Yhteistyötahojen tarjoamia palveluja Kaihuanvaaran ja Kivaloiden alueella

Seuraavat yritykset tai muut yhteistyötahot tarjoavat palveluja Kaihuanvaaran ja Kivaloiden alueella. Niillä on yhteistyösopimus Metsähallituksen kanssa, ja ne toteuttavat kestävän luontomatkailun periaatteita (metsa.fi) toimiessaan luonnonsuojelualueella.