Alueella on merkittyjä reittejä yhteensä 19 km. Polkujen kauneus ja vesinäkymät houkuttelevat kulkijaa viipymään Älänteen kiehtovissa maisemissa.

Reittien lähtöpisteet

  • Kaivannonkierto alkaa Rouskunhiekalta, joka sijaitsee Älänne-järven pohjoispuolella.
  • Haatainniemeen voi lähteä Näätähiekalta, joka sijaitsee Älänne-järven eteläpäässä.
  • Huuhkajankierrokselle voit lähteä Vongankosken pysäköintialueelta, joka sijaitsee Rautavaara - Varpaisjärvi -tien (nro 582) läheisyydessä alueen eteläosassa. Polulle on tieltä matkaa 150 metriä.

Luontopolku

Huuhkajankierros, 6 km

Rinteiden välissä suota. Etualalla kohoaa männynrunko matalampien havupuiden joukossa.

Huuhkajan kierros (pdf 203 kt, julkaisut.metsa.fi) alkaa Vongan- koskelta. Maastossa on melko vaativia nousuja ja laskuja ja polku on paikoitellen kivikkoinen. Reittimerkintänä on valkea ympyrä. Suositeltava kulkusuunta on vastapäivään. Reitin maasto on pääosin kuivaa männikkökangasta, mutta reitin varrella on myös pari pientä suota, jotka ylitetään pitkospuita myöten. Polku kiertää erittäin kauniissa ja kumpuilevassa harjumaisemassa, joka on hyvin herkkä kulumiselle, minkä vuoksi suositellaan pysymistä poluilla. Harjun päältä väikkyvät lammet, mutta monin paikoin myös luonnonkaunis Tiilikanjoki. Sulan veden aikaan on Vongaskosken kumu kuultavissa jo ennen kuin polku saapuu jälleen kosken partaalle. Tiilikanjoen varressa metsät ovat luonnontilaisia ja polun ympäristössä on sangen monipuolinen linnusto. Ohjeellinen kiertoaika on noin 3 - 5 tuntia.

Joki häämöttää puiden takaa rinteen alla.

Palvelut: Vongankoskella ja Huuhkajanniemessä on laavu, tulentekopaikka ja kuivakäymälä. Vongankosken pysäköintialueen läheisyydessä on myös Lapinlahden kunnan luonnonranta, joka soveltuu uimiseen Iso-Valkeisen pohjoisrannalla. Virallista uimarantaa ei kuitenkaan ole.

Yhteys: Vongankoskelta on yhteyspolku Näätähiekalle, josta reittiä voi jatkaa aina Haatainniemeen asti.

""

 

Muut reitit

Kaivannonkierto, 3 km

Ympyräreitti lähtee Rouskunhiekalta, kiertää Rouskun Valkeinen -lammen ja palaa takaisin Rouskunhiekalle. Reittimerkintänä on oranssi ympyrä. Polku kiertää harjanteita pitkin. Polulta on kauniit näkymät Valkolammen sekä Älänteen hiekkarantaisille vesille. Ohjeellinen kulkuaika on noin 1 - 2 tuntia.

Palvelut: Rouskunhiekalla on tulentekopaikka, kuivakäymälä, pysäköintialue ja Rautavaaran kunnan uimapaikka. Virallista uimarantaa ei kuitenkaan ole.

""

Haatainniemen polku, 5 km

Reitti lähtee Näätähiekalta ja se päätyy Haatainniemeen. Polku kulkee helppokulkuisessa kangasmaastossa ja reittimerkintänä on oranssi ympyrä. Suo-osuudet on pitkostettu 500 m matkalla. Polku seurailee Älänteen avaria rantamaisemia niemen kärkeen asti ja takaisin palataan samaa reittiä pitkin.

Palvelut: Palvelut: Näätähiekalla on tulentekopaikka, kuivakäymälä, pysäköintialue ja Lapinlahden kunnan uimapaikka. Virallista uimarantaa ei kuitenkaan ole.

Yhteys: Näätähiekalta on yhdyspolku Vongankoskelle, josta voi lähteä Huuhkajankierrokselle.

""

Näätähiekan ja Huuhkajankierroksen yhdyspolku, 3 km

Yhdysreitti on Vongankosken ja Näätähiekan välillä. Polku kiemurtelee kapeana nauhana kangasmaastossa ja reittimerkintänä oranssi ympyrä. Polku seurailee pitkälti Tiilikanjokea ja reitin varrella voi ihailla muutamaa melko vauhdikasta koskea.

Palvelut: Näätähiekalla on tulentekopaikka, kuivakäymälä, pysäköintialue ja Lapinlahden kunnan uimapaikka. Virallista uimarantaa ei kuitenkaan ole.

Yhteys: Näätähiekalta reittiä voi jatkaa aina Haatainniemeen asti ja Vongankoskelta voi lähteä Huuhkajankierrokselle.

""

Melontareitit

  • Etualalla kuohuva koski, jonka vastarannalla kiveystä, lyhyet kiviportaat sekä sekametsää.Alueella ei ole varsinaisia vesiretkeilyreittejä, joten aiempi melontakokemus on suositeltavaa. Kanoottiretkelle sopiva ajankohta on kevät, jolloin vedenpinta on korkealla. Tiilikanjoen kunnostamisen yhteydessä koskien virtausta on hidastettu mm. kiveämällä, joten joessa melojilta edellytetään entistä suurempaa tarkkaavaisuutta ja varovaisuutta.
  • Älänne on osa Koillis-Savon melontareittiä Tiilikka-Älänne (70 km). Pohjois-Savon ympäristökeskus kunnosti syksyllä 2002 Tiilikanjoen yläosan. Älänteeltä voi melontaa jatkaa Korpisen ja Syvärin kautta vaikka Saimaalle asti, mutta reitti on erittäin vaativa suurien korkeuserojen tähden.
  • Älänteen alueella Tiilikanjoki lähtee etelään Älänne-järven lounaiskulmasta. Noin kilometrin päässä jokisuusta kuohuu Niskakoski, jota seuraavat Kalliokoski, Myllykoski ja Vongankoski, joka toimii myös melojien harjoittelu- ja kilpailupaikkana. Tällä vaativalla koskiosuudella on pituutta 1,5 kilometriä. Tämän jälkeen joki virtaa hiljalleen 8 kilometriä ennen kuin saavutaan Korkeakoskelle. Koko Tiilikanjoessa on yhteensä 17 koskea.
  • Tiilikanjoen kosket kuuluvat luokkiin I - III eli melojilta vaaditaan aiempaa kokemusta koskimelonnasta. Luokitus on Suomen melonta- ja soutuliiton koskiluokituksen (melontajasoutajaliitto.fi) mukainen.
  • Älänteen alueella jokiosuudella ei ole tällä hetkellä rantautumispaikkoja. Lähin rantautumispaikka sijaitsee Näätähiekalla, jossa on myös tulentekopaikka, kuivakäymälä, pysäköintialue sekä Lapinlahden kunnan uimapaikka. Virallista uimarantaa ei kuitenkaan ole.