Luiron soiden palvelut  

Asiakaspalvelu ja opastus

 

 

 

 

 

 

Ruokailu, ruoanlaitto ja eväiden hankinta

 • Lähimmät kaupat ja muut palvelut sijaitsevat Pelkosenniemellä (www.pelkosenniemi.fi).
 • Luiron soilla ei ole rakennettuja tulentekopaikkoja. Metsähallitus sallii tulenteon alueella oksia, risuja ja juurakoita käyttäen ilman erillistä lupaa.
 • Metsäpalovaroituksen aikana avotulen teko on kielletty.
 • Lue tulenteosta Retkeilijän ABC:sta.  

Juomavesi

 • Luiron soiden alueella ei ole juomavedenottopaikkoja, joiden veden laatua tarkkailtaisiin, joten juomavettä kannattaa ottaa mukaan.
 • Pintavettä, kuten järvien, jokien ja purojen vesiä, kannattaa keittää muutaman minuutin ajan ennen juontia, sillä veden laatu vaihtelee alueittain ja lämpötilan mukaan.
 • Lue retkeilyn juomavesivinkit Retkeilyn ABC:sta.

Jätehuolto

 • Alueella ei ole jätteiden keräysastioita eikä tulentekopaikkoja, joten jätehuolto on omatoiminen. Tämä tarkoittaa sitä, että retkeilijä ottaa vastuun omista jätteistään tuomalla ne pois maastosta lajitteluun. Lue lisää roskattomasta retkeilystä.  

WC:t

 • Sokanaavan luontopolun varrella on invavarusteinen kuivakäymälä.

Yöpyminen

Telttailu

 • Luiron soiden alueella voi yöpyä teltassa jokamiehenoikeudella (www.ymparisto.fi). Alue on pääosin suota, joten telttailuun soveltuvat parhaiten soiden reunametsät ja metsäsaarekkeet.

Yöpyminen lähiseudulla

 • Lähiseudun yöpymismahdollisuuksista löytyy tietoa Pelkosenniemen (www.pelkosenniemi.fi) ja Savukosken (korvatunturi.fi) matkailusivuilta.

Liikuntaesteisten palvelut

 • Sokanaavan luontopolku soveltuu liikuntaesteisille. Myös lintutorniin liikuntaesteiset pääsevät avustajan kanssa. Luontopolun varrella lintutornin lähellä on esteetön kuivakäymälä.

Muut palvelut lähiseudulla

 • Alueen muista palveluista löytyy tietoa Pelkosenniemen (www.pelkosenniemi.fi) ja Savukosken (korvatunturi.fi) matkailusivuilta.