Asiakaspalvelu ja opastus

 • Kuhmon luontokeskus Petola Kuhmossa neuvoo ja esittelee Kilpelänkankaan aluetta sekä muita eteläisen Kainuun virkistys- ja luonnonsuojelualueita ja retkeilykohteita.

Yhteistyötahojen tarjoamia palveluja Kilpelänkankaalla

 • Kilpelänkankaalla palveluja tarjoavat yhteistyötahot
 • Näillä tahoilla on yhteistyösopimus Metsähallituksen kanssa ja ne toteuttavat kestävän luontomatkailun periaatteita toimiessaan retkeilyalueella.

Ruokailu, ruoanlaitto ja eväiden hankinta

Tulentekopaikka

 • Laavut ja tulentekopaikka sijaitsevat Kuusijoen rannalla.

Metsäpalovaroituksen aikana avotulen teko on kielletty myös tulentekopaikoilla.
Tulenteosta merkityllä tulentekopaikalla kerrotaan tarkemmin Retkeilyn ABC:n tulenteko-ohjeissa.

Kaksi laavua vastakkain, joiden välissä tulentekopaikka ja vieressä pöytä. Taustalla näkyy hirsivaja. Kuva: Eeva Pulkkinen.

Juomavesi

 • Alueen vedet ovat luonnonvesiä, joita ei ole tutkittu. Käyttö omalla vastuulla.
 • Pintavettä, kuten järvien, jokien ja purojen vesiä, kannattaa keittää muutaman minuutin ajan ennen juontia, sillä veden laatu vaihtelee alueittain ja lämpötilan mukaan.
 • Juomavesi on hyvä tuoda mukana.
 • Lue retkeilyn juomavesivinkit Retkeilyn ABC:stä.

Jätehuolto

 • Alueen maastokohteissa ei ole jätteiden keräysastioita, joten jätehuolto on omatoiminen. Maatuvat jätteet laitetaan käymälään tai kompostoriin ja pieniä määriä puhdasta paperia ja pahvia voi käyttää sytykkeenä. Kaikki muu jäte kannetaan omassa repussa luonnosta pois. Lue lisää roskattomasta retkeilystä.

Käymälät

Tulentekopaikan ja laavun yhteydessä sekä Kilpelänkankaan pysäköintialueella on kuivakäymälät.

Yöpyminen

Telttailu

Tilapäinen leiriytyminen (1 - 3 vrk) on sallittua jokamiehenoikeuksin (ymparisto.fi), mutta suosittelemme leiriytymistä laavujen ja tulentekopaikan läheisyydessä.

Laavut

 • Kuusijoen rannalla on kaksi vastakkain olevaa laavua sekä tulentekopaikka
 • Pieni ns. emännän laavu on samassa yhteydessä tulentekopaikan toisella puolella

Pieni laavu, jonka edustalla kolme penkkiä ja tulentekopaikka. Yhdellä penkeistä istuu retkeilijä. Kuva: Eeva Pulkkinen.

Yöpyminen lähiseudulla

Esteettömät palvelut

Kilpelänkankaalla ei ole esteettömiä palveluja.

Muut palvelut lähiseudulla