Luiron soiden palvelut  

Asiakaspalvelu ja opastus

  • Luiron soita lähin Metsähallituksen asiakaspalvelupiste on Pyhä-Luoston luontokeskus Naava.

  • Sokanaavan luontopolun lähtöpisteessä ja polun varrella on suomeksi opastustauluja, jotka kertovat alueen suoluonnosta.
  • Pitkokset ovat päässet jo huonoon kuntoon, olkaa varovaisia luontopoluilla liikkuessa.

Ruokailu, ruoanlaitto ja eväiden hankinta

Juomavesi

  • Luiron soiden alueella ei ole juomavedenottopaikkoja, joiden veden laatua tarkkailtaisiin, joten juomavettä kannattaa ottaa mukaan.
  • Pintavettä, kuten järvien, jokien ja purojen vesiä, kannattaa keittää muutaman minuutin ajan ennen juontia, sillä veden laatu vaihtelee alueittain ja lämpötilan mukaan.
  • Lue retkeilyn juomavesivinkit Retkeilyn ABC:sta.

Jätehuolto

  • Alueella ei ole jätteiden keräysastioita eikä tulentekopaikkoja, joten jätehuolto on omatoiminen. Tämä tarkoittaa sitä, että retkeilijä ottaa vastuun omista jätteistään tuomalla ne pois maastosta lajitteluun. Lue lisää roskattomasta retkeilystä.  

WC:t

  • Sokanaavan luontopolun varrella on esteetön kuivakäymälä.

Yöpyminen

Telttailu

  • Luiron soiden alueella voi yöpyä teltassa jokamiehenoikeudella (ymparisto.fi). Alue on pääosin suota, joten telttailuun soveltuvat parhaiten soiden reunametsät ja metsäsaarekkeet.

Yöpyminen lähiseudulla

Esteettömät palvelut

  • Sokanaavan luontopolku soveltuu pyörätuolilla liikkuville. Myös lintutorniin pääsee pyörätuolilla avustajan kanssa. Luontopolun varrella lintutornin lähellä on esteetön kuivakäymälä. Sokanaavan luontopolun rakenteet ovat huonossa kunnossa.

Muut palvelut lähiseudulla