Asiakaspalvelu ja opastus

Pysäköintialueiden yhteydessä on suomen- ja ruotsinkieliset opastustaulut.

Ruokailu, ruoanlaitto ja eväiden hankinta

Lapuan keskustassa on useita ruokakauppoja sekä ruokailupaikkoja.

Laavut ja muut palveluvarusteet

  • Simpsiöllä on neljä laavua. Ne sijaitsevat rinnekeskuksen ja hiihtomajan pysäköintialueiden läheisyydessä, Rytimaan kierroksen ja Kalliomaanpolun risteyskohdassa sekä Simpsiön vuoren huipulla. Viimeisen yhteydessä on myös kuivakäymälä.
  • Muistathan, että avotulenteko metsäpalovaroituksen aikana on kielletty myös tulentekopaikoilla. Tulenteosta merkityllä tulentekopaikalla kerrotaan tarkemmin Retkeilyn ABC:n tulenteko-ohjeissa.

Juomavesi

Kohteella ei ole juomavedenottopaikkoja, joten juomavesi kannattaa tuoda mukanaan. Lue juomavedestä retkeilyn retkeilyn ABC:sta.

Jätehuolto

  • Alueen maastokohteissa ei ole jätteiden keräysastioita, joten jätehuolto on omatoiminen. Tämä tarkoittaa sitä, että retkeilijä ottaa vastuun omista jätteistään tuomalla ne pois maastosta. Maatuvat jätteet laitetaan käymälään tai kompostoriin ja pieniä määriä puhdasta paperia ja pahvia voi käyttää sytykkeenä. Kaikki muu jäte kannetaan omassa repussa luonnosta pois. Lue lisää roskattomasta retkeilystä.

Käymälät

  • Kohteessa on vain yksi kuivakäymälä. Se sijaitsee Simpsiön vuoren huipulla olevan laavun välittömässä läheisyydessä.

Yöpyminen

Telttailu, laavut ja kodat

  • Kohteella yöpyminen on sallittu jokamiehen oikeudella.

Vuokrakämpät ja -tuvat

Esteettömät palvelut

Alueella ei ole esteettömiä palveluja.