Retkeilyreitit ja polut

Reittien lähtöpisteet

Kaikille alueen reiteille pääsee Hiihtokeskus Ukkohallan pihasta, jossa on opastaulu. Hiihtokeskuksessa on pysäköintialue.

Ukkohalla - Vorlokin kartta (retkikartta.fi, avautuu uuteen ikkunaan).

Ympyräreitit

 • Vorlokinkierros, 12,9 km
  • Reitti nousee Pienen Tuomivaaran lakialueelle, kuljettaa katsomaan Vorlokin rotkoa, Hongikonsuota ja Suolikankaan kauniita männiköitä ja harjulampia. Nousuja ja laskuja polun varrelle osuu, samoin jonkin verran kivikkoa. Kosteat kohdat on enimmäkseen pitkostettu. Reitti on merkitty keltaisin maalimerkein ja sen pituus on 12,9 km. Tuomivaaran laen kota ja Paskokosken laavu ovat reitin varrella.
 • Köngäskierros, 57 km
  • Useiden vesiputousten kautta kulkeva Köngäskierros kulkee samaa reittiä kuin Vorlokin kierros. Köngäskierrokselle voi lähteä Vorlokin kierroksen pohjois- ja eteläosasta. Köngäskierros on merkitty maastoon punaisin maalimerkein ja sen pituus on 57 km. Tuomivaaran laen kota ja Paskokosken laavu ovat reitin varrella. Köngäskierroksen varrella on paljon muita tulentekopaikkoja.
  • HUOM! Vorlokinkierrokselta kohti Paljakkaa jatkuvalla Köngäskierroksella ei tällä hetkellä ole ylläpitoa. Maalimerkinnät ovat paikoin huonosti näkyvissä. Myös pitkokset ovat heikossa kunnossa. Köngäskierroksen kulkemiseen kannattaa varustautua hyvin.

Muut reitit

 • Vorlokin kierrokselta voi lähteä UKK-reitille kierroksen eteläosasta kohti Hyrynsalmea, että Vorlokin kierrosta seuraten pohjoiseen kohti Puolankaa sekä Paljakkaa ja Syötettä.
 • Huomioi, että reiteillä ei ole kaikin osin ylläpitoa!
  • Pohjoiseen vievä UKK-reitti käy itä-länsisuuntaisella 891-tien ja 78-tien välisellä Hallanmaantiellä Komulankönkään kohdalla (kartat ja kulkuyhteydet) ja suuntaa siitä länteen kohti Väärälampea, missä reitti haarautuu.
  • Pohjoiseen erkaneva reitti haarautuu Pyssykuljussa kahtaalle:
   • Puolangan kirkonkylään
   • Pohjoiseen kohti Siikavaaraa ja Siikajärveä. Siikavaaran jälkeen reitti jatkuu Syötteen kansallispuistoon.
  • Etelään erkaneva reitti vie Paljakkaan.

Hiihtoreitit

 • Tuomivaaran kierros, 13,5 km
  • Hiihtoreitti kiertää Pienen Tuomivaaran. Se kulkee kauniita metsämaita ja jokivartta. Paskokosken laavu sijaitsee reitin varrella ja hiihtosesongin aikana Vorlokin varaustupa toimii latukahvilana. Tuomivaaran kierroksen pituus on 13,5 kilometriä. Reitiltä voi sen eteläosasta lähteä pitemmälle hiihtoreitille kohti Lietekylää ja hiukan idempää kohti Hyrynsalmea. Pohjoisosasta pääsee Väisälän kierrokselle ja sen kautta Hallan ladulle kohti Suomussalmea. Reitillä ei ole kovin raskaita nousuja. Hiihtotapa vapaa.
 • Akan kierros, 9,2 km
  • Alueen länsireunalla kulkee 9,2 km:n pituinen Akan kierros. Se käy kääntymässä Vorlokin varaustuvalla, jossa hiihtosesongin aikana on latukahvila, ja palaa Hiihtokeskus Ukkohallaan kierrettyään Kokkoharjunsuon. Reitillä ei ole kovin raskaita nousuja tai jyrkkiä laskuja. Hiihtotapa on vapaa.
 • Ukon kierros, 4,2 km
  • Reitti sijoittuu Akan kierroksen sisään ja kulkee suojelualueella vain vähän matkaa. Sen pituus on 4,2 km. Reitillä ei ole kovin jyrkkiä nousuja tai laskuja. Hiihtotapa on vapaa.
  • Hiihtokeskus Ukkohallan ympärillä on myös muita hiihtoreittejä. Kaikkiaan hiihtokeskuksesta saavutettavia hiihtoreittejä on enimmillään noin 160 km.

Iloinen hiihtäjä lumisessa metsässä.

Pyöräilyreitit

 • Ukkohallan hiihtokeskuksesta lähtee pyöräilyreitti Suomussalmelle, jonne on matkaa 58 km. Se kulkee erilaisia teitä pitkin. Suomussalmen päässä osa reitistä kulkee maastopyöräreittinä pienempiä polkuja.

Moottorikelkkailureitit ja -urat

 • Alueen halki kulkee moottorikelkkaura, jolta on liitynnät Hyrynsalmelle (22 km), Suomussalmelle ja Puolangalle.

Koiravaljakkoura

 • Pienen Tuomivaaran laella on noin 2 km pitkä koiravaljakkoura, jota voi myös hiihtää. Reitillä on melko jyrkkiä nousuja ja laskuja.

Talven retkiehdotukset

½ päivää: Reipas hiihtolenkki valaistulla ladulla kuukkelin seurassa

1 päivä: Hiihtoretki Vorlokin rotkolle ja kevättalven lomaviikoilla kahville Vorlokin päivätuvan kahvilaan.

Kevään retkiehdotukset

½ päivää: Kävelyretki puron heräämistä katsomaan

1 päivä: Retki Vorlokin rotkolle katsomaan viimeisiä lumilaikkuja kallion varjossa.

Kesän retkiehdotukset

½ päivää: Marjaretki vaaran soille

1 päivä: Piknikretki Paskokosken laavulle ja mustikoita poimimaan

Syksyn retkiehdotukset

½ päivää: Suppilovahverojahti vaaran lakimetsissä

1 päivä: Syysvärien ihailuretki Hongikonsuolle