Asiakaspalvelu ja opastus

Yhteistyötahojen tarjoamia palveluja Reposuo-Kalliolahdensuolla

Ruokailu, ruoanlaitto ja eväiden hankinta

Kaupat

 • Lähin kauppa sijaitsee Pankakoskella, jonne on Kiviniemen pysäköintialueelta matkaa 3 kilometriä.
 • Kattavimmat kauppapalvelut sijaitsevat Lieksan keskustasta, jonne on Kivinimen pysäköintialueelta matkaa 10 kilometriä.

Tulentekopaikat

Reposuolla on kolme tulentekopaikkaa. Ne sijaitsevat

 • Kaiskunniemessä,
 • Salvoniemessä ja
 • Olpperissa.

Tulenteko metsäpalovaroituksen tai ruohikkopalovaaran aikana on kielletty. Tarkista voimassa olevat varoitukset (ilmatieteenlaitos.fi)

Juomavesi

 • Alueella ei ole vesipisteitä.
 • Pintavesi, kuten järvien, jokien ja purojen vedet, kannattaa keittää ennen juontia, sillä veden laatu vaihtelee alueittain.

Jätehuolto

 • Alueen maastokohteissa ei ole jätteiden keräysastioita, joten jätehuolto on omatoiminen. Tämä tarkoittaa sitä, että retkeilijä ottaa vastuun omista jätteistään tuomalla ne pois maastosta lajitteluun. Maastossa voidaan kuitenkin yleensä kompostoida biojätteet ja polttaa palavat jätteet. Lue lisää roskattomasta retkeilystä.

Käymälät

 • Salvoniemen, Kaiskunniemen ja Olpperin tulentekopaikoilla sekä Ulkkajoen pysäköintialueen vieressä on kuivakäymälä.
 • Mukaan kannattaa ottaa WC-paperia.

Yöpyminen

Yöpyminen lähiseudulla

Esteettömät palvelut

 • Ulkkajoen pysäköintialueen vieressä on esteetön katselulava suoluonnon tarkkailuun.
 • Ulkkajoen pysäköintialueelta on 200 metriä pitkä murskepintainen esteetön polku luontotornille. Tornin alatasanteelle pääsee myös pyörätuolilla avustajan kanssa.
 • Katselulavalta ja luontotornista on erinomaiset näkymät avosuolle, jossa lintuja parveilee varsinkin keväisin ja syksyisin.
 • Ulkkajoen pysäköintialueen välittömässä läheisyydessä on esteetön wc.

Muut palvelut lähiseudulla

 • Lähin kauppa, jossa on myös asiamiesposti, sijaitsee Pankakoskella, jonne on Kiviniemen pysäköintialueelta matkaa 3 kilometriä.
 • Kattavimmat palvelut sijaitsevat Lieksan keskustasta, jonne on Kivinimen pysäköintialueelta matkaa 10 kilometriä.