, noin 23 km. Miekojärven ja Vietosen välissä kulkee puutolpilla ja valkoisilla maalimerkeillä merkitty reitti, jolle pääsee Sompasen luontopolulta tai Miekojärveltä Orhinselänniemestä tai Mäntylaen pieneltä pysäköintialueelta. Patikkareitti kulkee vaaramaisemissa ja käy mm. Raakonvaaran ja Lehtilaen huipulla. Yhteensä patikkareitille tulee pituutta noin 23 km, mutta siitä voi kulkea myös lyhyempiä osuuksia (ks. kartta).
  • Nähtävää: Orhinselänniemi, Raakonvaara.
  • Palvelut: Orhinselänniemessä kota, laavu ja tulentekopaikat, Raakonlahdessa kotalaavu ja tulentekopaikka, Sompasenvaaralla kota ja tulentekopaikka. 
    

Järven rantaharjulla kulkee polku kohti niemessä sijaitsevaa taukopaikkaa. Reitti on merkattu männyn runkoon valkoisella maalipilkalla.

Vesi- ja melontareitit

 • Miekojärvi soveltuu hyvin veneilyyn ja melontaan. Veneilijöiden kannattaa hankkia Miekojärven Veneilykartta. Venereittien suurin suositeltu kulkusyvyys on 1,5 m. Miekojärvi soveltuu myös melontaan ja järveltä voi meloa vaikka Tornionjoelle saakka osana Yöttömän yön melontareittiä (aavasaksa.fi). Melontareitti Palojärvi - Aavasaksa kulkee Miekojärven läpi. Melontareitti on kuvattu Suomen Melontaoppaassa (Rautio, A. & Partanen, S. J. toim. 2004).
  • Nähtävää: Alueen tärkeimmät nähtävyydet ovat saavutettavissa vesitse.
  • Palvelut: Miekojärven rannoilla ja saarissa on useita rantautumispaikkoja, joissa on kota tai laavu.

 Neljä ihmistä meloo järvellä. Pilvet roikkuvat matalalla taustalla olevan metsäisen vaaramaiseman yllä.

Pyöräilyreitit

 • Valtakunnallisen pyöräilyreitti nro 83 kulkee Miekojärven länsipuolista tietä pitkin ja se on merkitty Pyöräily GT6 Lappi -kartalle. Reitti on merkitty maastoon ruskeapohjaisin kyltein.
  • Nähtävää: Pyöräilyreitin varrella on Pieskänjupukan näköalapolku, jolle voi poiketa patikoimaan.
  • Palvelut: Reitin varrella on majoitus- ja ruokailupalveluja Sirkkakoskella. Karhumaassa on kunnan ylläpitämä venesatama laavupaikkoineen.
 • Miekojärven itäpuolitse ja Sompasenvaaran eteläpuolitse kulkee paikallinen pyöräilyreitti, jonka varrelta lähtee Sompasen luontopolku.
  • Palvelut: Majoitus- ja ruokailupalveluja löytyy reitin varrelta Pessalompolosta ja Iso-Vietosen eteläpäästä.
 • Myös Miekojärven itäpuolelle on merkitty pyöräilyreitti maastoon, vaikka sitä ei ole merkitty Pyöräily GT6 Lappi -kartalle.

Moottorikelkkailureitit ja -urat

 • Miekojärven kautta kulkee moottorikelkkareittejä ja -uria välillä Rovaniemi - Pello - Ylitornio. Moottorikelkkareitti kulkee Sirkkakoskelta etelään Miekojärven itäpuolella tien läheisyydessä Mäntylakeen. Mäntylaen kohdalla reitti haarautuu kohti Rovaniemeä. Toinen reitti jatkuu Vaarasaaren ja Palkimensaaren välitse Miekojärveä pitkin etelään, kunnes reitti kääntyy Alposlahdessa länteen kohti Ylitorniota.
 • Pellon kunnan puolella reitti on virallistettu moottorikelkkareitti, jolla liikkumiseen ei tarvita lupaa. Ylitornion kunnan puolella Mäntylaesta etelään reitti jatkuu urana, jolla liikkumiseen pitää hakea lupa. Lupa on kuntalaiselle maksuton, muille maksullinen. Lupia saa mm. Pilke-talon asiakaspalvelupisteestä ja Metsähallituksen eräpalveluiden verkkokaupasta (eraluvat.fi).
 • Lisätietoa moottorikelkkareiteistä ja -urista saat mm. Metsähallituksen sivuilta (metsa.fi) sekä Pello - Ylitornio, moottorikelkkailupalvelut -kartasta.