Medvastön-Stormossenin palvelut

Asiakaspalvelu ja opastus

  • Medvastsundetin pysäköintilevikkeen läheisyydessä on pääopastustaulu suomen-, ruotsin- ja englanninkielellä.
  • Hirsalantien pysäköintialueella on Dåvitsin laitumen opastustaulu suomen- ja ruotsinkielellä.
  • Lisätietoja Medvastön-Stormossenin alueesta saa Suomen luontokeskus Haltiasta.

Vasikka kurkistaa kuusenoksan takaa. Taka-alalla toinen lehmä makaa maassa.

Ruokailu, ruoanlaitto ja eväiden hankinta

Kahvilat ja ravintolat

Tulenteko

  • Alueella on tulenteko kielletty.

Juomavesi

Jätehuolto

  • Alueen maastokohteissa ei ole jätteiden keräysastioita, joten jätehuolto on omatoiminen. Tämä tarkoittaa sitä, että retkeilijä ottaa vastuun omista jätteistään tuomalla ne pois maastosta lajitteluun. 
  • Lue lisää roskattomasta retkeilystä.

WC:t

  • Medvastön-Stormossenin alueella ei ole WC:tä.

Yöpyminen

  • Alueella ei voi yöpyä.

Esteettömät palvelut

  • Medvastön-Stormossenin alueella ei ole esteettömiä palveluja.

Muut palvelut lähiseudulla