Kaihuanvaaran näköalapaikat

Korkealta vaaran laelta näkyy kumpuileva talvimaisema, jonka keskellä erottuu jäätynyt joenuoma. Vaaran rinteessä oleva tiheä metsä on tykkylumen peitossa. Taivas on pilvetön ja aurinkoinen.

Rovaniemen korkeimmat paikat löytyvät Kaihuanvaaran ja Kivaloiden alueilta. Kaihuanvaaran retkeilyreittien varrella olevilta näköalapaikoilta on hienot näkymät ympäristöön. Näköalapaikat sijaitsevat Juhannuskalliolla ja Hopianulkilla, joka on 358 metriä korkea huippu.

Huom.! (päivitetty 8.4.2024) Hopianulkin luontotorni on purettu 27.3.2024. Torni oli huonokuntoinen, eikä sen käyttäminen ollut enää turvallista.

Kaihuanvaaran lehtojensuojelu- ja natura-alue

Kaihuanvaaran lehtojensuojelualueen vanhaan ja rehevään metsään pääsee kurkistamaan Sienipolkua pitkin.

Namalikkokivalon natura-alue

Namalikkokivalon natura-alue on vanhaa kuusivaltaista lakimetsää. Alueella ei ole merkittyjä reittejä, mutta omatoimiselle retkeilijälle vanhassa metsässä samoilu voi olla elämys.

Puulajipolku

Kivaloiden alueella oleva Siperian puulajipolku on todella harvinainen luontopolku Suomessa. Puulajipolulla esitellään yli kaksikymmentä pohjoisen havumetsävyöhykkeen puulajia. Puulajipolulla näet luontaisten lajiemme lisäksi seuraavat lajit:

 • Kontortamänty (Pinus contorta)
 • Siperiansembra (Pinus cembra ssp. sibirica)
 • Alppisembra (Pinus cembra ssp. cembra)
 • Peukemänty (Pinus peuce)
 • Vuorimänty (Pinus mugo)
 • Mustakuusi (Picea mariana)
 • Valkokuusi (Picea glauca)
 • Serbiankuusi (Picea omorika)
 • Siperianpihta (Abies sibirica)
 • Lännenpihta (Abies lasiocarpa)
 • Douglaskuusi (Pseudotsuga menziesii)
 • Siperianlehtikuusi (Larix sibirica)
 • Euroopanlehtikuusi (Larix decidua)
 • Dahurianlehtikuusi (Larix gmelinii)