Retkeilyreitit ja polut

Reittien lähtöpiste

Siikanevan reitit lähtevät pysäköintialueelta.

Ilmakuva suosta, jossa on pitkospuita.

Ympyräreitit

  • Siikanevan kierros, 10 km, tarjoaa mahdollisuuden tutustua Siikanevan soidensuojelualueeseen laajasti ja monipuolisesti. Reitin lähtö- ja päätepiste on pysäköintialueella. Myötäpäivään kuljettaessa reitti halkoo alueen kauniita suokenttiä, sukeltaen välillä kallioisiin metsäsaarekkeisiin. Viimeinen kolmannes reitistä mutkittelee kumpareisessa kangasmaastossa, jolloin avoimet suonäkymät pilkistelevät välillä puiden lomasta. Matkan varrella tietoa alueesta tarjoavat suomenkieliset opastustaulut. Reitti on helppokulkuinen pitkostetuilla suo-osuuksilla, mutta metsäosuuksien mäkisyys tekee reitistä vaativamman. Reitti on merkitty puihin sinisin maalimerkein.
    • Palvelut: Vähäjärvenmaan tulentekopaikka ja liiteri sekä Jaarikanmaalla laavu, jossa myös tulentekopaikka, kuivakäymälä ja liiteri.
    • Nähtävää: Kaunis näköala Jaarikanmaan laavulta
  • Pidemmästä ympyräreitistä eroaa lyhyempi, Pikkulatosaarenkierros, 2,5 km, joka myös alkaa ja päättyy pysäköintialueelle. Reitti kulkee ensimmäisen suoetapin yli ohittaen Vähäjärvenmaan tulentekopaikan, joka sijaitsee polusta pienenä pistona oikealle. Saavuttaessa Pikkulatosaaren metsäsaarekkeeseen, kääntyy lyhyempi reiteistä metsikön keskeltä oikealle. Reitti jatkuu avosuon yli pitkoksia pitkin metsäkankaalle, jossa se taas yhtyy pidempään reittiin. Käännyttäessä oikealle reitti kaartaa myötäpäivään ja saapuu lopulta takaisin pysäköintialueelle.
    • Palvelut: Vähäjärvenmaan tulentekopaikka ja liiteri.

Pitkokset vievät avonaisen suon yli.