Kävellä merkityllä reitillä

Ketunlenkki, 12 km, kiertää Reposuon ympäri pääosin helppokulkuisessa, mutta vaihtelevassa maastossa. Polku johtaa mielenkiintoisesti avosoiden reunoja myötäillen pienten harjanteiden päälle ja järven vieritse.

Tarkkailla lintuja

Muuttoaikoina soilla käy melkoinen kuhina. Kevät ja syksy ovat parhaimpia aikoja tehdä linturetki avosuon laidan luontotornille tai katselulavalle, jotka molemmat ovat esteettömiä. Kiikareilla voit havaita sääksen saalistamassa Pankajärven yllä.

Kuvaaja suunnannut kameransa luontotornin huipulla avointa suota kohden.

Lintujen pesintäaikaan 15.4. - 10.7. vältä liikkumista rajoitusosassa (Ketunlenkin sisäpuolella). Lintuja voi tarkkailla niitä häiritsemättä luontotornista ja merkityltä reitiltä. Luontotornin valmistumisen jälkeen on Reposuolla osallistuttu useana keväänä BirdLife Suomen (birdlife.fi) järjestämään Tornien taistoon, jossa kisataan lintuhavaintojen määrästä kilpailuajankohtana.

Hiihtää maastossa ja huolletulla ladulla

  • Reposuolla hiihtäminen on sallittua, mutta alueella ei ajeta latuja.
  • Reposuon vieressä on Lieksan kaupungin ylläpitämä valaistu latu, joka on yhteen suuntaan 3,5 km pitkä. Tasainen latu soveltuu niin perinteiselle kuin vapaalle hiihtotavalle. Latu-uran lähtöpiste on Pankakosken Rantapolun vieressä, aivan Stora Enso Pankakoski Oy:n läheisyydessä. Noin 1,5 km lähtöpisteen jälkeen latu kulkee 2 km Reposuon reunaa myötäillen ladun kääntöpaikalle.

Kalastaa

Linnuston suojelemiseksi Olpperinlammella kalastamista kannattaa välttää. Esimerkiksi kalasääski pesii lammen läheisyydessä. Olpperinlammen rauhoittamista kalastukselta suunnitellaan yhteistyössä Olpperinlammen hallinnasta vastaavan Lieksan kalastuskunnan kanssa.

Osallistua ryhmäopastukseen maastossa

Maastossa opastavat paikalliset yrittäjät. Lisätietoja saa Kolin luontokeskus Ukosta ja Visit Karelia matkailupalvelusta (visitkarelia.fi).

Marjastaa ja sienestää

Marjastus ja sienestys on Reposuolla sallittua, elleivät liikkumisrajoitukset sitä estä. Vältä liikkumista pesimäaikana 15.4. - 10.7. rajoitusosassa, joka on maaston merkityn ympyräreitin (Ketunlenkin) sisäpuolella oleva alue.

Reposuo on hyvinä marjavuosina karpalonpoimijan unelmapaikka. Sanko täyttyy parhaiten avosoilla. Karpalot kypsyvät myöhään ja marjat jäävät usein lumen alle. Poimimatta jääneet karpalot ovat makeimmillaan keväällä, sillä marjan kirpeys vähenee talven aikana.