Kallioharjanne ja pronssikautinen hauta

Pronssikautinen hautaröykkiö sijaitsee Vankkurimäen ja Mustametsä -nimisen mäen yhdistävällä kallioharjanteella, mäen korkeimmalla kohdalla. Röykkiötä on myös kutsuttu hiittentarhaksi ja Viitan kruunuksi.

Mäeltä avautuu avara näkymä etenkin lännen suuntaan. Jyrkänne on massiivinen ja maisemallisesti arvokas ja se sisältyy Uskelan-Halikonjokilaakson maisema-alueeseen. Kallio kohoaa korkeimmillaan 66 metriä meren pinnasta.

Torppariasutusta 1700-luvulta lähtien

Vaisakon luonnonsuojelualueella on nähtävissä vanhan torpan hirsirauniot rantaniityn pohjoisosassa. Vaisakossa on ollut torppariasutusta ainakin 1700-luvulta lähtien. Alue kuului aluksi Wiurilan kartanolle, mutta siirtyi vuonna 1926 Vuorentaan kartanolle. Vaisakossa on sijainnut myös kolme muuta torppaa. Vaisakon torppa säilyi asuttuna vuoteen 1959 asti, jolloin asukkailla oli kaksi lehmää, lampaita, sikoja ja kanoja sekä oma riihi ja navetta.