Yhteistyötahojen tarjoamia palveluja Auttikönkäällä

Kaksi aikuista ja kolme lasta istumassa kesäisellä kahvilan terassilla.

Seuraavat yritykset tai muut yhteistyötahot tarjoavat palveluja Auttikönkään alueella. Niillä on yhteistyösopimus Metsähallituksen kanssa, ja ne toteuttavat kestävän luontomatkailun periaatteita (metsa.fi) toimiessaan Auttikönkään Natura-alueella.

Yrittäjälle

Metsähallituksen rakenteisiin ja reitteihin tukeutuvaan yritystoimintaan tarvitaan sopimus Metsähallituksen kanssa.