Asiakaspalvelu ja opastus

 • Enon ja Kontiolahden pysäköintialueilla on opastetaulut.
 • Lisätietoja Kolvananuuron alueesta saa Kolin luontokeskus Ukosta.  

Ruokailu, ruoanlaitto ja eväiden hankinta

Tulentekopaikka

 • Pienen Koiralammen itärannalla sijaitsee tulentekopaikka.
 • Tulenteko maastopalovaroituksen aikana on kielletty. Tarkista voimassa olevat varoitukset (ilmatieteenlaitos.fi)
 • Tulenteosta merkityllä tulentekopaikalla kerrotaan tarkemmin Retkeilyn ABC:n tulenteko-ohjeissa.  

Juomavesi

 • Maastossa ei ole vesipisteitä.
 • Pintavesi, kuten järvien, jokien ja purojen vedet, kannattaa keittää ennen juontia, sillä veden laatu vaihtelee alueittain.
 • Lue retkeilyn juomavesivinkit retkeilyn ABC:sta.

Jätehuolto

 • Alueen maastokohteissa ei ole jätteiden keräysastioita, joten jätehuolto on omatoiminen. Tämä tarkoittaa sitä, että retkeilijä ottaa vastuun omista jätteistään tuomalla ne pois maastosta lajitteluun. Maastossa voidaan kuitenkin yleensä kompostoida biojätteet ja polttaa palavat jätteet. Lue lisää roskattomasta retkeilystä.  

Käymälät

 • Pienen Koiralammen taukopaikalla ja Kontiolahden puoleisella pysäköintialueella on kuivakäymälä.

Yöpyminen

 • Luonnonsuojelualueella yöpyminen ei ole sallittua.

Yöpyminen lähiseudulla

Laavut

Kontiolahden kunnan laavut sijaitsevat Kolinpolun varrella.

 • Urkkalammen laavu Urkkalammen itäpuolella, noin 2 km:n päässä luonnonsuojelualueen eteläpuolella.
 • Hautajärven laavu Hautajärven pohjoispuolella, noin 2 km:n päässä luonnonsuojelualueen pohjoispuolella.

Esteettömät palvelut

 • Alueella ei ole esteettömiä palveluita.

Muut palvelut lähiseudulla

Tarkista varoitukset

Maastopalovaroituksen (ilmatieteenlaitos.fi) aikana tulenteko on sallittu vain hormillisilla, katetuilla tulentekopaikoilla ja tupien tulisijoissa erityistä varovaisuutta noudattaen. Sytyttäjä vastaa aina tulenteon turvallisuudesta. Huomaathan, että tulenteko voidaan kieltää paikkakohtaisesti.

Piirros tulisijasta. Piirrokseen on merkitty katto, hormi ja irti maasta.