Yhteistyötahojen tarjoamia palveluja Auttikönkäällä

Seuraavat yritykset tai muut yhteistyötahot tarjoavat palveluja Auttikönkään alueella. Niillä on yhteistyösopimus Metsähallituksen kanssa, ja ne toteuttavat kestävän luontomatkailun periaatteita (metsa.fi) toimiessaan Auttikönkään Natura-alueella.

Yrittäjälle

Metsähallituksen rakenteisiin ja reitteihin tukeutuvaan yritystoimintaan tarvitaan sopimus Metsähallituksen kanssa.