Patikointi Erävaellus Melonta Veneily Lintujen tarkkailu Luontokeskukseen tutustuminen Hiihto maastossa Lumikenkäily Kalastus Metsästys Marjastus ja sienestys 

Mitä Iso-Palosella - Maariansärkillä voi tehdä?

Kävellä merkityllä reitillä

Alue on suosittu retkeilykohde. Retkeilyreittejä on kaikkiaan noin 30 km ja reittien varrella on useita huollettuja levähdyspaikkoja.

Tehdä erävaelluksia kävellen

Alueen halki kulkee UKK-reitin itäinen haara, joten vaellusmahdollisuudet ovat hyvät. Etelään päin reitti johtaa Elimyssalon luonnonsuojelualueelle ja edelleen Kuhmon taajaman suuntaan. Pohjoiseen reitti jatkuu Juortanansalon - Lapinsuon soidensuojelualueen kautta Suomussalmelle, missä reitti jatkuu Itärajan retkeilyreittinä.

Meloa ja soutaa

Iso-Palosen ja Veräisen järvet sekä pienemmät lähijärvet sopivat hyvin melontaan ja souturetkeilyyn. Vesistöt kuuluvat ns. Kalliojoen melontareittiin ja Viiksimonjoen reittiin.

Tarkkailla lintuja

Alueen runsas linnusto on tyypillistä kangasmetsien lajistoa. Erityisiä tarkkailupaikkoja ei ole rakennettu.

Tutustua luontokeskukseen tai -tupaan

Kuhmon luontokeskus Petola lähellä Kuhmon taajamaa tarjoaa lisätietoja Iso-Palosen - Maariansärkkien luonnonsuojelualueesta.

Hiihtää maastossa ja tehdä erävaelluksia hiihtäen

Iso-Palosen ja Maariansärkkien alueella voi liikkua myös hiihtäen, mutta alueelle ei ajeta latuja. Moottorikelkkahuoltouria voi käyttää latupohjana.

Liikkua lumikengillä

Alueella on hyvät mahdollisuudet lumikenkäilyyn.

Pyöräillä

Pyöräily on sallittu teillä sekä merkityillä poluilla ja käytöstä poistetuilla metsätieurilla.

Kalastaa

Onkiminen ja pilkkiminen on sallittu jokamiehenoikeudella (www.ymparisto.fi). Viehekalastusta varten tulee suorittaa kalastonhoitomaksu (www.eraluvat.fi) 

Kalastonhoitomaksuun sisältyy uistelu yhdellä vavalla. Mikäli kalastuksessa käytetään useampia vapoja, tulee lunastaa Pohjois-Pohjanmaa - Kainuu vapalupa 5411 (www.eraluvat.fi)

Verkkokalastus on sallittu Iso-Palosella, Pikku-Palosella, Veräisellä, Kylmäjärvellä ja Saksanlammella. Verkkokalastus edellyttää Metsähallituksen verkkolupaa (www.eraluvat.fi).

Kalastuslupia voi ostaa Metsähallituksen erälupien verkkokaupasta (www.eraluvat.fi) ja Kuhmon luontokeskus Petolasta.

Kalastajan on tarkistettava kalastusrajoitukset osoitteesta kalastusrajoitus.fi.

Metsästää

Iso-Palosen ja Maariansärkkien luonnonsuojelualueella metsästys on valtionmailla yleisten metsästyssäännösten ja voimassaolevan järjestyssäännön mukaisesti sallittu paikallisille asukkaille. Ulkopaikkakuntalaisilta metsästys alueella on kielletty.

Mahdollisista metsästysrajoituksista, katso www.riista.fi.

Marjastaa ja sienestää

Marjastaminen ja sienestäminen on sallittua. Alueella kasvaa puolukkaa, mustikkaa, juolukkaa ja variksenmarjaa. Soilla lakkaa ja karpaloa. Sienilajisto koostuu karujen männiköiden sienistä.

Yhteistyötahojen palvelut Iso-Palonen - Maariansärkillä

Kalastonhoitomaksu

Kuva: Metsähallitus.

Kalastaja (18-64-vuotias) - maksa kalastonhoitomaksu (www.eraluvat.fi).