Medvastön-Stormossenin ohjeet ja säännöt

Ohjeita Medvastön-Stormossenin luonnonsuojelualueilla liikkumiseen

Lampaita jonossa laitumella.

Medvastölla-Stormossenilla on
sallittua

 • liikkuminen kävellen, hiihtäen, luistellen, uiden, soutaen tai meloen rajoitusosaa lukuun ottamatta
 • marjojen ja ruokasienten poimiminen
 • onkiminen ja pilkkiminen. Kalastajan on tarkistettava kalastusrajoitukset osoitteesta kalastusrajoitus.fi.            

rajoitettua

 • Laitumilla liikkuminen laidunkauden aikana on kielletty lukuun ottamatta Dåvitsin ja Medvastdundetin laidunta.
 • Muuhun kuin jokamiehenoikeuksiin kuuluvaan toimintaan tarvitaan pääsääntöisesti Metsähallituksen lupa. Tällaisia lupia ovat mm. tutkimusluvat ja suurten tapahtumien luvat.

kiellettyä

 • avotulen teko  
 • moottoriajoneuvolla ajo, pyöräily ja ratsastus teiden ulkopuolella
 • roskaaminen ja rakenteiden vahingoittaminen
 • laiduntavien eläinten häiritseminen

Luonnonsuojelualueilla on lisäksi kielletty:

 • lemmikkieläinten vapaana pitäminen
 • muiden kuin hyötysienten sekä puiden, pensaiden tai muiden kasvien ja niiden osien ottaminen ja vahingoittaminen
 • maa- tai kallioperän vahingoittaminen ja maa-ainesten tai kaivoskivennäisten ottaminen
 • luonnonvaraisten selkärankaisten eläinten pyydystäminen, tappaminen tai hätyyttäminen tai niiden pesien hävittäminen
 • selkärangattomien eläinten pyydystäminen tai kerääminen

Ennakkovarustautuminen

Sesonkiajat ja turvallinen retkeily

Hätänumero 112

Jos joudut retkelläsi hätään, esimerkiksi eksyt, loukkaannut tai havaitset maastopalon, soita numeroon 112. Tarkemmat ohjeet hätätilanteisiin.