Änäkäisen luonto

1.10.2020
Koronaviruksen takia luonnossakin on syytä pitää turvavälit ja noudattaa erityistä käsihygieniaa mm. tuvilla, tulentekopaikoilla ja huussikäyntien jälkeen. Metsähallituksen linjauksia ja ohjeita päivitetään, kun yleiset koronaohjeet tarkentuvat. Ks. tilanne sivultamme www.luontoon.fi/koronavirusohjeet..

Änäkäisen alueen ydin muodostuu kolmesta pienestä järvestä, jotka ovat Iso Änäkäinen eli Saarijärvi, Änäkäinen ja Syväjärvi. Pitkulaiset järvet ovat asettuneet jääkauden jäljiltä luode-kaakko-suuntaisesti siten, että Saarijärvi ja Änäkäinen ovat perätysten ja keskellä niiden länsipuolella on Syväjärvi. Järvien vesi on humuksesta johtuen tummahkoa. Pinnan alla lymyää mm. isokokoisia haukia.

Kesäinen järvimaisema. Etualalla rannassa kanto sekä osittain järvessä oleva risukasa.

Änäkäisen maisemalle ominaista ovat valoisat mäntykankaat ja matalat hiekkaharjut suppineen. Petäjien seassa kasvaa myös koivuja. Vanhempaa metsää kasvaa Saarijärven luona. Kevätkesästä Änäkäisen metsissä kukkuu käki.

Änäkäinen on Metsähallituksen virkistysmetsä, jossa saa harjoittaa myös metsätaloutta ottaen kuitenkin huomioon luonnon virkistyskäytön tarpeet. Pienimuotoiset, hyvin suunnitellut maisema- ja harvennushakkuut edesauttavat alueen sotahistoriallisten rakenteiden säilymistä ja maastosta erottumista.