Änäkäisen alueen ydin muodostuu kolmesta pienestä järvestä, jotka ovat Iso Änäkäinen eli Saarijärvi, Änäkäinen ja Syväjärvi. Pitkulaiset järvet ovat asettuneet jääkauden jäljiltä luode-kaakko-suuntaisesti siten, että Saarijärvi ja Änäkäinen ovat perätysten ja keskellä niiden länsipuolella on Syväjärvi. Järvien vesi on humuksesta johtuen tummahkoa. Pinnan alla lymyää mm. isokokoisia haukia.

Syksyiset puut heijastuvat järven pintaan.

Änäkäisen maisemalle ominaista ovat valoisat mäntykankaat ja matalat hiekkaharjut suppineen. Petäjien seassa kasvaa myös koivuja. Vanhempaa metsää kasvaa Saarijärven luona. Kevätkesästä Änäkäisen metsissä kukkuu käki.

Änäkäinen on Metsähallituksen virkistysmetsä, jossa saa harjoittaa myös metsätaloutta ottaen kuitenkin huomioon luonnon virkistyskäytön tarpeet. Pienimuotoiset, hyvin suunnitellut maisema- ja harvennushakkuut edesauttavat alueen sotahistoriallisten rakenteiden säilymistä ja maastosta erottumista.