Mitä Vaisakossa voi tehdä?

Kävellä merkityllä reitillä

Vaisakon luonnonsuojelualueelle vie merkitty, noin 1,5 kilometrin mittainen polku, joka alkaa pysäköintialueelta. Polku erkanee ympyräreitiksi suojelualueella. Ympyräreitillä on jonkin verran korkeuseroja ja se on osin pitkostettu, joten reitti ei ole esteetön.

Tarkkailla lintuja

Linnustollisesti alue on runsas ja monipuolinen ja linnustolle omaleimaisuutta tuo etenkin runsas lehtolajisto.