Luiron soiden palvelut  

Asiakaspalvelu ja opastus

  • Luiron soita lähin Metsähallituksen asiakaspalvelupiste on Pyhä-Luoston luontokeskus Naava.

  • Sokanaavan luontopolun lähtöpisteessä ja polun varrella on suomeksi opastustauluja, jotka kertovat alueen suoluonnosta.
  • Pitkokset ovat päässet jo huonoon kuntoon, olkaa varovaisia luontopoluilla liikkuessa.

Ruokailu, ruoanlaitto ja eväiden hankinta

Juomavesi

  • Luiron soiden alueella ei ole juomavedenottopaikkoja, joiden veden laatua tarkkailtaisiin, joten juomavettä kannattaa ottaa mukaan.
  • Pintavettä, kuten järvien, jokien ja purojen vesiä, kannattaa keittää muutaman minuutin ajan ennen juontia, sillä veden laatu vaihtelee alueittain ja lämpötilan mukaan.
  • Lue retkeilyn juomavesivinkit Retkeilyn ABC:sta.

Jätehuolto

  • Alueella ei ole jätteiden keräysastioita eikä tulentekopaikkoja, joten jätehuolto on omatoiminen. Tämä tarkoittaa sitä, että retkeilijä ottaa vastuun omista jätteistään tuomalla ne pois maastosta lajitteluun. Lue lisää roskattomasta retkeilystä.  

WC:t

  • Sokanaavan luontopolun varrella on esteetön kuivakäymälä.

Yöpyminen

Telttailu

  • Luiron soiden alueella voi yöpyä teltassa jokaisenoikeudella (ymparisto.fi). Alue on pääosin suota, joten telttailuun soveltuvat parhaiten soiden reunametsät ja metsäsaarekkeet.

Yöpyminen lähiseudulla

Esteettömät palvelut

  • Sokanaavan luontopolku soveltuu pyörätuolilla liikkuville. Myös lintutorniin pääsee pyörätuolilla avustajan kanssa. Luontopolun varrella lintutornin lähellä on esteetön kuivakäymälä. Sokanaavan luontopolun rakenteet ovat huonossa kunnossa, eivätkä enää esteettömästi kuljettavissa.

Muut palvelut lähiseudulla

Tarkista varoitukset

Maastopalovaroituksen (ilmatieteenlaitos.fi) aikana tulenteko on sallittu vain hormillisilla, katetuilla tulentekopaikoilla ja tupien tulisijoissa erityistä varovaisuutta noudattaen. Sytyttäjä vastaa aina tulenteon turvallisuudesta. Huomaathan, että tulenteko voidaan kieltää paikkakohtaisesti.

Piirros tulisijasta. Piirrokseen on merkitty katto, hormi ja irti maasta.