Ohjeita Litokairassa liikkumiseen

Litokairassa on

sallittua

 • liikkuminen ja leiriytyminen jokaisenoikeudella, mutta suosittelemme yöpymistä merkityillä laavuilla ja tulentekopaikoilla
 • marjojen ja hyötysienten poimiminen
 • metsästys paikkakuntalaisille kotikuntansa alueella (metsästyslain 8 §)
 • onkiminen ja pilkkiminen. Kalastajan on tarkistettava kalastusrajoitukset osoitteesta kalastusrajoitus.fi.
 • tulenteko maassa olevista oksista, risuista ja pienistä juurakoista - ei kuitenkaan alle puolen kilometrin etäisyydellä osoitetusta tulentekopaikasta. Kelojen polttaminen on kielletty!

rajoitettua

kiellettyä

 • avotulen teko metsäpalovaroituksen aikana
 • lemmikkieläinten vapaana pitäminen
 • muiden kuin hyötysienten sekä puiden, pensaiden tai muiden kasvien ja niiden osien ottaminen ja vahingoittaminen
 • maa- tai kallioperän vahingoittaminen ja maa-ainesten tai kaivoskivennäisten ottaminen
 • luonnonvaraisten selkärankaisten eläinten pyydystäminen, tappaminen tai hätyyttäminen tai niiden pesien hävittäminen
 • selkärangattomien eläinten pyydystäminen tai kerääminen
 • moottoriajoneuvolla ajo siihen osoitettuja teitä lukuun ottamatta, paitsi poronhoitotoimissa liikkuvilta poromiehiltä ja huolto- ja valvontatehtävissä liikkuvilta viranomaisilta
 • roskaaminen tai rakenteiden vahingoittaminen.

Ennakkovarustautuminen

Matkapuhelimien kuuluvuus

 • Vaikka Suomen matkaviestinverkot ovatkin kattavia, Litokairan alueella voi olla katvealueita. Tarkista matkaviestinverkon kattavuus omalta puhelinoperaattoriltasi. Lisäksi aina on paikkoja, joissa matkapuhelin ei toimi tai puheluissa on häiriöitä. Tällaisissa tilanteissa saattaa auttaa esim. hakeutuminen muuta maastoa korkeammalle, avoimelle paikalle ja/tai puhelimen SIM-kortin poistaminen hätäpuhelun ajaksi. Kannattaa myös ottaa huomioon, että erilaisten matkapuhelimien välillä on eroja kuuluvuudessa.
 • Kannattaa pitää puhelin lämpimänä sekä ruokaa ja juomaa mukana. Tietyt puhelinmallit eivät toimi pakkasessa, joten reittisuunnitelma aikatauluineen on hyvä ilmoittaa jollekin. Jotta matkapuhelimesta ei loppuisi virta, ota mukaan esimerkiksi varavirtalähde, vara-akku tai vanha puhelin, jossa on toimiva akku.

Turvallisuus ja varusteet

 • Litokaira on iso, 318 km²:n laajuinen alue. Kartan, kompassin ja suunnistustaidon mukanaolo kannattaa varmistaa ennen retkelle lähtemistä. Tutustu myös Retkeilyn ABC:n turvallisuusosioon ja retkeilytaitoihin.  
 • Alueen soiden kulkukelpoisuus vaihtelee vuodenajoittain. Märimmät suot ovat kulkukelvottomia kaikkina sulan maan aikoina.
 • Alueen taukopaikoilla ei ole kaivoja. Pintavettä, kuten järvien, jokien ja purojen vesiä, kannattaa keittää muutaman minuutin ajan ennen juontia, sillä veden laatu vaihtelee alueittain ja lämpötilan mukaan.
 • Tutustu ympäristövinkkeihin.
 • Lue lisää retken suunnittelusta ja varusteista Retkeilyn ABC:stä.
 • Jos joudut retkelläsi hätään, esimerkiksi eksyt, loukkaannut tai havaitset maastopalon, soita numeroon 112 ja tee hätätilanneilmoitus. Taustatietoa toiminnasta hätätilanteessa.
 • Mukaan kannattaa ottaa myös ensiapupakkaus.
 • Retkeilyn ABC:

Hätänumero 112

Jos joudut retkelläsi hätään, esimerkiksi eksyt, loukkaannut tai havaitset maastopalon, soita numeroon 112. Tarkemmat ohjeet hätätilanteisiin.

112 Suomi -sovellus.

Lataa puhelimeesi 112 Suomi-sovellus (112.fi). Kun hätäpuhelu soitetaan 112 Suomi -sovelluksen kautta, niin hätäkeskuspäivystäjä saa automaattisesti tiedon soittajan sijainnista.

Retkietiketti

Piirretty kuva, jossa perhe kävelee kesäisellä polulla.

1. Kunnioita luontoa. 

2. Suosi merkittyjä reittejä.

3. Leiriydy vain sallituille paikoille.

4. Tee tulet vain sallituille paikoille.

5. Älä roskaa.

Lue lisää