Vihaslahden luonto

Ruohoinen ja kivinen saari meressä, naurulokkeja istuu kivillä.

Kalajoen dyynialueisiin kuuluva Vihaslahti on luonnoltaan ja kasvi- sekä lintulajistoltaan monimuotoinen maankohoamisrannikon alue. Maan kohoaminen, aallot ja jäät muokkaavat jatkuvasti alueen dyynejä, hiekkarantoja ja rantaviivaa sekä pehmeää hiekkapohjaa. Vihaslahti on merestä irtautunut kluuvijärvi, joka saa vettä vain sateesta, tai kun merivesi nousee korkealle. Suojelualueen ytimen muodostaa Vihaslahden laidunnettu merenrantaniitty, joka on yksi seudun laajimmista niityistä. Perinteisen laidunnuksen loppuminen on uhannut rantojen kasvillisuutta, mutta laidunnuksen palattua Vihaslahden niityille tilanne on parantunut. Alueella esiintyvä kasvilajisto on merkittävän monipuolinen, muun muassa uhanalaista upossarpiota esiintyy Vihaslahden kluuvijärvessä.

Mustavalkoinen, punanokkainen lapintiira lentää taivaalla.

Monimuotoinen ympäristön vuoksi alueen vesi- ja rantalinnusto on runsaslajinen, sillä lajistoon kuuluu sekä karujen hietikoiden, että rehevien lintuvesien lajeja. Alue on tärkeä niin muuttoaikaan levähtäville kuin pesivillekin linnuille ja useat alueella tavattavista lajeista ovat uhanalaisia. Pesimälajistoon kuuluvat esimerkiksi tukkasotka, jouhisorsa, heinätavi, pilkkasiipi, mustakurkku-uikku ja suokukko. Kevät- ja syysmuuton aikana alueella lepäilee satoja sorsalintuja ja kahlaajia. 

Vihaslahti, Vihaspauha ja Maristonpakkojen alue muodostavat yhdessä harvinaisen, täydellisen dyynien sukkessiosarjan, jota ihmisen toiminta ei ole juuri päässyt tuhoamaan. Maankohoamisrannikon metsät ovat alueella hyvin säilyneet ja ne vaihtelevat karuista dyynimänniköistä reheviin kosteisiin lehtoihin.

Merinätkelmän vihreitä lehtiä ja pinkkejä kukkia rantahietikolla.