Patikointi

Alue on suosittu retkeilykohde. Retkeilyreittejä on kaikkiaan noin 30 km ja reittien varrella on useita huollettuja levähdyspaikkoja.

Kaksi retkeilijää kulkee männikköisessä metsässä mäkeä ylös.

Kalastus

Retkeilijä on rantakiven päällä kyykyssä ja onkii mato-ongella. Taustalla järvi jonka rannoilla on metsää.

Melonta, sup-lautailu ja soutu

Iso-Palosen ja Veräisen järvet sekä pienemmät lähijärvet sopivat hyvin melontaan ja souturetkeilyyn. Vesistöt kuuluvat ns. Kalliojoen melontareittiin ja Viiksimonjoen reittiin

Rauhallisempi sup-retki on hyvä aloittaa Iso-Palosen länsipäästä melontareitin lähtöpisteestä.

Ihminen ja koira suppailemassa tyynellä järvellä kesäiltana.

Muut aktiviteetit

  • Erävaellukset: Alueelta johtaa yhdysreitti etelään päin Elimyssalon luonnonsuojelualueelle ja edelleen Ison Valkeaisen, Kylmänjärven ja Kokkamon suuntaan. Yhtenäistä vaellusreittiä kertyy jopa 80 kilometriä.
  • Hiihto ja erävaellukset hiihtäen: Iso-Palosen ja Maariansärkkien alueella voi liikkua myös hiihtäen, mutta alueelle ei ajeta latuja. Moottorikelkkahuoltouria voi käyttää latupohjana.
  • Lintujen tarkkailu: Alueen runsas linnusto on tyypillistä kangasmetsien lajistoa. Erityisiä tarkkailupaikkoja ei ole rakennettu.
  • Lumikenkäily: Alueella on hyvät mahdollisuudet lumikenkäilyyn.
  • Luontokeskukseen tutustuminen: Kuhmon luontokeskus Petola lähellä Kuhmon taajamaa tarjoaa lisätietoja Iso-Palosen - Maariansärkkien luonnonsuojelualueesta.
  • Marjastus ja sienestys: Marjastaminen ja sienestäminen on sallittua. Alueella kasvaa puolukkaa, mustikkaa, juolukkaa ja variksenmarjaa. Soilla lakkaa ja karpaloa. Sienilajisto koostuu karujen männiköiden sienistä.
  • Metsästys: Iso-Palosen ja Maariansärkkien luonnonsuojelualueella metsästys on valtionmailla yleisten metsästyssäännösten ja voimassaolevan järjestyssäännön mukaisesti sallittu paikallisille asukkaille. Ulkopaikkakuntalaisilta metsästys alueella on kielletty. Lue lisää mahdollisista metsästysrajoituksista (riista.fi).
  • Pyöräily: Pyöräily on sallittu teillä sekä merkityillä poluilla ja käytöstä poistetuilla metsätieurilla.

Kuvassa ihmisen kämmen jolla on lakka.