Ruunaan luonnonsuojelualueen ohjeet ja säännöt

Tarkista varoitukset

Maastopalovaroituksen (ilmatieteenlaitos.fi) aikana tulenteko on sallittu vain hormillisilla, katetuilla tulentekopaikoilla ja tupien tulisijoissa erityistä varovaisuutta noudattaen. Sytyttäjä vastaa aina tulenteon turvallisuudesta. Huomaathan, että tulenteko voidaan kieltää paikkakohtaisesti.

Piirros tulisijasta. Piirrokseen on merkitty katto, hormi ja irti maasta.

Ohjeita Ruunaan luonnonsuojelualueella liikkumiseen

Retkeilijä rajavyöhyke kyltin edessä.

Ruunaan luonnonsuojelualueella on

sallittua

 • liikkuminen jalan, hiihtäen, soutaen ja meloen rajavyöhykettä lukuun ottamatta
 • marjojen ja ruokasienten poimiminen rajavyöhykettä lukuun ottamatta
 • onkiminen ja pilkkiminen rajavyöhykettä lukuun ottamatta. Kalastajan on tarkistettava kalastusrajoitukset osoitteesta kalastusrajoitus.fi.

rajoitettua

kiellettyä

 • liikkuminen rajavyöhykkeellä ilman rajavartioviranomaisten myöntämää lupaa. Luvan saaminen edellyttää erityistä syytä rajavyöhykkeellä liikkumiseen.
 • tulenteko maastopalovaroituksen aikana. Tarkista voimassa olevat varoitukset (ilmatieteenlaitos.fi)
 • lemmikkieläinten vapaana pitäminen
 • muiden kuin ruokasienten sekä puiden, pensaiden tai muiden kasvien ja niiden osien ottaminen ja vahingoittaminen
 • maa- tai kallioperän vahingoittaminen ja maa-ainesten tai kaivoskivennäisten ottaminen
 • luonnonvaraisten selkärankaisten eläinten pyydystäminen, tappaminen tai hätyyttäminen tai niiden pesien hävittäminen
 • selkärangattomien eläinten pyydystäminen tai kerääminen
 • metsästäminen
 • moottoriajoneuvolla ajo siihen osoitettuja teitä lukuun ottamatta
 • moottoriveneen käyttö Sulkujoessa, Säynäsemänlammella ja Heinälammella
 • moottorikelkan käyttö
 • roskaaminen tai rakenteiden vahingoittaminen.
 • ravustaminen
  • Rapuruton takia alueella on ravustuskielto voimassa toistaiseksi.

Dronen lennättäminen

Koko Ruunaan luonnonsuojelualue kuuluu ADIZ-rajavyöhykkeeseen, jonka takia myös harrastajien täytyy tehdä Dronen lennättämisestä lentosuunnitelma AIS Finlandille. Ruunaan luonnonsuojelualueen itäosissa on myös lentokieltoalueita. Lentosuunnitelman laadintaohjeita ja lähetyslomakkeet löytyvät Fintraffic ANS:n ilmailutiedotuspalvelun verkkosivuilta (fintraffic.fi). Lisätietoja dronen lennättämisestä saa Fintraffic ANS:n sivuilta (ais.fi)

Ruunaan luonnonsuojelualueella muita ihmisiä tai eläimiä häiritsevä dronen lennättäminen on kielletty. Erityistä varovaisuutta on noudatettava lintujen pesimäaikana. 

Ennakkovarustautuminen

Matkapuhelimien kuuluvuus

 • Vaikka Suomen matkaviestinverkot ovatkin kattavia, luonnonsuojelualueella voi olla katvealueita. Tarkista matkaviestinverkon kattavuus omalta puhelinoperaattoriltasi. Lisäksi aina on paikkoja, joissa matkapuhelin ei toimi tai puheluissa on häiriöitä. Tällaisissa tilanteissa saattaa auttaa esim. hakeutuminen muuta maastoa korkeammalle, avoimelle paikalle ja/tai puhelimen SIM-kortin poistaminen hätäpuhelun ajaksi. Kannattaa myös ottaa huomioon, että erilaisten matkapuhelimien välillä on eroja kuuluvuudessa.
 • Kannattaa pitää puhelin lämpimänä sekä ruokaa ja juomaa mukana. Tietyt puhelinmallit eivät toimi pakkasessa, joten reittisuunnitelma aikatauluineen on hyvä ilmoittaa jollekin. Jotta matkapuhelimesta ei loppuisi virta, ota mukaan esimerkiksi varavirtalähde, vara-akku tai vanha puhelin, jossa on toimiva akku.

Varusteet ja turvallisuus

 • Tukevat kengät ovat tarpeelliset Ruunaan maastossa. Suo- ja kosteikkoalueiden merkityillä poluilla on kulkijoille pitkospuut, jotka voivat olla kostealla kelillä liukkaat.
 • Luonnonsuojelualue on pääosin tietöntä salomaata, joten mukaan retkelle kannattaa ottaa Ruunaan ulkoilukartta. Kartassa näkyy myös rajavyöhyke, jossa liikkuminen ilman erillistä lupaa on kielletty. Rajavyöhyke on merkitty maastoon ja alueen karttaan. Tarkempia tietoja maastosta saa alueen peruskarttalehdistä: 4332 09, 4332 12 ja 4334 03.

Muut säännöt ja ohjeet

Muuhun kuin jokaisenoikeuksiin kuuluvaan toimintaan tarvitaan pääsääntöisesti Metsähallituksen lupa. Tällaista voi olla esimerkiksi tutkimustoiminta, järjestetyt tapahtumat ja elokuvien tai mainosten kuvaaminen maastossa. Lisätietoa tarvittavista luvista: tutkimus- ja liikkumisluvat (metsa.fi) ja tapahtumien luvat ja ilmoitukset (metsa.fi).

Ruunaan luonnonsuojelualuee reittien ja rakenteiden käyttö yritystoiminnassa on aina maksullista ja toistuvaan yrityskäyttöön tarvitaan sopimus Metsähallituksen kanssa (metsa.fi). Päiväkohtaiset käyttömaksut maksetaan Eräluvat-verkkokaupassa (eraluvat.fi).

Hätänumero 112

Jos joudut retkelläsi hätään, esimerkiksi eksyt, loukkaannut tai havaitset maastopalon, soita numeroon 112. Tarkemmat ohjeet hätätilanteisiin.

112 Suomi -sovellus.

Lataa puhelimeesi 112 Suomi-sovellus (112.fi). Kun hätäpuhelu soitetaan 112 Suomi -sovelluksen kautta, niin hätäkeskuspäivystäjä saa automaattisesti tiedon soittajan sijainnista.

Retkietiketti

Piirretty kuva, jossa perhe kävelee kesäisellä polulla.

1. Kunnioita luontoa. 

2. Suosi merkittyjä reittejä.

3. Leiriydy vain sallituille paikoille.

4. Tee tulet vain sallituille paikoille.

5. Älä roskaa.

Lue lisää