Yhteistyötahojen tarjoamia palveluja Siikanevan soidensuojelualueella

Seuraavat yritykset tai muut yhteistyötahot tarjoavat palveluja Siikanevan soidensuojelualueella. Niillä on yhteistyösopimus Metsähallituksen kanssa, ja ne toteuttavat kestävän luontomatkailun periaatteita (pdf, 825,9 kt, julkaisut.metsa.fi) toimiessaan alueella.