Kaihuanvaaran ja Kivaloiden alueet ovat tunnettuja Metsäntutkimuslaitoksen tutkimusalueita. Alue on tunnettu aikaisemmin Kivalon tutkimusalueena, jonka kokonaispinta ala on ollut 146 km². Metsäntutkimus Kivalon vaaroilla alkoi vuonna 1918, jolloin Metsäntutkimuslaitos aloitti toimintansa. Metsien uudistus ja kasvatus olivat ensimmäisiä tutkimusaiheita.

Sotien jälkeen tutkimusalue joutui suurten avohakkuiden kohteeksi sen hyvän sijainnin vuoksi. Sodan jälkeiseen jälleenrakentamistyöhön on annettu alueelta arviolta 100 000 runkoa rakennuspuuta, joka oli lähinnä mäntyä.

Tutkimustoiminta alueella oli erittäin vilkasta 1950- ja 1960-luvuilla. Tuolloin perustettiin kattava tieverkosto ja rakennettiin lukuisia kämppiä tutkimusväen tukikohdiksi. Näistä kämpistä Kaihuanvaaran ja Kivaloiden alueilla ovat Siperian ja Sirenin tuvat, jotka nykyään palvelevat retkeilijöitä päivätupina.

Hirsinen kämppä kesäisessä metsässä. Ympärillä on isoja mäntyjä ja koivuja. Kämpän edessä on nuotiopaikka ja opastetauluja.

Metsäntutkimuslaitoksen hallinnasta alueet siirtyivät Metsähallituksen hallintaan vuoden 2008 alussa. Metsäntutkimuslaitos kuitenkin jatkaa yhä koealoilla tehtäviä tutkimuksia.