Mitä Vaisakossa voi tehdä?

Kävellä merkityllä reitillä

Vaisakon luonnonsuojelualueelle vie merkitty, noin 1,5 kilometrin mittainen polku, joka alkaa pysäköintialueelta. Polku erkanee rengasreitiksi suojelualueella. Rengasreitillä on jonkin verran korkeuseroja ja se on osin pitkostettu, joten reitti ei ole esteetön.

Tarkkailla lintuja

Linnustollisesti alue on runsas ja monipuolinen ja linnustolle omaleimaisuutta tuo etenkin runsas lehtolajisto.