Asiakaspalvelu ja opastus

 • Rouskunhiekan, Näätähiekan ja Vongankosken pysäköintialueilla on opastetaulut.
 • Lisätietoja Älänteen alueesta saa Kolin luontokeskus Ukosta.

Yhteistyötahojen tarjoamia palveluja Älänteellä

Ruokailu, ruoanlaitto ja eväiden hankinta

Tulentekopaikat

Tulentekopaikat sijaitsevat

 • Haatainniemen laavulla (huollosta vastaa Metsähallitus),
 • Rouskunhiekan rannalla (huollosta vastaa Rautavaaran kunta),
 • Näätähiekalla (2 kpl) Älänne-järven eteläpäässä lähtevän Tiilikanjoen läheisyydessä, jokisuun pohjoispuolella (huollosta vastaa Lapinlahden kunta),
 • Vongankosken laavulla (huollosta vastaa Lapinlahden kunta) sekä
 • Huuhkajanniemen laavulla (huollosta vastaa Metsähallitus).

Haatain- ja Huuhkajanniemen polttopuuhuollossa toimitamme liitereihin polttopuut pitkinä rankoina.

Pokasaha, sahapukki ja kirves toivottavat nuotiopuun pilkkojat tervetulleeksi.

Tulenteko maastopalovaroituksen aikana on kielletty myös tulentekopaikoilla. Tarkista voimassa olevat varoitukset (ilmatieteenlaitos.fi).

Juomavesi

 • Näätähiekalla on kaivo.
 • Pintavesi, kuten järvien, jokien ja purojen vedet, kannattaa keittää ennen juontia, sillä veden laatu vaihtelee alueittain.

Jätehuolto

 • Alueen maastokohteissa ei ole jätteiden keräysastioita, joten jätehuolto on omatoiminen. Tämä tarkoittaa sitä, että retkeilijä ottaa vastuun omista jätteistään tuomalla ne pois maastosta lajitteluun. Maatuvat jätteet laitetaan käymälään tai kompostoriin ja pieniä määriä puhdasta paperia ja pahvia voi käyttää sytykkeenä. Kaikki muu jäte kannetaan omassa repussa luonnosta pois. Lue lisää roskattomasta retkeilystä.

Käymälät

Kuivakäymälät sijaitsevat

 • Rouskunhiekan ja Näätähiekan tulentekopaikoilla sekä
 • Haatainniemen, Vongankosken ja Huuhkajanniemen laavujen luona.

Älänteen kuivakäymälöihin ei huolleta WC-paperia.

Yöpyminen

Laavut

Alueella on kolme laavua:

 • syvälle Tiilikanselälle ulottuvan Haatainniemen kärjessä,
 • Tiilikanjoen Vongankosken eteläpuolella sekä
 • Huuhkajanniemessä Tiilikanjoen tuntumassa.

Nainen tauolla laavun edessä olevalla penkillä katsellen ylös harjun rinnettä.

Yöpyminen lähiseudulla

Esteettömät palvelut

 • Alueella ei ole esteettömiä palveluja.

Muut palvelut lähiseudulla

Tarkista varoitukset

Maastopalovaroituksen (ilmatieteenlaitos.fi) aikana tulenteko on sallittu vain hormillisilla, katetuilla tulentekopaikoilla ja tupien tulisijoissa erityistä varovaisuutta noudattaen. Sytyttäjä vastaa aina tulenteon turvallisuudesta. Huomaathan, että tulenteko voidaan kieltää paikkakohtaisesti.

Piirros tulisijasta. Piirrokseen on merkitty katto, hormi ja irti maasta.