Retkeilyreitit ja polut

Lehtipuiden latvustoa aurinkoisena kesäpäivänä.

Reittien lähtöpisteet

Vaisakon ainoa pysäköintialue sijaitsee luonnonsuojelualueen vieressä pellon laidalla. Pysäköintialueelta lähtee n. 1,5 km:n pituinen polku, joka vie Vaisakon luonnonsuojelualueelle. Suojelualueella polku erkanee kahteen suuntaan ympyräreitiksi. Ympyräreitin pituus on noin 1,5 km. Polku kulkee vaihtelevassa maastossa. Suojelualueella polku kulkee pääasiassa jalopuuvaltaisessa lehdossa, mutta myös entisillä pelloilla tai niiden reunoilla. Kosteammilta paikoilta löytyy pitkospuuosuuksia.

Avotulen teko on koko alueella kielletty.